Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BOLSZEWICKA REWOLUCJA 1917.

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I niepowodzenia wojenne Rosji oraz braki w zaopatrzeniu w połączeniu z powszechnym spadkiem za­ufania do rządu doprowadziły do obalenia caratu. Pierwsza faza rewolucji nastąpiła w marcu 1917 (patrz lutowa rewolucja rosyjska 1917). Car Mikołaj II (1868-1918) nie zdołał stłumić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORDEAUX UPADEK 1453

  Po oblężeniu

  Orleanu (patrz orleanu oblężenie 1429) nie podpisano traktatu pokojowego, wobec czego Francja, dzięki przymierzu z Burgun-dią z 1435, powstaniu w angielskich posiad­łościach we Francji i rozejmowi w latach 1444-1449, umocniła, zreorganizowała i zre­formowała rząd i wojsko. W 1449...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSFORTH FIELD, BITWA POD BOSFORTH FIELD 1485

  Król Anglii Ryszard III (1452-1485) był traktowany z nienawiścią przez stronnictwo Lancasterów; niechętni mu byli nawet niektórzy przedstawiciele Yorków (patrz dwóch Róż wojna uss-uss). Ryszard zdławił kilka przedwczesnych bun­tów, ale Henryk Tudor (1457-1509), preten­dent Lancasterów do tronu, uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSTOŃSKA MASAKRA 1770.

  Koloniści z Bostonu (stan Massachusetts) stawili gwał­towny opór Ustawom Townshenda, uchwa­lonym przez parlament brytyjski, które nakładały na kolonistów nowe podatki i zmuszały ich do kwaterowania „czerwo­nych kurtek" (wojsk brytyjskich). Wieczo­rem 5 marca 1770 grupa dokerów i innych mieszkańców miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLIWIJSKA WOJNA PARTYZANCKA 1966--1967.

  W 1964 wojsko obaliło w Boliwii zdyskredytowany, nacjonalistyczny rząd prezydenta Yictora Paza Estenssoro (ur. 1907) i powołało juntę, która brutalnie rozpędziła strajki górnicze w kopalniach cyny, jednocześnie zabiegając o przychyl­ność chłopstwa. Ernesto „Che" Guevara (1928-1967), urodzony w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŚNIACKO-TURECKA WOJNA 1459-1463

  W połowie XV w. Turcy osmańscy i Węgrzy walczyli o Serbię. W 1459 sułtan Mehmed II Zwycięzca (1429-1481) dokończył podboju tego terenu i zaczął interesować się położoną dalej na zachód Bośnią. W 1463 Turcy podbili Bośnię, ale nadal dochodziło w róż­nych miejscach do walk; opór Bośniaków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLIWIJSKI PRZEWRÓT 1946.

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II boliwijska cyna miała dla aliantów ogromne znaczenie. Gdy boliwijski rząd prezydenta Enrique'a Pena-randy (1892-1970) wypowiedział wojnę państwom „Osi" (kwiecień 1943), grupa niezadowolonych oficerów pod wodzą puł­kownika Gualberto Yillaroela (1907-1946), popierana przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1329--1338.

  W latach dwudziestych XIV w. za panowania Orchana (1279-1359), syna i na­stępcy Osmana I (1258-1326), osmańscy Turcy osiedlili się w doskonale obranym miejscu na półwyspie Gallipoli (między Morzem Egejskim a Dardanelami) i stamtąd zaczęli najeżdżać bizantyjskie terytoria w Tracji i Macedonii. Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOMKÓW POWSTANIE 1086-1091.

  gomiłowie, członkowie religijnej sekty w Bułgarii, powiązani z paulicjanami (patrz paulicjańska wojna 867-872), sprzymierzyli się z koczowniczymi plemionami tureckimi Pieczyngów oraz Połowców (Kumanów) i napadali razem na południową, bałkańską część cesarstwa bizantyjskiego. Cesarz Alek­sy I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKO-TURECKA WOJNA 1359--1399

  Jan V Paleolog (1332-1391), który przejął w 1354 tron bizantyjski po Janie VI Kantakuzenie (1292-1383), bezskutecznie szukał w sąsiednich księstwach wsparcia dla zorganizowania obrony przed napierają­cymi Turkami osmańskimi. W 1359 Turcy, którzy zajęli już większą część ziem cesars­twa, otoczyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt

Do góry