Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1426--1440.

  Po śmierci Minhkaunga (zm. 1422) królem został jego syn Hsinbjuszin Thihatu (zm. 1426), który wraz z tronem dostał w spadku sąsiadujących, wojowniczych Sza-nów. W czasie karnej wyprawy przeciwko Szanom Hsinbjuszin został zdradzony przez żonę z rodu Szanów i zamordowany. W Gór­nej Birmie nasiliły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERDYSZNIKÓW POWSTANIE 1382.

  STU­LETNIA WOJNA doprowadziła Francję do ruiny gospodarczej. Na prowadzenie wojny potrzebne były pieniądze, dlatego też konie­czne było podniesienie podatków. Lud, naj­bardziej obciążony podatkami, wyrażał nieza­dowolenie w wielu bezskutecznych powsta­niach, zwłaszcza w 1380 i 1382. Szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWARSKA WOJNA SUKCESYJNA 1778--1779.

  Wraz ze śmiercią bawarskiego elek­tora Maksymiliana III Józefa (1727-1777) wygasła bawarska linia Wittelsbachów. Księstwo bawarskie przejął Karol Teodor (1724-1799), elektor Palatynatu. Bez żad­nego prawnego uzasadnienia Karol Teodor zawarł porozumienie z cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Józefem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHUTANU l WIELKIEJ BRYTANII WOJNA 1865.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEARNEŃSKI ROKOSZ PIERWSZY 1621--1622.

  Gdy król Francji Ludwik XIII (1601-1622) ogłosił pełną restytucję katoli­cyzmu w Bearnie i Nawarze, hugenoci (pro­testanci francuscy) z Bearn, prowincji w po-łudniowo-zachodniej Francji, pod dowódz­twem Henryka, księcia Rohan (1579-1638), stawili zbrojny opór. Wojskom Ludwika XIII udało się odzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁEGO LOTOSU BUNT 1796-1804

  Biały Lotos był tajnym stowarzyszeniem buddyj­skim założonym w Chinach w połowie XIV w. Gdy Mandżurowłe napadli na Chiny i zostali władcami kraju (dynastia King panująca w latach 1644-1911), Biały Lotos dążył do obalenia Mandżurów i przywróce­nia poprzedniej dynastii Ming (1368-1644). W 1796 do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1686.

  Au-

  rangzeb (1618-1707), cesarz Indii z dynastii Mogołów, dowiedziawszy się, że brytyjska Kompania Wschodnioindyjska przygotowu­je się do ufortyfikowania miasta Hugli w Bengalu, w północno-wschodnich In­diach, wysłał wojska, które w październiku 1686 zniszczyły miasto. Wojska brytyjskie dokonywały z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA KAMPANIA 1943-1945 (woj­na Chinditów).

  Na początku 1942 Japoń-czyci dokonali inwazji i zajęli Birmę (patrz światowa wojna ii 1939-1945). Odcięli Drogę Birmańską, kluczowy i jedyny szlak z półno­cnej Birmy do Chin. Brytyjski generał Orde Charles Wingate (1903-1944) wyszkolił od­dział składający się z Brytyjczyków, Gur-khów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALSKO-BRYTYJSKA WOJNA 1756--1757.

  Gdy brytyjska Kompania Wschod­nioindyjska nie zgodziła się na wstrzymanie budowy fortyfikacji Kalkuty, którą rozpoczę­to spodziewając się wybuchu SIEDMIOLET­NIEJ WOJNY, Siradż ud-Daula (1732-1757), nabab Bengalu, po czterodniowej walce zdo­był miasto 20 czerwca 1756. Europejczyków, którzy nie zdołali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1368-1408

  W XIV w. nastąpił podział Birmy na wiele rywalizujących państewek, z których naj­większymi były Awa w Górnej Birmie i Pe-gu w Dolnej Birmie. Państwa te pokonały Taungu (państwo na granicy Awy i Pegu), sąsiadujących z nimi Szanów oraz królestwo Arakan na zachodnim wybrzeżu. W 1368 ministrowie rządu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 223

  praca w formacie txt

Do góry