Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  COMAYAGUA

  Diecezja w Hondurasie eryg. 13 III 1963 jako sufr. Tegucigalpy.

  Zajmuje 7527 km2 i liczy 325 000 mieszk., w tym 290 000 katolików, 11 parafii, 11 księży diec. i 8 zak., 9 zakonników, 7 sióstr.

   

  AAS 56(1964) 509-510; AnPont 1976.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMA JOANNEUM

  (gr. i łac. comma odcinek, urywek), Nieautentyczny fragment z 1 Listu Jana Apostoła (5,7b-8a) : „w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a ci trzej są jednością. I trzej są, którzy dają świadectwo na ziemi", następujący po słowach: „ponieważ trzej dają świadectwo".

  Erazm z Rotterdamu, nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1352--1355.

  Cesarz bizantyjski Jan VI Kantaku­zen (1292-1383), który zdobył tron w 1341 (patrz bizantyjska wojna domowa 1341-1347), usiłował na trwałe zjednoczyć cesarstwo. Gdy Jan VI rozpoczął walkę z Turkami napadającymi na Trację i Mace­donię (patrz BlZANTYJSKO-TURECKA WOJNA

  1359-1399), pozbawiony tronu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-AWARSKA WOJNA 595-602

  Awarowie, lud turecki, który osiedlił się w pobliżu Wołgi, najeżdżali Półwysep Bał­kański będący wtedy pod panowaniem ce­sarstwa bizantyjskiego. Najazdy zmusiły cesarza bizantyjskiego Maurycjusza (ok. 539-602) do rozpoczęcia działań przeciw Awarom. W 601 generał Priskos pobił ich w bitwie pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-AWARSKA WOJNA 603-626.

  Po wycofaniu się armii bizantyjskiej (patrz fokasa bunt 002) Awarowie zaatakowali należącą do Bizancjum Macedonię, Trację i Półwysep Bałkański. Cesarz bizantyjski Fokas powstrzymał na krótko najazd Awa-rów, płacąc im w 604 ogromną daninę, jednak w 617 Awarowie doszli do murów Konstantynopola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 633-642.

  W 633 muzułmańscy Arabowie, działając w imieniu Allaha, rozpoczęli pod­bój cesarstwa bizantyjskiego. W 634 i 635 muzułmanie dowodzeni przez Chalid ibn al-Walida (zm. 642) zwyciężyli wojska bi­zantyjskie cesarza Herakliusza (575-641) na terenach obecnego Izraela i zachodniej Jordanii. Chalid zdobył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 645-656.

  Gdy kalif Osman (zm. 656) po­zbawił władzy gubernatora Aleksandrii Am-ra ibn al-Assa (zm. 664) doszło do powstania probizantyjskiego w tym mieście w 645. Jednakże Amur został przywrócony na swe stanowisko, pobił Bizantyjczyków pod Ni-kin i 646 zdobył Aleksandrię. Muzułmanie wznowili najazdy na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  bizantyjska wojna domowa 1321--1328.

  Bizantyjski cesarz Andronikos II Paleolog (1260-1332) pozbawił tronu swo­jego wnuka, Andronikosa III Paleologa, zbuntowanego młodzieńca, który przez przypadek spowodował śmierć swojego bra­ta. W 1321 Andronikos młodszy, wspierany przez potężnych możnowładców bizantyj­skich niezadowolonych z wysokich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 668-679.

  Kalif Muawija (602P-680) podjął na nowo podbój cesarstwa bizantyjskiego (patrz bizantyjsko-muzułmańska wojna 645-656). W 668 armia muzułmańska zdobyła miasto Chalkedon nad Bosforem, naprze­ciwko Konstantynopola (Stambuł). W na­stępnym roku muzułmanie przeprawili się przez cieśninę, by zaatakować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA WOJNA DOMOWA 1341--1347.

  Jan Kantakuzen (1292-1383) został mianowany regentem cesarza Jana V Paleologa (1332-1391), który był zbyt młody, by przejąć rządy po śmierci ojca, Andronikosa III Paleologa (1296-1341). Ale Kantakuzen chciał sam objąć tron i 26 października 1341 ogłosił się cesarzem Janem VI. Zawarł sojusz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt

Do góry