Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOMINIKAŃSKO-HAITANSKI ZATARG 1963.

  Haiti pozwalało następcom i zwolennikom dawnego dyktatora Dominikany, Rafaela Leonidasa Trujillo Moliny (1891-1961) za­kładać na swoim terenie bazy wypadowe dla ąuerilles działających przeciw Republice Dominikany. Haiti z kolei oskarżało Domi­nikanę o udzielanie schronienia przeciw­nikom Franęois...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZÓW POWSTANIE 1600-1607.

  Fachr ad-Din II (1572-1635) dążył do odzyskania obszarów na terenie obecnego Libanu, bę­dących kiedyś w posiadaniu jego rodu (patrz turków i druzów wojna 1585); jego głów­nym przeciwnikiem była partia jemeńska, na której czele stał władca Trypolisu. W od­różnieniu od swego wroga Fachr podtrzy­mywał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANY WOJNA DOMOWA 1965--1966

  25 września 1963 grupa oficerów obaliła socjalistycznego prezydenta Juana Bos-cha (ur. 1909) i ustanowiła trzyosobowy rząd cywilny. 24 kwietnia 1965 opowiadający się po stronie Boscha wojskowi dysydenci, wspo­magani przez lewicowców, obalili rząd w sto­licy Santo Domingo. W mieście doszło do rozruchów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIUSZA WOJNA 239-229 p.n.e.

  De-

  metriusz II (278?-229), syn Antygona II (ok. 319-239) odziedziczył wraz z Macedo­nią także i kłopoty z Grecją (patrz chremo-nideńska wojna 266-261 p.n.e.). Chcąc utrzy-mać Epir, Demetriusz ożenił się z tamtejszą księżniczką. Związek Etolski, dążący do zawładnięcia Akarnanią epirocką, i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARDANELSKA KAMPANIA 1915

  Gdyby w czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I Francji i Wielkiej Brytanii udało się opanować cieśninę Dardanele i miasto Konstantynopol (Stambuł), mogłyby wów­czas przesyłać dostawy dla swego sojusznika, Rosji, drogą morską. W lutym 1915 flota brytyjska wpłynęła w cieśninę i zdobyła kilka małych tureckich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆOLÓW l PANDJÓW WOJNA 910.

  Król ĆO-lów (w Indiach), Parantaka I (wzmian. 907-953), wkrótce po objęciu władzy po­większył swe królestwo na północy opa­nowując resztki ziem Pallawów. Do tego samego dążyła również dynastia Pandjów z południa, którą wiązał sojusz z dynastią Gangów, panującą w małym państwie w środ­kowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W DEERFIELD 1704.

  W nocy, 29 lutego 1704 grupa 50 francu­skich żołnierzy i około 200 sprzymierzo­nych z nimi Indian napadła na śpiące Deerfield, małe miasteczko na zachodniej granicy Massachusetts. Zabili 50 ludzi, a 111 uprowadzili do Kanady. W drodze wielu jeńców zmarło, ostatecznie po negocjacjach pozwolono 60 osobom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DACKEGO WOJNA 1542-1543

  Antykatolicka polityka króla Szwecji Gustawa I (1496-1560) i rygorys­tyczne ściąganie podatków napotkało opór chłopów w prowincji Smaland w południo­wej Szwecji. Wiosną 1542 pod przywództ­wem zbiega, Nilsa Dackego (zm. 1543?), chłopi chwycili za broń i zabili kilku pobor­ców podatkowych. Występowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKABRYSTÓW POWSTANIE 1825.

  wpływem demokratycznych idei Zachodu, które dotarły do Rosji w czasie NAPO­LEOŃSKICH WOJEN, w wojsku rosyjskim powstawały tajne organizacje dążące do zniesienia caratu i ustanowienia republiki. Okazja nadarzyła się po śmierci cara Alek­sandra I (1777-1825), gdy zaczęły się spory o sukcesję. Brat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DACKO-RZYMSKA WOJNA PIERWSZA 1O1--102

  W 101 cesarz rzymski Trajan (53-117) osobiście dowodził wyprawą do Dacji (na terytorium obecnej Rumunii), ponieważ uznał, że butny król tego kraju, Decebal (zm. ok. 107) zagraża bezpieczeń­stwu prowincji rzymskich położonych na południe od Dunaju. Dakowie stawili Rzy­mianom silny opór, ale mimo to w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt

Do góry