Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kraków - Zwierzyniec

  Otwarte stanowisko paleolityczne w lessowych osadach pokrywających wzgórze św. Bronisławy w Krakowie.

  Gleba interglacjalna (ok. 140-120 tys. lat) zawiera ślady kultury mustiersko-lewaluaskiej, gleby w obrębie dolnego lessu z okresu ok. 80-70 tys. lat — ślady kultury wschodniomikockiej, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krapina

  Stanowisko jaskiniowe środkowego paleolitu w pn. Chorwacji. W dolnych poziomach kulturowych związanych z ostatnim interglacjałem odkryto szczątki kostne neandertalczyków (ok. 20 osobników, w tym 6 dzieci). Silne połupanie i opalenie tych fragmentów może sugerować praktyki kanibalistyczne. Przemysł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryspinów

  Kompleks osadniczy składający się z osady i cmentarzyska, datowany na młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich, odkryty w Kryspinowie k. Krakowa, u ujścia Sanki do Wisły.

  Na cmentarzysku tym odkiyto ponad 120 ciałopalnych grobów datowanych od schyłku okresu przedrzymskiego (koniec I w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzemionki Opatowskie

  Znajdujące się k. Ostrowca Świętokrzyskiego eneolityczne i wczesno-brązowe kopalnie tzw. krzemienia pasiastego z 9 polami górniczymi rozmieszczonymi na powierzchni 300 ha. Szyby prowadziły do galerii podziemnych. Główny okres eksploatacji był związany z kulturami pucharów lejkowatych i amfor...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kombewa

  Specyficzna technika produkcji grubych odłupków z powierzchniami pozytywowymi po obu stronach. Odłupki te, w kulturze aszelskiej w Afryce, były wykorzystywane do produkcji zgrzebeł i rozłupców.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koobi Fora

  Formacja geologiczna, szeroko rozprzestrzeniona na wschodnim brzegu jez. Turkana (pn. Kenia).

  Cała seria szczątków hominidów pochodzi ze stropu części dolnej: reprezentują one zarówno Homo habilis, jak i Australopithecus robustus, a być może także Au-stralopithecus boisei. Występują liczne poziomy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korbuna

  Osada kultury trypolskiej (fazy A2) w Mołdawii, w której znaleziono największy skarb wyrobów miedzianych (444 przedmioty, głównie siekiero-młoty, bransolety, płytki, wisiorki), którym towarzyszyły przedmioty kamienne (topory bojowe, figurki, paciorki) i kościane (figurki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korolewo

  Wielopoziomowe stanowisko środkowo-i górnoplejstoceńskie w serii lessów na Ukrainie Za-karpackiej (dorzecze górnej Cisy). Najniższe poziomy z narzędziami otoczakowymi (VIII, VII) datowane są metodą TL na ok. 850 tys. lat temu, natomiast wyżej zalegające warstwy z przemysłami lewaluaskimi (VI--IV) na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasies River Mouth

  Zespół jaskiń i nawisów położonych na wybrzeżu w Kraju Przylądkowym. Łączna sekwencja osadów (18 m) rozpoczyna się osadnictwem ze środkowej epoki kamienia, z okresu ok. 120 tys. lat, reprezentującym grupę Pietersburg. Ok. 90 tys. lat temu ma miejsce epizod z mikrolitycznymi tylczakatni typu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosoucy

  Wielowarstwowe, otwarte stanowisko lessowe w Mołdawie, z sekwencją obozowisk epigra-weckich z okresu 20-15 tys. lat temu. Znaleziono w nim wiele zdobionych przedmiotów z kości i rogu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt

Do góry