Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOJARÓW RZEKOMY SPISEK 1564.

  W okre­sie małoletności (1533-1544) księcia Iwana IV Groźnego (1530-1584) bojarzy stali się po­tężną siłą polityczną. Później, po koronacji na cara w 1547, Iwan, mając poparcie szlach­ty (dworianstwa), dążył do całkowitego pod­porządkowania sobie bojarów. Vo śmierci żony, Anastazji Romanowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1422

  Ce­sarz bizantyjski Jan VIII Paleolog (1391-1448), mając nadzieję, że uda mu się doprowadzić do wewnętrznych zamieszek, w imperium osmańskim namówił turec­kiego pretendenta do odsunięcia obejmują­cego wówczas tron Murada II (1403-1451) i przejęcia władzy. W 1421 Murad zdusił spisek. W 1422 Turcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOKSERÓW POWSTANIE 1899-1901.

  Tajna organizacja zawiązana w rządzie chińskim pod nazwą Stowarzyszenie „Pięść w imię Sprawiedliwości i Pokoju" (stąd Bokserzy) kierowała powstaniem wymierzonym prze­ciwko zagranicznym misjonarzom i Chiń­czykom, którzy przeszli na stronę chrześ­cijan. Dla ochrony swych oblężonych pla­cówek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1453--1461.

  Po utracie Konstantynopola (Stam­bułu), zdobytego przez Turków osmańskich (patrz konstantynopola upadek 1453), Bi-zantyjczycy usiłowali zachować resztki ce­sarstwa. Turcy jednak bez większego trudu zajmowali ziemie greckie i słowiańskie, na Bałkanach i w Anatolii (obecnie Turcja) i wcielali je do swojego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1110--1117.

  Turcy seldżuccy ponownie najechali cesarstwo bizantyjskie, zapędzając się w Anatolii (obecnie Turcja) aż do Bosforu. W wyniku waśni między tureckimi wodza­mi, a potem śmierci przywódcy Turków Kilidża Arslana I (zm. 1108), Turcy sel­dżuccy podzielili się, zostali pobici i zmu­szeni do odwrotu z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLIWIJSKA REWOLUCJA NARODOWA 1952

  Boliwijski Narodowy Ruch Rewolu­cyjny (MNR) został zdelegalizowany w 1946. Mimo to nadal miał tysiące zwolenników, którzy domagali się reformy rolnej, sprawie­dliwości oraz kontroli nad bogatymi kopal­niami cyny. W wyborach prezydenckich w 1951 większość głosów zdobył kandydat MNR, Yictor Paź...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLITZKRIEG 1939

  Po zaję­ciu Czechosłowacji w latach 1938--1939 celem agresji Niemiec hitlerowskich stała się Polska. Gorączkowe negocjacje pro­wadzone latem 1939 przez Francuzów i Bry­tyjczyków zakończyły się fiaskiem. O świcie l września 1939 dobrze wyszkolone, dosko­nale uzbrojone, zmechanizowane wojska nie­mieckie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1158--1176

  Cesarz bizantyjski Manuel I Kom­nenos (1120P-1180) obawiając się, że Turcy seldżuccy podbiją również Anatolię (obec­nie Turcja), spełnił prośbę wodza Turków, Kilidża II Arslana (zm. 1192) o udzielenie mu pomocy. Kilidż potrzebował pomocy, aby pokonać rywalizujące plemiona ture­ckie, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLOOD RIYER, BITWA NAD BLOOD RIYER 1838.

  aby uniknąć brytyjskiego panowania Bu-rowie wywędrowali z najdalej na południe wysuniętej części Afryki na północ. Przy­wódcy Burów, Pięt Retief (1780-1838) i Ger-hardus Martinus Maritz (1797-1838) usiło­wali uzyskać zgodę Dingaana (zm. 1840), króla Zulusów, na osiedlenie się na terenach obecnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1302--1326.

  Osmańscy Turcy z zachodniej Azji, wypchnięci na południe przez Mongołów wkroczyli na terytorium cesarstwa bizantyjs­kiego. Pod wodzą Osmana I (1258-1326) Turcy w 1302 zwyciężyli Bizantyjczyków pod Nikomedią w pobliżu Bosforu. Do walki z Turkami Bizantyjczycy najęli hiszpańskich najemników z Katalonii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt

Do góry