Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1763--1765

  Nowy nabab Bengalu Mir Kasim (zm. 1777) dążył do zrzucenia protektoratu brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Bezpośrednim powodem wybuchu wojny 1763 stała się sprawa zwolnienia agentów Kompanii z opłat celnych. W 1763 wojska Kasima próbowały zdobyć Patnę, gdzie znajdowała się faktoria Kompanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATETELA PLEMIENIA POWSTANIE 1895--1900.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARONÓW ANGIELSKICH BUNT 1387

  Ry­szard II (1367-1400), król Anglii, został koronowany w wieku dziesięciu lat. Do swego regenta odnosił się z wielką niechęcią, a gdy objął władzę, mianował na wysokie urzędy swych przyjaciół. Gdy jeden z nich Robert de Vere, hrabia Oxfordu został księ­ciem Irlandii, kilku baronów pod wodzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARONÓW ANGIELSKICH WOJNA 1263--1265.

  Król Henryk III (1207-1272) mimo Wielkiej Karty (Magna Carta) nadal usiło­wał sprawować nieograniczoną władzę. Jego baronowie pod wodzą Szymona Montforta (l 208?-1265), hrabiego Leicester, wystąpili przeciw królowi i jego kosztownej polityce popierania starań jego syna Edmunda o tron sycylijski. W 1258...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARONÓW SZKOCKICH BUNT 1488.

  Król Szkocji Jakub III (1452-1488), upokorzony pod Lauder w 1482 (patrz angielsko-szkoc-ka wojna 1482), nadal nie cieszył się popu­larnością. W 1488 został ponownie zwycię­żony przez Archibalda „Czerwonego" Dou-glasa (1449-1514), a jego syn dostał się w ręce wspólników Archibalda. Po nieuda­nych próbach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARRACKPORE, BUNT SIPAJÓW 1824.

  W czasie pierwszej ANGIELSKO-BIRMAŃ-SKIEJ WOJNY w Barrackpore (Barrackpur), w Indiach, zbuntował się hinduski pułk sipajów. Przyczyną buntu było nieliczenie się brytyjskich władz wojskowych z hinduskimi obyczajami. Po otrzymaniu rozkazu udania się do Birmy statkiem - co było obrazą dla Hindusów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANNOCKBURN, BITWA POD BANNOCK-BURN 1313-1314

  Szkockie wojska pod wodzą Roberta Bruce'a (1274-1329) rozpo­częły w 1313 oblężenie zajętego przez Ang­lików Stirling Castle. W odpowiedzi król Anglii Edward II (1284-1327) zebrał wielką armię z liczną ciężką jazdą, po czym wyru­szył na północ. Mając przeciwko sobie trzy­krotnie większą armię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASKÓW WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1959

  Baskowie, odrębna grupa narodowościowa o nie wyjaśnionym pochodzeniu, zamieszku­jąca w zachodnich Pirenejach, od dawna usiłują odzyskać samorząd utracony po dru­giej wojnie KARLISTÓW. Baskijski ruch niepodległościowy, dławiony przez hiszpań-skiego dyktatora, Francisco Franco (1892-1975), odżył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANNOKÓW WOJNA 1878

  Indianie Ban-nok dotknięci zostali klęską głodu. Nie otrzymawszy pomocy od rządu Stanów Zjed­noczonych, uciekli w 1878 z rezerwatu Fort Hali w południowo-wschodnim Idaho. Do Bannoków przyłączyli się Pajuci (blisko spokrewnieni z Bannokami), prowadzeni przez wodza Bawolego Roga, szukając żyw­ności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASUTO PLEMIENIA WOJNA 1865-1868.

  Przez wiele lat Murzyni Basuto pod pano­waniem króla Moszesza (ok. 1786-1870) z powodzeniem odpierali ataki Burów z Wol­nego Państwa Orania, z którymi konkuro­wali o pastwiska i ziemię uprawną. Jednak w połowie lat sześćdziesiątych XIX w. Mo-sześz~zaezął" słabnąć, a Burowie stawali się coraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt

Do góry