Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA PARTYZANCKA 1948-1981.

  Po ustanowieniu na początku 1948 niezależnej republiki związkowej Bir­my (Unia Birmańska) Karenowie, Szanowie wraz z innymi mniejszościami narodowymi wzniecili powstanie mające na celu utwo­rzenie państw autonomicznych. W połu­dniowej części środkowej Birmy do po­wstania przyłączyli się komuniści i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA WOJNA DOMOWA 1599

  Za

  panowania Nanda Bajina (zm. 1599) doszło do osłabienia państwa Taungu w wyniku toczącej się SYJAMSKO-BIRMAŃSKIEJ WOJNY 1593-1600 oraz najazdów króle­stwa Arakan (obecnie zachodnie wybrzeże Birmy). W 1599 bracia Nandy Bajina - za­rządcy Awy, Prome (Pji) i Taungu - pod­nieśli wspólnie bunt przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLONIA in ARMENIA

  (Sebinkarahisar w pn. Turcji), Bpstwo starożytne w rzym. prowincji Armenia I; istniało już w IV w. i należało do metropolii Sebaste; w X w. występowało jako abpstwo, a od XI w. jako metropolia, która wkrótce upadła (wznowiona 1889-1922); obecnie bpstwo tytularne.

   

  R. Janin, DHGE Xm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLONNA

  Arystokratyczna rodzina rzym., wywodząca się z książąt Tusculum (prawdopodobnie pochodzenia germ.); odegrała znaczną rolę w dziejach Kościoła, kultury i historii Europy Zach. (zwł. Włoch).

  W średniowieczu C. należeli do procesarskiego stronnictwa gibelinów (-> gibelini i gwelfowie) w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /8 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLINS ANTHONY

  ur. 21 VI 1676 w Heston (Middlesex), zm. 13 XLI 1729 w Londynie, Filozof, deista.

  Kształcił się w Eton i Cambridge; był uczniem i przyjacielem J. Locke'a; zapoczątkował w Anglii filozofię oświecenia o profilu polemiczno-sceptycznym. Opublikował anonimowo m.in. An Essay Concerning the Use of Reason (Lo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLOQUIUM CHARITATRVUM

  (łac. colloquium rozmowa, caritas miłość), Spotkanie katolików, luterán i kalwini-stów, zwołane 1645 przez króla Władysława IV do Torunia w celu przywrócenia jedności i zgody między tymi wyznaniami.

  Inicjatywa spotkania wyszła od bpów pol. uczestniczących w synodzie warsz. (1643), którzy wystosowali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /4 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLOQUIUM MARIÁNŮM

  Stowarzyszenie rel. dla rekatolizacji protestanckich księstw niemieckich.

  Założone 1594 w Ingolstadt przy kościele św. Ignacego Loyoli przez Jakoba Rema SJ, skupiało wybitniejszych członków akademickiej sodalicji mariańskiej (statuty zatwierdził 1612 pap. Paweł V); nieliczna grupa członków rozrosła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „COIAOQUIUM SALUTIS"

  Wrocławskie Studia Teologiczne, rocznik teol., wydawany od 1969 przez Arcybiskupie Seminarium Duch. we Wrocławiu w celu upowszechniania wiedzy ogólnoteol. oraz informowania o dziejach i działalności Kościoła kat., szczególnie na Dolnym Śląsku.

  Publikuje artykuły nauk. z zakresu teologii pozyt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLONIA DOMINIQUE de SJ

  ur. 31 V 1658 w AixenProvence, zm. 12 IX 1741 w Lyonie, Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1673; od 1681 w kolegium w Lyonie uczył retoryki i wykładał teologię; zwalczał -» jansenizm, kwietyzm i -> bajanizm. Z bogatej twórczości pisarskiej C. na uwagę zasługuje apologia wiary La religion chrétienne autorisée par...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COLLEGIA FUNERATICIA, collegia tenuiorum

  Stowarzyszenie pogrzebowe w Rzymie od I w. prz.Chr. do V w. po Chi.

  Członkami cf. mogli być zarówno ludzie wolni (przeważnie pochodzenia plebejskiego), jak i niewolnicy; uiściwszy wpisowe i miesięczne składki, zapewniali sobie okazałość pogrzebu, a z braku własnego grobowca — złożenie zwłok na gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt

Do góry