Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CAMP GRANT, MASAKRA W CAMP GRANT 1871.

  30 kwietnia 1871 około 150-osobowa grupa białych i nienawidzących Apaczów Indian Papagów wkradła się nocą do Camp Grant w południowej Arizonie i zabiła 108 członków plemienia Arawajpów należącego do szczepu Apaczów, które dążyło do zawar­cia pokoju z białymi osadnikami. Zabójcy uprowadzili 29...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAYITE, POWSTANIE W CAYITE 1872

  20 stycznia 1872 około 200 żołnierzy filipiń­skich służących w armii hiszpańskiej na Filipinach zbuntowało się w forcie San Felipe w Cavite, prowincji na południe od Manili. Bunt stłumiono błyskawicznie, a buntowników surowo ukarano. Reakcyjny gubernator hiszpański Filipin wykorzystał powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURSKO-ZULUSKA WOJNA 1838-1839

  Wielki trek, czyli wędrówka do Transwalu burskich hodowców bydła, którzy pragnęli ujść spod panowania brytyjskiego w Afryce Południowej, doprowadziła do konfliktu między Europejczykami a plemieniem Zu-lusów.

  Jedna z grup wędrowców prowadzona przez Pięta Retiefa (1780-1838) poprosiła króla Zulusów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEJLOŃSKA REWOLTA 1971.

  W 1948 Cejlon (Sri Lanka) uzyskał niepodległość i status członka brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Stałe tarcia między Syngalezami, przeważa­jącą grupą narodowościową, wyznania bud­dyjskiego, a Tamilami wyznającymi hin­duizm oraz trudności gospodarcze i spory między partiami politycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURUNDYJSKA WOJNA DOMOWA 1972

  Kilka wieków temu Tutsi, wojowniczy ho­dowcy bydła, podbili we wschodniej Afryce Hutu, którzy zajmowali się uprawą ziemi. Tutsi stali się arystokratyczną mniejszością sprawującą rządy i utrzymywali nad Hutu feudalną zwierzchność. Gdy Belgia uznała w 1962 niepodległość Burundi, ustanowiono w tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUSHIRIEGO POWSTANIE 1888-1890.

  Bu-

  shiri bin Salim (zm. 1889) wzniecił po­wstanie mieszkającch na wybrzeżu arab­skich handlarzy niewolników przeciwko bezwzględnym kolonizatorom niemieckim w Niemieckiej Afryce Wschodniej (obecnie część Tanzanii). W 1888 Hermann von Wissmann (1853-1905), znany badacz Af­ryki, został mianowany komisarzem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURGUNDZKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1474--1477.

  Zabory Karola Śmiałego, księcia Bur­gundii (1433-1477) wzbudziły obawy Szwaj­carii. Pod wpływem króla Francji Ludwika XI (1423-1483) w lutym 1476 cały szwajcar­ski garnizon w Granson, który się wcześniej poddał, z rozkazu Karola został wymordowa­ny. Szwajcarzy rozbili Burgundów pod Gran­son 2 marca 1476...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURÓW POWSTANIE 1914-1915.

  W 1914 Związek Południowej Afryki ustanowiony przez Wielką Brytanię w 1910 przyłączył się do sprzymierzonych i przystąpi} do ŚWIATOWEJ WOJNY I. Premier Związku, Louis Botha (1826-1919), rozpoczął przy­gotowania do inwazji na sąsiednią kolonię, Niemiecką Afrykę Południowo-Zachodnią (Namibia)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURSKA WOJNA PIERWSZA 1880-1881.

  Niechęć Burów do Wielkiej Brytanii, wywołana aneksją Trans­walu (niepodległego państwa burskiego) do­konaną przez Brytyjczyków w 1877, doprowa­dziła ostatecznie do wybuchu wojny w końcu 1880. Burowie chwycili za broń i proklamo­wali nową republikę - Republikę Południo­woafrykańską obejmującą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /3 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURGUNDZKO-FRANKOŃSKA WOJNA 500

  W 500 toczyła się bratobójcza walka o wła-dzę nad królestwem Burgundii między kró­lem Gundobadem (zm. 516) a jego bratem Godegizilem (zm. 500). Chlodwig (ok. 466-511), król Franków, przyszedł z pomo­cą Godegizilowi; jego wojsko odniosło zwy­cięstwo nad Burgundami Gundobada w bit­wie pod Ouche. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt

Do góry