Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHREMONIDEŃSKA WOJNA 266-261 p.n.e.

  Śmierć Pyrrusa (318P-272), króla Epiru, umocniła pozycję króla Macedonii Anty-gona II (ok. 319-239) i pozwoliła mu na uzyskanie pełnej hegemonii w Grecji (patrz diadochów wojny 323-281 p.n.e.). Wcześniej Antygon stworzył dla niej podstawy ob­sadzając swymi załogami kilka ważnych punktów strategicznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD CRECY 1346.

  Król An­glii Edward III (1312-1377) w trakcie STU­LETNIEJ WOJNY zdecydował się najechać północną Francję. Wraz ze swym synem Edwardem Czarnym Księciem i 20 tysiąca­mi wojska wylądował w Cherbourgu. Zajął silną pozycję o osłoniętych skrzydłach na wzgórzach pod Grecy. Główne siły umieścił w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  churramitów powstanie 816-838

  Churramici, sekta komunistyczna w Azer­bejdżanie, rozpoczęli ataki na wojska muzuł­mańskie w Persji i Mezopotamii, głosząc, że ich misją jest wykorzenienie islamu. Wojska Allaha al-Mamuna nie zdołały po­konać powstańców, którzy otrzymali pomoc od cesarstwa bizantyjskiego wszy kalifem, Abu Iszak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPÓW ANGIELSKICH POWSTANIE 1381

  Zaraza i trudności go­spodarcze w czasie STULETNIEJ WOJNY bardzo ciężko dotknęły chłopów angiel­skich. Próby ograniczania zarobków roz­gniewały najemnych robotników. Chłopi domagali się zamiamy pańszczyzny i in­nych świadczeń na czynsz. Wzburzenie wywołał podatek pogłówny nałożony przez Jana z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPÓW RUMUŃSKICH POWSTANIE 1907.

  W 1881 obwołano Rumunię króles­twem; teoretycznie był to kraj o ustroju demokracji przedstawicielskiej, w rzeczywis­tości wpływy w kraju mieli mieszkańcy miast, a skomplikowane przepisy nie po­zwalały ubogim mieszkańcom wsi, zwłaszcza bezrolnym, na korzystanie z praw wybor­czych. Sytuacja gospodarcza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-TYBETAŃSKA WOJNA 1750- -1751.

  Od wieków chińscy cesarze popierali dalajlamów uznając, że jest to najlepszy sposób na uniknięcie walk na zachodniej granicy Chin. Na początku XVIII w. Chiń­czycy osadzili w Lhasie, stolicy Tybetu, dwóch rezydentów zwanych am-ban. W 1750 am-banowie zaaranżowali zabójstwo tybetańskiego regenta; w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁOPSKA WOJNA W NIEMCZECH 1524--1525.

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-TYBETAŃSKA WOJNA 641.

  W 634 tybetański król Srong-tsan Gam-po (ok. 608-650) wysłał poselstwo do cesarza Chin Tai Zonga (597-649), który przyjął je z ho­norami. Cztery lata później Tai Zong od-wzajemni! się posyłając z wizytą do Srong--tsan Gam-po grupę wysokich urzędników dworskich. Srong-tsan Gam-po blednie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELNICKIEGO POWSTANIE 1648-1654.

  Po unii lubelskiej (1569) na Ukrainie nad­dnieprzańskiej doszło do polonizacji dużej części szlachty ukraińskiej, szczególnie mag-naterii. Stopniowo rolę przywódcy Ukraiń­ców przejmowała Kozaczyzna zaporoska tworząca autonomiczną organizację wojs­kową. Kozacy dokonywali samowolnych napadów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIŃSKO-TYBETAŃSKA WOJNA 763-821.

  Wykorzystując wewnętrzne kłopoty Chin, Tybetańczycy dokonywali ciągłych najaz­dów na zachodnie prowincje cesarstwa. W jednym z pierwszych wypadów zdołali dotrzeć do stolicy w Cz'angan (Xian), zdo­byli miasto i splądrowali je. Terroryzowali przygraniczne tereny, dokonując poważnych zniszczeń, paląc i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt

Do góry