Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHIŃSKO-INDYJSKA WOJNA 648-649

  W 641 nawiązano przyjacielskie stosunki dyplomatyczne między dworem chińskim a indyjskim królestwem Kanaudź. W 647 chiński cesarz Tai Zong (597-649) wyprawił poselstwo z wizytą do indyjskiego króla. Po przybyciu Chińczycy przekonali się, że król nie żyje, a tron objął uzurpator, Ardżun. Nowy władca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKIE POWSTANIA 1865-1881

  W 1865 władze zdławiły potężne powstanie, które ogarnęło znaczną część południowych Chin (patrz tajpingów powstanie isso-ism), mi­mo to przez następnych 16 lat bunty, choć

  mniejszym zasięgu i bardziej rozproszone,były plagą mandżurskiej dynastii King.Największe miały miejsce w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-INOYJSKI SPÓR GRANICZNY 1959-1962.

  Od odzyskania niepodległości Indie twierdzą, że obowiązuje granica pań­stwowa wytyczona przez Wielką Brytanię, jednak Chiny stoją na stanowisku, że gra­nica ustalona przez mocarstwo imperiali-styczne jest nieważna i powinna być przed­miotem negocjacji. Obszar sporny leży na płaskowyżu Aksaj-Chin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKI PODBÓJ NAM VIETU 111 p.n.e.

  Około 500 p.n.e. chińscy kupcy zaczęli podróżować na południe, na tereny obec­nego Wietnamu; w okresie panowania dy­nastii Qin (221-207) w pobliżu Hanoi Chiń­czycy zbudowali warownie. Region ten zo­stał podbity przez chińskiego renegata, ge­nerała Czao Tuo (Trieu Da) (zm. po 208) i wcielony do nowego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 907-939

  Gdy po upadku dynastii Tang (907) w Chi­nach zapanowała anarchia, Annam („uspo­kojone południe" - nazwa chińska, zniena­widzona przez mieszkańców), wówczas pro­wincja chińska, rozpoczął walkę o niepod­ległość. Annamczycy uzyskali już w 906 prawo wyboru własnego gubernatora (a póź­niej wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 1057-1061

  Chińskie wojska zaatakowały niepodległe państwo Viet Dai (północna część Wiet­namu), które Chińczycy pogardliwie nazy­wali Annam („uspokojone południe"). Woj­ska obrońców zatrzymały Chińczyków u uj­ścia Czerwonej Rzeki. Wojna trwała cztery lata, ostatecznie wyparto Chińczyków z ob­szarów Viet Dai...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-ANNAMSKA WOJNA 1075-1079

  Chińska dynastia Sung dążyła do zabez­pieczenia granicy z Viet Dai, czyli An-namem (północna część Wietnamu). Chiń­czycy, sprzymierzeni z Czamami i Khmera-mi, zaatakowali niepodległe państwo Viet Dai, przeżywające pod rządami dynastii Ly okres rozkwitu. Wietnamczycy (Annamczy­cy) ponieśli klęskę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIN WOJNA Z TURKAMI ZACHODNIMI PIERWSZA 641-648.

  Cesarz chiński T'ai Zong (597-649) zastosował tę samą taktykę przeciw Turkom zachodnim co przeciw wschodnim (patrz chin wojna z turkami wschodnimi 629-630): mianowicie podburzał rywalizujące plemiona i wymuszał posłu­szeństwo na ich wodzach. Słynna kawaleria T'ai Zonga wyparła Turków na zachód z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA REWOLUCJA 1911-1912

  Dynas­tia mandżurska King panowała ponad 260 lat, mimo to wielu Chińczyków uważało Mandżurów za obcych i nienawidziło ich tak samo, jak nienawidziło i bało się cudzo­ziemców, którzy zdobyli władzę nad portami i otrzymywali koncesje na budowę linii kolejowych, dróg i kopalń. Przez całą pier­wszą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKA REWOLUCJA KULTURALNA 1966-1969.

  W połowie lat sześćdziesiątych chiński przywódca Mao Zedong (Mao Tse--tung) rozpoczął nową kampanię polityczną, znaną jako Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna. Mao, którego władza opierała się na wojsku, chciał ograniczyć wpływy aparatu biurokratycznego w szkolnictwie, przemyśle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 424

  praca w formacie txt

Do góry