Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZARNEJ SOTNI NAPADY 1906-1911

  W czasie ROSYJSKIEJ REWOLUCJI 1905 powstał Związek Narodu Rosyjskiego - taj­ne, reakcyjne, antysemickie ugrupowanie, nieoficjalnie popierane przez rząd, powsze­chnie nazywane czarną sotnią. Czarna sot-nia, złożona głównie z właścicieli ziemskich, zamożnych chłopów, urzędników i poli­cjantów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZADU PODBÓJ PRZEZ FRANCJĘ 1897--1914

  W końcu XIX w., w czasie podziału Afryki przez państwa europejskie, między Francją, Niemcami i Wielką Brytanią trwała rywalizacja o to, które z nich dotrze pierw­sze do jeziora Czad, mającego w ich opinii duże znaczenie ekonomiczne. Pierwsza do­tarła tam Francja (1897) i objęła władzę nad wschodnim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECH l PALATYNATU WOJNA 1618-1623

  Protestancka szlachta czeska domagała się od Habsburgów swobód religijnych. 23 maja 1618 rozgniewani deputowani protestanccy wyrzucili przez okno na Hradczanach w Pradze trzech wysłanników cesarskich (defenestracja praska) i ustanowili niezależ­ny rząd. Wydarzenie to stało się początkiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZADU WOJNA DOMOWA 1965-1994.

  Na

  północy Czadu zamieszkują koczujący arab­scy hodowcy bydła wyznania muzułmań­skiego, na południu - rolnicy, chrześcijanie i poganie z murzyńskiego plemienia Bantu. W 1965 Arabowie z północy uznali, że są dyskryminowani przez rząd, którego człon­kami byli w większości mieszkańcy połu­dnia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAMÓW WOJNA DOMOWA 1150-1160.

  Po uzyskaniu zwycięstwa nad Khmerami (patrz khmerów i czamów wojna 1144-1150) panowanie Dżaji Hariwarmany I (zm. 1166 lub 1167), władcy państwa Czampa (środ­kowy Wietnam), zostało zagrożone rewoltą jego szwagra Wamsaradżi (zm. 1150?), któ­rego poparły górskie plemiona Czamów. W 1150, po poniesionej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNA WOJNA 1804-1830.

  Żołnierze i osadnicy europejscy na Ziemi van Dieme-na (Tasmania) nękali rdzenną ludność tas-mańską, przejęli także cenne tereny łowiec­kie należące do tubylców. W 1804 w czasie polowania biali zaatakowali i zabili kilku tubylców, co spowodowało wybuch długo­trwałej „wojny buszu", w wyniku której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNEGO JASTRZĘBIA WOJNA 1832.

  Na

  początku kwietnia 1832 indiańskie plemiona - Saukowie i Lisi - prowadzone przez wodza Czarnego Jastrzębia (1767-1838), przepra­wiły się przez rzekę Missisipi i weszły do Illinois, by odzyskać swe ziemie, najpraw­dopodobniej przekazane Stanom Zjedno­czonym przez Indian w traktacie z 1804. W ślad za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNEJ PLAMY WOJNA 1904-1909

  Plan­tatorzy ciemnego tytoniu w najbardziej wy­suniętym na zachód i południowy zachód regionie Kentucky, zwanym czarną plamą, sprzeciwili się monopolistycznym prakty kom przedsiębiorstw skupujących tytoń, które opanowały rynek i dyktowały ceny. Stowarzyszenie plantatorów tytoniu usiłowa­ło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYDA PODBÓJ WALENCJI 1089-1094

  W czasie ALMORAWIDÓW PODBOJU ARABSKIEJ HISZPANII Rodrigo Diaz de Bivar, znany pod imieniem Cyd (el Cid Campeador) (1040P-1099), niezależny ry­cerz hiszpański, którego nominalnym se­niorem był Alfons VI (1030-1109), król Kastylii i Leonu, usiłował opanować nie­podległe królestwo Maurów (hiszpańskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CULPEPERA REWOLTA 1677-1679.

  Kolo­niści północnej Karoliny stawiali opór administracji tej kolonii złożonej z właś­cicieli ziemskich, która stosując angielskie prawa handlowe, nakładała ogromne cła na towary i pozwalała na handel tylko z Anglią. W grudniu 1677 koloniści pod dowództwem Johna Culpepera obalili ad­ministrację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry