Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA REBELIA 976-989

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1094.

  Za

  panowania energicznego cesarza Aleksego I Komnenosa (1048-1118) Scytowie, Turcy seldżuccy i Normanowie dokonywali częs­tych najazdów na cesarstwo bizantyjskie, wojska cesarstwa odpierały te ataki (patrz

  BlZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1064-1081, NOR-

  mańsko-bizantyjskie wojny). Chcąc utrzy-mać imperium w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1207--1211

  W 1204 krzyżowcy zdobyli i spląd­rowali Konstantynopol (Stambuł) (patrz krucjata czwarta 1202-1204) i z ziem cesar­stwa bizantyjskiego utworzyli cesarstwo ła­cińskie. Nie pobite przez nich resztki cesar­stwa bizantyjskiego rozpadły się na trzy niezależne państwa: cesarstwo Trebizondy nad Morzem Czarnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bizantyjska wojna domowa 1222--1242

  Usiłując wskrzesić cesarstwo bizan­tyjskie, dwa rywalizujące, niezależne pań­stwa greckie, cesarstwo nicejskie i Epir prowadziły walki między sobą oraz z cesar­stwem łacińskim (patrz łacińskiego i bi­zantyjskiego cesarstwa wojna druga 1224-1237). W walce o władzę w cesarstwie nicejskim Jan III (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1259.

  Mi­chał VIII Paleolog (1225-1285), regent pra­wowitego następcy na tronie cesarstwa nicej­skiego, Jana IV Laskarisa (1250P-1300?), w 1259 ogłosił się cesarzem. Posłał następ­nie wojska dla obrony miasta Tessaloniki (Saloniki), zdobytego przez cesarstwo nicej­skie w 1246, ale w 1259 obleganego przez wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1613

  elipe de Brito y Nicote (zm. 1614), jeden z najwybitniejszych najemników portugal­skich w Birmie, zaczął przekształcać por­tugalski fort w Syriamie, w Dolnej Birmie, w bazę dla kolonii portugalskiej (patrz birmańska wojna domowa 1599). De Brito łupił świątynie buddyjskie i zmuszał Bir-mańczyków do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPÓW WOJNA PIERWSZA 1639.

  Nacis­kani przez króla Anglii Karola I (1600--1649) i arcybiskupa Williama Laudera (1573-1645) szkoccy biskupi usiłowali w 1637 wprowadzić do Kościoła szkockiego nowy „Modlitewnik powszechny". Prezbi-terianie stawili opór, a w lutym 1638 przyjęli National Covenant - ślubowanie zachowania wierności własnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1381--1592

  Po śmierci króla Birmy Bajinnunga (1515-1581), który w 1575 narzucił Laosowi status zbliżony do statusu wasala, Laotań-czycy podjęli próbę zrzucenia birmańskiego jarzma. W czasie wojny Birmy z Syjamem (patrz syjamsko-birmańska wojna 1584--1592) partyzanci laotańscy atakowali Bir-mańczyków. W 1592 Laos...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1755--1758.

  Utalentowany wódz birmański, Alaungpaja (1714-1760) chciał pomścić zni­szczenia, jakich dokonali Manipurczycy w czasie najazdów na Górną Birmę, zwłasz­cza w 1738 na stolicę Awę. Jego wojska najechały Manipur (państwo w północno--wschodnich Indiach sąsiadujące z Birmą) i pozostawiły tam swój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKO-MANIPURSKA WOJNA 1764.

  W 1763 trzecim królem birmańskiej dyna­stii Konbaung został Hsinbjuszin (zm. 1776). Jego poprzednikami byli starszy brat i ojciec Alaungpaju (1714-1760), za­łożyciel dynastii. Hsinbjuszin prowadził zdobywczą politykę, podjął wyprawę na zachód, na hinduskie państwo Manipur; do grudnia 1764 Birmańczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt

Do góry