Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW l RASZTRAKUTÓW WOJNY 752, 973-975.

  Jedną z konsekwencji wojen mię­dzy Pallawami a zachodnimi dynastiami Ćalukjów w Indiach (patrz ćalukjów i pal­lawów wojny 670-975) było stopniowe słab­nięcie Ćalukjów i wzrost sił ich wasali, dynastii Rasztrakutów. W połowie VIII w. Rasztrakutowie stali się tak potężni, że w 752 - za panowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA WOJNA Z PAŃSTWEM DY­NASTII KIN 1211-1215.

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW WOJNA DOMOWA 1180-1189

  W chwili śmierci Mahmuda z Ghazni (1030) zachodnia dynastia Ćalukjów panowała nad ogromnymi terytoriami sięgającymi od Ka-thiawar do rzeki Kryszny (Kistny) w In­diach południowych. Na wschodzie posiad­łości dynastii graniczyły z terenami wschod­niej dynastii Ćalukjów, a na południu się­gały do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA WOJNA Z PAŃSTWEM SI SIA PIERWSZA 1206-1209.

  Państwo Si Sia położone na południe od pustyni Gobi i na zachód od królestwa dynastii Kin, było najsłabszym państwem chińskim. Si Sia, w którym rządy sprawowali Tanguci, z po­chodzenia Tybetańczycy, buddyści, było państwem wojowniczym. Tanguci dokony­wali napadów na przygraniczne tereny ce­sarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW WOJNA DOMOWA ek. 1156--1181

  W królestwach Indii toczyły się stale walki o władzę, szczególnie silne w regionie Dekanu, gdzie panująca dynastia posiadała w podporządkowanym królestwie raczej wpływy niż władzę, co było następstwem rozluźnienia więzów feudalnych. Królestwo wasalne miało w razie potrzeby dostarczać wojska i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA ZDOBYCIE PEKINU 1215

  W początkach swej historii Pekin znany był pod różnymi nazwami; Chińczycy na­zywali miasto Yanking i Yanzhu; Kubilaj--chan (1216-1294), władca mongolski, na­zywał je Tai-Du, Turcy - Chanbałyk, stąd Marco Polo (1254P-1324?), wenecki po­dróżnik, który przybył do miasta w 1266, nazywał je Cambulac lub...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW DYNASTII WOJNY 543-655.

  Upadek dynastii Guptów (patrz guptów dynastii podboje 320-457) wtrącił Indie w stan chaosu i stał się przyczyną zażartych walk o władzę w różnych regionach kraju. Najwcześniej wybuchły walki między mały­mi państwami na równinie Dekanu, w środ­kowej części Indii. Zdobywca tych ziem pochodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTEROSTRONNEGO PRZYMIERZA WOJNA 1718-1720

  Król Hiszpanii Filip V (1683-1746), wnuk króla francuskiego Lud­wika XIV (1638-1715), pragnął dla siebie korony francuskiej. Dążenie to skrycie pod­sycał jego pierwszy minister, kardynał Giu-lio Alberoni (1664-1752). Natomiast druga żona Filipa, ambitna Elżbieta Farnese (1692-1766) z Parmy, uważając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNGIS-CHANA PODBOJE 1190-1927

  Temudżyn (właściwe imię Czyngis-chana, 1167?-1227), urodził się jako syn wodza bliżej nie znanego plemienia mongolskiego. Ojciec jego został otruty przez Tatarów; Temudżyn miał wówczas 9 lat; został opusz­czony przez swoje plemię; opiekował się matką i rodzeństwem, kształtował swą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA WOJNA DOMOWA 1448-1451

  Jerzy z Podebradów (1420-1471) przywód­ca utrakwistów, umiarkowanych zwolen­ników husytyzmu, występował przeciw partii habsburskiej, która popierała kan­dydaturę na tron czeski Władysława V Po-grobowca Habsburga (1440-1457). Włady­sław jako małoletni pozostawał pod opieką króla Niemiec Fryderyka III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt

Do góry