Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CONSORS PATERNI LUMINIS

  Hymn na jutrznię w nowym oficjum czytań na wtorek (1 i 3 serii tygodni), z VII-VIII w., wprowadzony 1971 ;

  zawiera prośbę do Chrystusa, będącego prawdziwą światłością Ojca, by rozproszył mroki dusz sług swoich, śpiewających psalmy, i obdarzył ich łaskami ;

  wg źródeł z ok. 1000 śpiewano go w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSALVI ERCOLE kard.

  ur. 8 VI 1757 w Rzymie, zm. 24 I 1824 w Anzio, Najwybitniejszy dyplomata pap. XIX w.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny rzym.; 1776-81 studiował w Pap. Akademii Duch. ; protektorat kard. Henry Stuarta z Yorku zapewnił mu wczesną i szybką karierę kośc; 1783 mianowany szambelanem pap., 1784 prałatem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /3 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSTANTINA

  (Viransehir w pd. Turcji), Bpstwo jako-bickie w metropolii Edessa w rzym. prowincji Osroene; znanych 3 bpów z V w. i 1 bp monofizycki z VI w., inni bpi mono-fiźyccy tytułowali się jako bpi Tela de Mauzelat; od 1951 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSCENDIT MONTES DOMINI

  Hymn w matutinum (ad nocturnum) na święto Nawiedzenia NMP, przypuszczalnie wzorowany na hymnie ku czci św. Wawrzyńca Conscendat usque sidera (Herberta z Eystett);

  odkrył go 1967 H. Kowalewicz (por. Kowalewicz LŚr 237) w Viaticum wladislaviense (druk. 1502).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONGREGATIO de AUXILHS GRATIAE

  Komisja pap. powołana 1597 przez Klemensa VIH w celu rozstrzygnięcia sporu teol. między banezjanami (-» banezjanizm) a molinistami (molinizm).

  Wystąpienie P. de Montemayora w Salamance (1582) z twierdzeniem o dobrowolności śmierci Chrystusa oraz replika D. Bafleza zainicjowały spór, zaostrzony nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSURGAT in PRAECONIA

  Sekwencja na święto -> Wojciecha, powstała prawdopodobnie w Gnieźnie w 2. poł. XV w., nie była rozpowszechniona w Polsce (H. Kowalewicz); zawiera ją rps Officia tridentina z 1473, będący własnością księcia mazowieckiego kard. Aleksandra (bpa Trydentu), oraz Graduale tarnowskie z 1526.

  Z tekstu wynika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSENSUS COMMUNIS

  (łac zgoda wspólna), Powszechna zgodność w poglądach, uważana w pewnych przypadkach za kryterium prawdziwości jakiegoś twierdzenia; cc nie może być sprawdzianem prawdy koniecznej, lecz tylko w mniejszym lub większym stopniu może uprawdopodobnić jakiś sąd.

  Na cc jako argument na istnienie Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONIMBRICENSES, Coimbricenses

  Grupa profesorów założonego 1547 Colegio das Artes w Coimbrze (1555 powierzonego jezuitom), którzy wydali w formie komentarzy do pism Arystotelesa podręcznik filozofii perypatetyckiej Commentarti Coltegli Conimbricensis Societatis Jesu (I-IV, Coimbra 1592-1606) ; także określenie samego podręcznika.

  Autorami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONGAUDENT SANCTI LAETANTUR

  Sekwencja pol. ku czci św. Rocha, z formularza mszy wspólnej wyznawców (Commune confessorum), na co wskazuje jego archaiczna forma poetycka i treść o charakterze ogólnym;

  pod koniec XV w. włączona do formularza mszalnego ku czci św. Rocha w związku z upowszechnieniem się w Polsce jego kultu; odnalazł ją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONGAUDEAT ECCLESIA, HEDWIGI

  Hymn w laude-sach i nieszporach o św. Jadwidze Śląskiej, odnaleziony w brewiarzach rękopiśmiennych z Vyšši Brodu (pd. Czechy) z XIV w. Zawiera wezwanie całego Kościoła do radości z ukoronowania Jadwigi w niebie;

  nast. stawiając Świętą za wzór (zwł. panującym), sławi jej pokorę, umiarkowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt

Do góry