Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CONFORMITATUM LIBER

  (łac. księga zgodności), Średniow. dzieło hagiograficzne Bartłomieja Rinonicho z 1385--90 pt. De conformitate vitae beati Francisct ad vitam Domint Jesu (Christi).

  Myślą przewodnią dzieła jest ukazanie w 40 tzw. zgodnościach naśladowniczej postawy Franciszka z Asyżu oraz procesu, w którym Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONDITOR ALME SIDERUM

  Hymn w nieszporach na okres adwentu (do 16 XII), przypisywany św. Ambrożemu lub pap. Grzegorzowi I Wielkiemu; w BR od 1634 przerobiony na Creator alme siderum; 1971 przywrócono tekst pierwotny.

  Opiewa historię zbawienia, nazywając Chrystusa stwórcą światła i światłością wierzących, który jako syn Maryi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDIA - PORDENONE

  (do 1971 Concordia), Bpstwo z IV w. w pn. Włoszech, sufr. Wenecji.

  Za ces. Dioklecjana (17 II 304) w C. zginęło 84 męczenników. W VIII w. bpstwo C. bogato uposażyli Karolingowie, a 928 król Hugon z Prowansji oddał je w lenno patriarchatowi w Akwilei (odtąd do XIII w. bpi C. zasiadali w parlamencie); w XIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDANZA CARITATIS, Expositio evangeliářům, Speculum salvationis, Liber figurarum

  Średniowieczne rpsy systematyzujące historię zbawienia przez konfrontację wydarzeń nowotest. z typicznymi wydarzeniami starotest., przeznaczone dla kaznodziejów.

  Układ cc, wzorowany na brewiarzu lub mszale, w cz. I zawiera perykopy ewang. na niedziele, święta i dni powszednie roku kośc, zaś w cz. II — na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCEPCIÓN (1)

  Diecezja w Paragwaju eryg. 1 III 1929 pod nazwą C. y Chaco, jako sufr. Asunción; zajmuje 50 986 km2 i liczy 329 865 mieszk., w tym 312 365 katolików, 20 parafii, 16 księży diec. i 20 zak., 29 zakonników, 62 siostry.

   

  AAS 22 (1930) 5-8, 23 (1931) 234, 25 (1933) 136, 40 (1948) 438-439; F. Pérez, DHGE XIII 417;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDIA (1)

  (łac. zgoda), Bogini rzym. czuwająca nad wewn. stosunkami w państwie, personifikacja Zgody.

  Powstanie kultu C. wiąże się z porozumieniem między stronnictwami plebejuszów i patrycjuszów, z okazji którego rzym. dyktator Marek Furiusz Kamillus dedykował jej 367 prz.Chr. najstarszą w Rzymie świątynię na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCEPCIÓN (2)

  Metropolia w środk. Chile eryg. 20 V 1939, z sufraganiami Chillan, Los Angeles, Temuco, Valdivia.

  Bpstwo C. ze stolicą w Imperial erygował 22 III 1563 pap. Pius IV; pierwszym bpem był Antonio de San Miguel OFM (1563-88); 7 II 1603 siedzibę bpa przeniesiono do Penco, a 8 XII 1754 do C. Archidiecezja zajmuje 10...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDIA (2)

  Diecezja we wsch. Argentynie eryg. 10 IV 1961 jako sufr. Parany; utworzono ją ze wsch. części terytorium archidiec. Parany.

  Diecezja zajmuje 14 600 km2 i liczy 220 000 mieszk., w tym 195 000 katolików, 22 parafie, 34 księży diec. i 11 zak., 18 zakonników, 78 sióstr.

   

  AAS 53 (1961) 664-665; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCERTO GROSSO

  (wł. wielki koncert, wielki zespół), Kompozycja instrumentalna cykliczna, w której dialoguje wielki zespół instrumentalny (zw. tutti albo ripieni) z grupą kilku instrumentów (zw. concertino lub soli), traktowaną solistycznie. Terminu cg. użył po raz pierwszy 1698 L. Gregoři.

  Pod względem formy cg. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPLUTENSES

  Grupa profesorów karmelitańskiego kolegium św. Cyryla w -> Alcalá de Henares (łac. Complutum, stąd nazwa), którzy 1624-28 opracowali w formie komentarzy do pism Arystotelesa podręcznik filozofii arystotelesowsko-tomi-stycznej ; nazwą tą określano także sam podręcznik.

  Podręcznik pt. Artium cursus sive...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 930

  praca w formacie txt

Do góry