Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Majkop

  Wielki kurhan o wys. prawie 11 m, znajdujący się w pobliżu miasta Mąjkop na Kubaniu. Jego nasyp nakrywał obszerną jamę grobową o wymiarach 5,3x3,8 m, głęb. niecałe 1,5 m, o ścianach oblicowa-nych drewnem i flankowanych potężnymi słupami osadzonymi w narożnikach. Wnętrze jamy podzielone było...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Malta

  1. Górnopaleolityczne stanowisko otwarte na terasie rzeki Biełaja, dopływie Angary k. Irkucka. Reprezentuje specyficzną kulturę wiórową górnego paleolitu Syberii, określaną jako Malta-Buret.

  Odkryto kilka konstrukcji mieszkalnych na planie okręgu, o fundamentach z kamieni i kości, z wewnętrznymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mariupol

  Ważne cmentarzysko eneolityczne na pd. Ukrainie, odpowiadające kulturze Srednij Stog. Zawiera ponad 120 pochówków w obrębie dużej, prostokątnej jamy o wymiarach 28x2 m. Szkielety w pozycji wyprostowanej, posypywane ochrą, wyposażone w narzędzia kamienne, buławy i ozdoby z kości i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Locmariaquer

  Kompleks megalityczny w okolicy Carnac, w Bretanii (Morbihan, Francja). Złożony z wielkich dolmenów (tzw. Table des Marchands, Er--Vingle) i wielkiego menhiru zwanego Men-er-Hroeg (Kamień Czarownicy), o dł. 20 m i wadze 350 ton. Konstrukcje te zbudowane zostały na przełomie V i IV tysiąclecia B.C...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lauricocha

  Stanowisko jaskiniowe w Kordylierze Raura w Peru (ok. 4 100 m n.p.m.). Dostarczyło ważnych informacji o rozwoju społeczeństw preceramicz-nych strefy andyjskiej w okresie 9 000-4 000 lat temu, głównie związanych z łowiectwem wielbłądowatych i jeleniowatych, produkujących różne typy ostrzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kul - Oba

  Wielki wzniesiony z kamieni kurhan scytyjski (średnica 53 m) znajdujący się 6 km na zachód od Kerczu (grec. Pantikapaion) na Krymie, datowany na drugą połowę IV w. p.n.e. (340-320). Badany jeszcze w 1830 r., w trakcie badań częściowo obrabowany. Pod centralną częścią nasypu znajdowała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /5 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lewaluaska technika

  Specyficzna technika produkcji odłupków o kształcie określonym przez sposób przygotowania rdzenia (n. pochodzi od stan. Levallois-Perret na przedmieściach Paryża). Technika znana już w rozwiniętej kulturze aszelskiej, ale główny jej rozwój nastąpił w środkowym paleolicie. Wyróżnia się kilka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Le Moustier

  Stanowisko eponimiczne kompleksu mustierskiego położone w dep. Dordogne (Francja). W obrębie osadów jaskiniowych, datowanych na okres wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia, odkryto serię poziomów kulturowych. Dolne warstwy zawierały znaleziska tzw. grupy A kultury mustierskiej z tradycją aszelską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La Gravette

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolityczne w miejscowości Bayac w dep. Dordogne (Francja), eponimiczne dla kultury graweckiej. Mało precyzyjne (z dawnych wykopalisk) dane stratygraficzne pozwalają na wyróżnienie wczesnej fazy kultury graweckiej z tzw. fłechettes (wiórki ze zwrotnymi retuszami marginalnymi)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Le Portel

  Jaskinia w Loubens (dep. Ariege, Francja) z malowidłami paleolitycznymi. Malowidła występują w trzech paralelnych galeriach, łączących się w wielkiej sali. Dominuje temat koni i bizonów, do których dołączają niekiedy koziorożce i jeleniowate, a także rzadkie wizerunki antropomorficzne.

  Zaliczane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry