Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU NAJAZDY NA POŁUDNIOWE INDIE 1307-1313.

  Wieści

  0 bogactwach południowych Indii wzbu­dzały pożądanie nie tylko Ali-ud-Dina, dru­giego sułtana Delhi z dynastii Childżich(1296-1316), ale także jego wielkorządcy,Malika Kafura, pochodzącego z Ghoru ge-nerała-niewolnika, gdyż ekspansyjna poli­tyka sułtanatu i jego obrona pochłaniałyogromne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAHOMEJU l FRANCJI WOJNA PIERWSZA 1889-1890

  W 1889 Brytyjczycy i Francuzi podpisali porozumienie, na mocy którego miasto Cotonou na wybrzeżu Dahomeju (Benin) w Zachodniej Afryce zostało prze­kazane przez Wielką Brytanię Francji. Mie­szkańcy Dahomeju zaatakowali wojska Francuzów lądujące w Cotonou. Doszło do zaciętych walk. W armii dahomejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY l DŹAUNPUREM ek. 1414-1493

  W 1394 w czasie walk o tron w Delhi (Indie) pro­wadzonych przez dwóch rywalizujących suł­tanów z dynastii Tughlaków, dynastia Szar-ków z Dźaunpuru ustanowiła sułtanat mu­zułmański, nie uznający zwierzchnictwa Delhi. Wojna domowa w 1397 nie pozwoliła dynastii Tughlaków przeciwstawić się temu, a TIMURA...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANII WOJNA Z POŁABIANAMI 1160-1169.

  W okresie gwałtownych konfliktów wewnętrznych w Danii (patrz duńska woj­na domowa 1146-115?). Połabianie - słowiań­skie, pogańskie plemiona znad Łaby - nie­ustannie nękali pirackimi napadami przy­brzeżne tereny Danii i Niemiec, wyróżniali się w tym szczególnie Ranowie zamiesz­kujący wyspę Rugię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIEGO SUŁTANATU WOJNY Z GU-DŻARATEM l MALWĄ 1299-1312

  Śmierć władcy sułtanatu delhijskiego (Indie) Bal-bana (zm. 1287) stała się przyczyną zaciekłej walki o władzę między Afgańczykami a no­wymi możnowładcami tureckimi; była to okazja dla wielu książąt hinduskich, a zwłasz­cza dla władców takich dużych królestw jak Gudżarat i Malwa, do zrzucenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D'ANNUNZIA WOJNA 1919-1920

  W okresie trwających negocjacji włoski poeta i żołnierz, Gabriele D'Annunzio (1863-1938), uważając, że miasto należy prawnie do Włoch, poprowadził na własną rękę wyprawę na Fiume (12 września 1919), zdobył je i zajął. Jego żołnierze nosili czarne koszule, część późniejszego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆITRAL, KAMPANIA W ĆITRALU 1895.

  Tu­bylcy z Ćitralu (najdalej na północ położony region w Pakistanie) odnosili się wrogo do Brytyjczyków, którzy tam wkroczyli i zało­żyli swoje przedstawicielstwo (1889). W 1895 w wyniku zamachu stanu stracił życie władca regionu, a zwycięzcy dążyli do usunięcia przedstawiciela Wielkiej Brytanii; w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW WOJNA PRZECIW HARSZY 620

  Po upadku dynastii Guptów (patrz guptów dynastii podboje 320-407) Harsza (Harsza-wardhana) (ok. 590-647), książę królestwa Sthanwiśwara w pobliżu Delhi, podjął drugą w historii próbę zjednoczenia Indii. Jako były wasal Guptów miał nadzieję połączyć dawne ich posiadłości. Po objęciu tronu w 606...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW l ĆOLÓW WOJNY ok. 990-1070

  Około 850 napór Pallawów i Ćalukjów na południowy kraniec Indii doprowadził do wzrostu znaczenia wskrzeszonej dynastii Ćolów. Niegdyś Ćolowie byli wasalami kró­lestwa Andhra w środkowych Indiach, ist­niejącego w okresie poprzedzającym dynas­tię Guptów. W 850 państwo Ćolów było jednym z trzech...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆALUKJÓW l PALLAWÓW WOJNY 670-975

  Dynastia Pallawów, którzy pokonali w 642 zachodnią dynastię Ćalukjów (patrz ćaluk­jów dynastii wojny 543-055), po upadku dynastii Guptów (patrz guptów dynastii podboje 320-457) stała się jedną z trzech dynastii rywalizujących o dominację w In­diach. Zachodni Ćalukjowie uniemożliwiali Pallawom wejście...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt

Do góry