Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  COMMUNIO

  (łac. połączenie, komunia), Śpiew liturgiczny podczas rozdzielania komunii, złożony z antyfony i wersetów psalmu; należy wraz z introitem i -» ofertorium do mszalnych śpiewów zmiennych.

  Pierwsze c. pochodzą z IV w.; początkowo podczas przystępowania wiernych do komunii solista wykonywał poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „COMMUNIO"

  Międzynarodowe czasopismo katolickie, wydawane od 1972 w wersji wł. w wydawnictwie Jaca Book w Mediolanie, w wersji niem. w Communio-Verlag w Rodenkirchen (RFN), w wersji serbsko-chorwackiej w Krsćenska Sa-dašnjost w Zagrzebiu, od 1974 także w wersji ang. w wydawnictwie Gonzaga University w Spokane (stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMO

  Bpstwo w pn. Włoszech, sufr. Mediolanu, powstałe w IV w. Pierwszym bpem C. był św. Feliks konsekrowany 379 przez św. Ambrożego, a najbardziej znanym św. Abun-diusz (patron diecezji);

  z C. pochodził pap. Innocenty XI (1676--89). Do zabytków sztuki sakr. w C. należy rom. bazylika S. Abondio (1013-95), rom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMODORO RIVADA VIA

  Diecezja w Argentynie eryg. 11 II 1957 jako sufr. Bahía Blanca; zajmuje 234 000 km2 i liczy 205 000 mieszk., w tym 183 700 katolików, 18 parafii, 11 księży diec. i 36 zak., 37 zakonników, 53 siostry.

   

  AAS 49 (1957) 653-662; AnPont 1976.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNE VOS, APOSTOLI

  Hymn w laudesach na święto apostołów Szymona i Tadeusza Judy, powstały 1971.

  Zawiera uzasadnienie łącznego obchodu święta obydwu apostołów (wspólna łaska powołania i korona chwały); sławi Szymona za gorliwość w towarzyszeniu Chrystusowi oraz przepowiadaniu go ludziom (aluzja do przydomka Zelota)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPANS ANDRÉ de OCD

  Imię zak. Cyprian od Narodzenia NMP, ur. 26 X3 1605 w Paryżu, zm. 16 LX 1680 tamże; kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Zarząd skarbcem król. pozwolił C. na odbycie licznych podróży zagr. (m.in. na Daleki Wsch.) i pogłębienie znajomości języków obcych; profesję zak. złożył 1633 w Paryżu, gdzie nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNE SANCTORUM

  (łac. commune wspóln a własność, sanctus święty), Zbiór formularzy mszy (teksty zmienne), zestawionych w zespoły dla poszczególnych grup osób świętych w mszale, oraz oficjów godzin kanonicznych w -» brewiarzu; służą do obchodów ku czci świętych i błogosławionych, dla których nie stworzono formularzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /4 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCKINGHAMA REWOLTA 1483.

  Henry Stafford (1454?-1483), drugi książę Bu-ckingham, sprzeciwiał się planom Elżbiety Woodville (1437?-1492), wdowy po Edwar­dzie IV (1442-1483), królu Anglii, która chciała zostać regentką syna, Edwarda V (1470-1483). Buckingham poparł Protekto­ra królestwa, Ryszarda Gloucestera (1452-1485), brata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 981--1018.

  W 979 wojska bułgarskie cara Sa­muela (zm. 1014) dokonały inwazji na Tes-salię we wschodniej Grecji i zajęły Larisę i Dyrrachium. Za panowania Bazylego II (ok. 958-1025) Bizantyjczycy dokonali na­jazdu na Bułgarię, ale Bułgarzy pod wodzą cara Samuela pobili ich w 981 w pobliżu Sofii. Samuel...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁGARSKI BUNT 1040-1041.

  Bułgarzy pod wodzą Piotra Deliana, który podawał się za wnuka cara Samuela (zm. 1014), mając nadzieję na odzyskanie niepodległo­ści, rozpoczęli powstanie przeciw Bizancjum

  (patrz BUŁGARSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 981-

  -ioi8). W 1040 Deliana obwołano w Bel­gradzie carem, a niebawem jako współwład-ca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /gierka Dodano /31.07.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry