Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DWÓCH RÓŻ WOJNY 1455-1485

  Była to walka o władzę, w której udział brały dwie gałęzie dynastii angielskiej. Większość spo­łeczeństwa angielskiego zachowała wobec tej wojny obojętność lub neutralność, protes­towano jedynie, gdy armie przeciwników tratowały pola uprawne. Początkiem wojen stała się opozycja w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1497-1500

  Gdy Jan I (1455-1513) został w 1483 wybrany na króla Danii i Norwegii, miał stać się również królem Szwecji, zgodnie z po­stanowieniami unii kalmarskiej, która połą­czyła korony tych trzech państw. Szwedzki regent Steń Sture Starszy (1440?-1503) nie zgodził się na uznanie Jana I władcą Szwecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCINA, IRLANDZKA WOJNA O DZIE­SIĘCINĘ 1831

  Zgodnie z obowiązującym prawem katolicy irlandzcy musieli płacić dziesięcinę na rzecz Kościoła Irlandii (ang­likański); dla wyrażenia swego sprzeciwu przeciw niesłusznemu podatkowi zrzeszyli się w Stowarzyszeniu Katolickim, założonym w 1823 przez Daniela O'Connela (1775--1847). Sukces katolików...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1501-1512.

  Chrystian (1481-1559), syn króla Danii, a także Norwegii i Szwecji Jana I (1455--1513) rozpuszczał plotki o planach Stena Sturego Starszego (1440P-1503) opanowania tronów zajmowanych przez Jana. Wezwany przez Jana przybył z wielkim, dobrze uzbro­jonym orszakiem. Widząc to Jan, pełen obaw, schronił się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA DOMOWA 1146-1157

  Gdy król Danii Eryk III Lam zmarł bezpo­tomnie, w 1146 książęta Kanut V (zm. 1157) i Swen III (zm. 1157), wybrani na tron w różnych częściach kraju, rozpoczęli wojnę domową. Trzeci pretendent, Wal­demar (1131-1182), zawarł przymierze ze Swenem. Kanut otrzymał pomoc niemiec­kiego króla Konrada III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKO-SZWEDZKA WOJNA 1563-1570

  Kon­flikt rozpoczął się od umieszczenia przez młodego króla duńskiego Fryderyka II (1534-1588) herbu Szwecji na królewskiej tarczy herbowej. W odpowiedzi szwedzki król Eryk XIV (1533-1577) umieścił obok swojego także herb Danii. Gniew Eryka wzbudziły również inne incydenty: Fryde­ryk zaaresztował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNSINANE, BITWA POD DUNSINANE 1054.

  Po 1042 armia królestwa anglosa­skiego stopniowo opanowywała Danelaw (patrz wikingów najazdy na anglię, ok­res późniejszy 899-ioie), wreszcie król Ed­ward Wyznawca (1002P-1066) zażądał, by Szkocja uznała zwierzchnictwo Anglii. Gdy Szkoci odmówili, Edward wysłał hrabiego Siwarda z Northumberlandu (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUŃSKA WOJNA 1625-1629

  Dania nie­pokoiła się klęskami protestantów w Niem­czech w trakcie TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY. Jednocześnie Habsburgowie (au­striaccy) zaczęli utrudniać Duńczykom po­bieranie opłat od statków wypływających z Bałtyku lub wpływających do niego. Król Danii Chrystian IV (1577-1648) wypowie­dział wojnę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNKIERKI EWAKUACJA 1940.

  Na począt­ku ŚWIATOWEJ WOJNY II Niemcy napa­dli 10 maja 1940 na Belgię, a potem przy­stąpili do zdobywania portów nad kanałem La Manche, na północnym wybrzeżu Fran­cji. Bombardowali porty, setki tysięcy żoł­nierzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i z innych sprzymierzonych krajów znalazło się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZÓW POWSTANIE 1925-1927

  Druzo-wie, mała sekta islamska na francuskich terytoriach mandatowych w Syrii, protes­towała przeciw tyranii gubernatora. Jednak protesty nie znalazły odzewu u francuskiego wysokiego komisarza. Wśród druzów wzros­ły nastroje antyfrancuskie. W lipcu 1925 wybuchło powstanie druzów pod wodzą sułtana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt

Do góry