Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „CONCILIUM"

  Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, miesięcznik naukowy wydawany od 1965 w celu upowszechniania doktryny chrzęść przystosowanej do zmieniających się sposobów myślenia i współcz. warunków życia (akomodacja IV), w myśl dyrektyw Soboru Wat. II; redagowany przez międzynar. zespół teologów kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPONENDA, composito

  (łac. componere złożyć razem, zbierać, gromadzić), Specjalna taksa Kurii rzym. z okazji udzielenia -> dyspensy od przeszkód małż., szczególnie od pokrewieństwa i powinowactwa.

  Różni się od zwykłych opłat kancelaryjnych, gdyż jest ofiarą na cele charytatywne, ustalaną przez Stolicę Apost. stosownie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCIO TRABEATA AGMINIBUS STIPATA

  Sekwencja ku czci dziesięciu tysięcy męczenników, zachowana w Mszale krakowskim z XV w. (rpsBKapKr 2) i w Graduale tarnowskim z 1526. Przedstawia, podobnie jak -> Contra hostes pergenies. męczeństwo 10 000 żołnierzy rzym., którzy za nawrócenie się na chrześcijaństwo zostali na rozkaz ces. Maksy miana (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMTE AUGUSTE

  ur. 19 I 1798 w Montpellier, zm. 5 IX 1857 w Paryżu, Filozof i socjolog, twórca systemu pozytywistycznego (-»-pozytywizm).

  Pochodził z drobnomieszczańskiej rodziny kat.; 1814-16 studiował w Ecole Polytechnique w Paryżu; 1817 nawiązał współpracę z utopijnym reformatorem społ. CH. Saint-Simonem i pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /7 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCITO GRESSU PETIS ALTA MONTIS

  Nowy hymn nieszporny na święto ->- Nawiedzenia NMP (od 1971), oparty na Łk 1,39-56.

  Sławi w cz. I Matkę Boga śpieszącą z pomocą Elżbiecie, która w podeszłym wieku została matką; nie narodzone dziecię wyraża radość ze spotkania, a Elżbieta nazywa Maryję Danią i błogosławioną, Maryja zaś pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMUNIONE e LIBERAZIONE

  (wł. comunione komunia, wspólnota, liberazione wyzwolenie), Spontaniczny ruch rei., dążący do wewn. odnowy Kościoła, powstały we Włoszech.

  1. Geneza i rozwój — Mediolańska grupa Gioventù Studentesca, kierowana od 1954 przez Luigi Giussaniego, zgodnie z formami przyjętymi w Akcji Katolickiej, spotykała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPILATION! ANTIQUAE

  Średniow. określenie 5 zbiorów prawa dekretałów, z których jedynie III i V są zbiorami urzędowymi, pozostałe zaś prywatnymi; przyjęto w nich układ chronol. oraz merytoryczny materiału wg następujących tematów: iudex (o jurysdykcji kośc), iudicium (prawo procesowe z wyjątkiem karnego), cierus (prawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNICATIO IDIOMATUM

  (łac. communicatio współuczestnictwo, wzajemna wymiana, gr. idioma właściwość, przymiot), W sensie ontycznym złączenie właściwości ludzkich i boskich w jednej osobie wcielonego Słowa; w sensie logicznym — wzajemne orzekanie przymiotów lub właściwości ludzkich i boskich o jednym podmiocie, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /10 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPIÈGNE, karmelitanki z Compiègne bł.

  zm. 17 VII 1794, Męczenniczki, stracone na szafocie w Paryżu z wyroku trybunału rewolucyjnego.

  Stracono je w okresie wielkiego terroru rewolucji frane, za niepodporządkowanie się prawom rewolucji dotyczącym zakonów oraz trwanie w przekonaniach i spełnianie praktyk religijnych.

  Należało do nich 16 sióstr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNICATIO in SACRIS

  (łac. współudział w świętych czynnościach), Termin przyjęty w teologii kat. na określenie uczestnictwa w kulcie liturg. lub w sakramentach in. Kościoła albo wspólnoty chrzęść; c.i.s. jest centr, problemem współudziału w rzeczach duchowych (communicatio in spirituali-bus), który obejmuje także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /16 896

  praca w formacie txt

Do góry