Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DORÓW NAJAZDY ek. 1120-950 p.n.e.

  Prehistoryczna Grecja przeżyła trzy większe najazdy ludów mówiących językiem grec­kim. Około 2000 p.n.e. przybyli Mykeń-czycy, posługujący się bronią z brązu, którzy wyparli twórców tamtejszej kultury anatolij-skiej. Następni byli Achajowie (ok. 1500-1400 p.n.e.), którzy żyli obok Mykeń-czyków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWOLUCYJNA WOJNA 1667-1668.

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1665) po śmier­ci teścia, króla Hiszpanii Filipa IV (1605--1665), opracował plan opanowania Nider­landów hiszpańskich. Publicznie uzasadniał swe roszczenia do nich tym, że jego żona, hiszpańska królowa Maria Teresa zrezyg­nowała wprawdzie kiedyś ze swych praw do sukcesji w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBHA REBELIA 1501-1503.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORRA REWOLTA 1842

  Thomas Wilson Dorr, prawnik z Providence, zawiązał partię ludową, celem była reforma konstytucji Rhode Island i wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn. Jego zwo­lennicy (Dorrites) na nieformalnej „kon­wencji ludowej" powołali niezależny rząd stanowy, w którym Dorr został gubernato­rem;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DlADOCHÓW WOJNY 323-281 p.n.e.

  Nagła śmierć Aleksandra Wielkiego (356-323 p.n.e.) stała się przyczyną kłopotów związa­nych z zachowaniem jego imperium (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Siedmiu najwyższych rangą wodzów Aleksandra - nazwanych później diadocha-mi („następcami") - podjęło działania na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUGLASÓW REBELIA 1455

  Ród Dougla-sów, niejednokrotnie pretendujący do szkoc­kiego tronu, bardzo podupadł w czasie panowania króla Jakuba II (1430-1460). Piąty hrabia, regent Jakuba, zmarł w 1439, hrabiowie szósty i siódmy zostali zamor­dowani (miało to na celu zapewnienie bez­pieczeństwa władcy Szkocji). William (1425P-1452)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZJUSZA WOJNA PIERWSZA 398-397 p.n.e.

  Dionizjusz Starszy (430-367), tyran Syrakuz, wywołał wojnę z Kartaginą kieru­jąc się dwoma względami: chciał w ten sposób utrzymać mieszkańców swego miasta w posłuszeństwie i wyprzeć Kartagińczyków władających znaczną częścią Sycylii. 80--tysięczna armia Dionizjusza obiegła, zdo­była i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZSY POWSTANIE 1514

  W 1514 papież Leon X ogło­sił krucjatę przeciw Turkom; jej zorganizo­wanie powierzył prymasowi Węgier Tama-sowi Bakóczemu. Zebrał on armię składającą się ze 100 tysięcy chłopów i mianował Gyórga Dozsę (1470-1514) ich wodzem. Ta liczba uzbrojonych chłopów przeraziła szla­chtę, która wymogła na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANA, POWSTANIE 1844

  Haiti spra­wowało bardzo surowe rządy w Santo Domin­go (obecna Republika Dominikany) (patrz haitański powtórny podbój santo domin­go 1822). W latach trzydziestych XIX w. Juan Pablo Duarte (1813-1876) zawiązał tajne stowarzyszenie „La Trinitaria", które miało na celu walkę z Haiti. Gdy na Haiti wybuchło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAKE'A RAJDY NA WYSPY KARAIBSKIE 1985-1586.

  W 1580 Francis Drakę (l540?-1596) otrzymał szlachectwo za za­sługi w służbie Anglii (uwieńczone powo­dzeniem wypady na hiszpańskie kolonie i ataki na statki skarbowe, odkrycie nowych ziem ł zajęcie ich dla Korony, podróż dookoła świata). W 1585 Drakę poprowadził eskadrę składającą się z 29...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt

Do góry