Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZESKA WOJNA DOMOWA 1465-1471

  Pa­pież Pius II (1405-1464) w 1462 unieważnił Kompakty, porozumienie katolicko-utrakwi-styczne (utrakwiści stanowili umiarkowany odłam husytyzmu) (patrz husyckie wojny 1419-1436). Król Czech Jerzy z Podebradów (1420-1471), utrakwista, stracił poparcie czeskich wielmożów katolickich, którzy w 1465 utworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKO-WĘGIERSKA WOJNA 1260-1270

  Obaj królowie - czeski, Przemysł II Wielki (1230?-1278) i węgierski, Bela IV (1206--1270), dążyli do opanowania księstw Aus­trii i Styrii, należących do potężnego aus­triackiego domu Babenbergów od 1192 do śmierci w 1246 ostatniego męskiego potom­ka tej linii. Walki czesko-węgierskie zakoń­czył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKO-WĘGIERSKA WOJNA 1468-1478

  Czescy zwolennicy Habsburgów odnosili się wrogo do króla Jerzego z Podebradów (1420-1471), przywódcy ugrupowania na­rodowego. Katoliccy wielmoże utworzyli organizację opozycyjną (patrz czeska woj­na domowa 1465-1471). Papież Paweł II (1417-1471) obłożył Jerzego klątwą i poparł czeskich katolików...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEROKEZÓW WOJNA 1760-1762.

  India­nie Czerokezi, zamieszkujący Karolinę Pół­nocną i Południową, należeli do najlepiej rozwiniętych cywilizacyjnie plemion indiań­skich w Ameryce Północnej. Początkowo odnosili się przychylnie do białych osad­ników, ale później ich wódz, Mały Cieśla, nakłonił ich do obrony terenów przed...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONYCH BRWI POWSTANIE 17 n.e.

  Wang Mang (33 p.n.e.-23 n.e.), siostrzeniec cesarzowej z dynastii Hań w Chinach, przez 10 lat był regentem, po czym usunął z tronu małoletniego cesarza i sam został cesarzem. Wprowadził radykalne reformy, np. cała ziemia miała się stać własnością cesarza, ograniczał niewolnictwo i wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA WOJNA DOMOWA 1390-1419

  Wacław IV (1361-1419), król Czech i Nie­miec oraz cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego zakończywszy ostatecznie w 1389 wojnę ze SZWABSKIM ZWIĄZKIEM MIAST, zostawił w dużej mierze sprawy Niemiec ich własnemu biegowi; od tej chwili spędzał większość czasu w Pradze. Został wciągnięty w wojnę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWAZJA ZSRR NA CZECHOSŁOWACJĘ 1968.

  Na początku 1968 słowacki przywódca Aleksander Dubczek (1921-1992) został pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Na­stąpił krótki okres liberalizacji, zwany Pra­ską Wiosną. Dubczek usiłował wprowadzić bardziej demokratyczne rządy; zniósł cen­zurę prasy, nawiązał bliższe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKT ZBROJNY W CZECZE-Nll 1994-1996.

  Do 1991 Czeczenia wcho­dziła w skład Czeczeno-Inguskiej Autono-micznej SRR, która była częścią składową Rosyjskiej Federacyjnej SRR. Po oddziele­niu się od Inguszetii Czeczenia jesienią 1991 ogłosiła niepodległość (Inguszetia po­została republiką w składzie Federacji Ro­syjskiej). Głową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEJENÓW l ARAPAHÓW WOJNA 1864--1868.

  Przez kilka lat Indianie - Czejeno-wie i Arapahowie - dotrzymywali porozu­mienia, które ich wodzowie podpisali w 1861, nie mogli jednak zdobyć środków do życia na lichych ziemiach wyznaczo­nych im na rezerwat na Terytorium Ko­lorado. W 1864 kilku osadników oskarżyło Indian o kradzież bydła, na co oddział...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEJENÓW WOJNA 1878.

  Po porażce ich sojuszników przesiedlono Siuksów (patrz siuksów wojna 1876-187?) i północnych Cze­jenów na południe, do rezerwatu na terenie obecnej Oklahomy. Wiodło im się tam nędznie. We wrześniu 1876 ich wodzowie Tępy Nóż i Mały Wilk uciekli z rezerwatu razem z 300 wojownikami. Przedarli się na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boben Dodano /01.08.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt

Do góry