Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  COCCHIA Rocco OFMCap

  Imię chrzestne Antonio, ur. 30 IV 1830 w Cesinale (Kampania), zm. 19 XII 1900 w Chieti (Abruzja), historyk, misjolog.

  Do zakonu wstąpił 1846; po studiach przyjął 1853 święcenia kapł. i wykładał filozofię w seminariach zak.; 1861 na polecenie opracowania historii misji zak. dokonał kwerendy w wielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COCHABAMBA

  Diecezja w środk. Boliwii, sufr. La Paz (od 1943). Chrystianizację terytorium obecnej diec. prowadzili franciszkanie, augustianie-eremici i jezuici; 25 VI 1847 pap. Pius IX erygował diec. w metropolii Sucre;

  C. ma od 1832 uniwersytet z 8 wydziałami, a od 1946 szkołę katechet.; w C. ma swoją siedzibę Centro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ

  (łac. coemeterium miejsce snu, spoczynku), Miejsce grzebania zmarłych, podziemne (-» katakumby; w kościołach krypty) lub naziemne.

  Rozróżnia się c. wyznaniowe dla grzebania wyznawców danego wyznania oraz komunalne dla grzebania zmarłych bez względu na ich przynależność wyznaniową.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - DZIEJE

  Rzymskie prawo dwunastu tablic (ok. 451 prz.Chr.), pozostawiając swobodę w sposobie chowania zwłok, nakazywało zakładanie c. poza obrębem miasta; uznawano je — zgodnie z prawem zwyczajowym — za miejsca święte i nietykalne.

  Chrześcijanie, przyjmując zwyczaje grzebalne środowisk, w których żyli, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /12 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - W PRAWIE KANONICZNYM

  Wg prawa kośc. każda parafia powinna mieć własny c. do grzebania wiernych (kan. 1208 § 1). Na wspólny c. dla kilku parafii musi zezwolić ord. miejsca (kan. 1208 § 1). Zakonnicy wyjęci mogą mieć własny c. (kan. 1208 § 2); inni zaś mogą mieć własny c. lub -» grobowiec tylko za zezwoleniem ord. miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - PRAWODAWSTWO POLSKIE

  Konkordat z 1925 podkreśla prawo Kościoła kat. do posiadania własnych c.

  Pierwsze ogólnopaństw. przepisy o c. zawiera ustawa z 17 III 1932 o chowaniu zmarłych i stwierdzeniu przyczyn zgonu (Dz. U. nr 35, poz. 359), pozbawiająca mocy wiążącej wyd. 31 V 1846 przez Radę Adm. Królestwa Polskiego przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMOLAS

  Parafia w dekanacie kolbuszowskim w diecezji tarnowskiej.

  Parafię w C. erygowano 1422; drewniany kościół par. św. Stanisława Bpa i Wojciecha (obecnie pomocniczy), zbudowany 1649 (odnowiony 1888), jest budowlą jednonawową z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie; na belce tęczowej krucyfiks i posąg św. Marii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1408-1417.

  Pokój między birmańskim królestwem Awa w Górnej Birmie a królestwem Monów, Pegu w Dolnej Birmie, nie trwał długo (patrz birmańska wojna domowa 1368-1408). Król Pegu Razadarit (zm. 1423), który do­konał zwycięskiej inwazji na królestwo Ara­kan na zachodnim wybrzeżu Birmy i umieś­cił tam na tronie swoją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENGALU WOJNA Z MOGOŁAMI 1749.

  najeździe Persów na stolicę Mogołów Delhi w 1739 (patrz perski najazd na indie mogołów 1738-1739) imperium Mogołów sta­ło się pionkiem w ręku Marathów, potęż­nego ludu hinduskiego przeciwstawiającego się panowaniu Mogołów, oraz wszystkich innych, którzy pragnęli wykorzystać okazję. Pewien...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAWARSKA WOJNA 1503-1504.

  Śmierć Jerzego Bogatego (zm. 1503) z rodu Wittels-bachów, barona Bawarii-Landshut, zapo­czątkowała trzyletnią wojnę o jego posiad­łość. Zgodnie z tradycją Landshut powinien przejść w posiadanie innej gałęzi rodu, której głową był Albrecht IV (1467-1508), książę Bawarii-Monachium, jednak obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt

Do góry