Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ESTOŃSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1917-1920

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJ­NY I pozostająca pod rosyjskim panowa­niem Estonia ogłosiła niepodległość 28 lis­topada 1917. W odpowiedzi wojska bol­szewickie przystąpiły do ataku. W celu powstrzymania bolszewików do Estonii wkroczyli Niemcy (grudzień 1917). Korzys­tając z niemieckiej ochrony, 24 lutego 1918...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTOŃSKIE POWSTANIE 1343-1345

  Duńscy i niemieccy panowie zajmujący w Es­tonii od czasu DUŃSKO-ESTOŃSKIEJ WOJNY 1219-1227 znaczne obszary ziemi na prawach lenna, nadużyli cierpliwości chłopów estońskich, którym w traktatach pokojowych przyznano pewne prawa i swo­body. Wybuch powstania w dniu św. Jerzego (23 kwietnia) w 1343...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCIU TYSIĘCY GREKÓW ODWRÓT 401 -400 p.n.e.

  Dziesięć tysięcy zaciężnych Greków walczących po stronie Cyrusa, pre­tendenta do tronu Persji, po jego śmierci znajdujących się na wrogim terytorium Per­sji (patrz kunaksa, bitwa pod kunaksą 401 p.n.e.) rozpoczęło marsz w kierunku najbliż­szego zaprzyjaźnionego portu, greckiej ko­lonii Trapezunt nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWADORSKO-KOLUMBIJSKA WOJNA 1863.

  Przez wiele lat Ekwador i Nowa Granada (Kolumbia) toczyły gorące spory graniczne; obie strony dążyły do powięk­szenia terytorium. W 1861 prezydentem Ekwadoru został konserwatysta Gabriel Gar­da Moreno (1821-1875), który pragnął zjednoczyć kraj podzielony klasowo, regio-nalnie i językowo. W tym celu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZURDZENÓW MONGOLSKICH NAJAZD NA CESARSTWO SUNG 1125-1162.

  Dżurdże-nowie mongolscy (chińska dynastia Kin) wystąpili przeciw dawnemu sojusznikowi, chińskiej dynastii Sung, która w czasie podboju Liao pomogła im wypędzić Liao (Kitanów) z południowej Mandżurii i chiń­skich prowincji Szansi i Hopei W 1125 Dżurdżenowie naje­chali terytorium Sungów na północ od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBOABÓW WOJNA 1708-1709.

  Odkrycie złota w Minas Gerais we wschodniej części Brazylii w XVII w. stało się powodem konfliktu między zamieszkałymi w tym regionie osadnikami z Sao Paulo (pauliści), roszczącymi sobie wyłączne prawo do bo­gactw naturalnych, a nowymi osadnikami, zwanymi emboaba (emboabowie w więk­szości byli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZURDZENÓW MONGOLSKICH PODBÓJ PAŃSTWA LIAO 1114-1122

  Na terenie obecnej Mandżurii mongolskie plemiona Dżurdżenów zamieszkałe na północy uzna­wały do 1114 zwierzchność dynastii Liao z południa. W 1114 ich wódz zerwał sto­sunki ze swoim panem zwierzchnim z Liao (państwo Kitanów; dynastię Liao założyły w 947 nomadyjskie plemiona Kitanów). Wojownicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMJMETA POWSTANIE 1803.

  Robert Emmet (1778-1803), który przez dzisiejszych nac­jonalistów irlandzkich jest uważany za bo­hatera narodowego, stanął w 1803 na czele nieudanego powstania przeciw Brytyjczy­kom. Celem powstania miało być ustano­wienie republiki na wzór republiki francu­skiej, zgodnej z ideami Wolfe'a Tone'a (1763-1798)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDWARDA ZAGONY 1355-1356

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPSKA WOJNA PRZECIW WAHHABITOM 1811-1818

  W latach trzydziestych XVIII w. arabski teolog Muhammad Abd al-Wahhab (1703-1792) głosił zasady zrefor­mowanego islamu. Jego zdaniem wszelkie doktrynalne lub obrzędowe zmiany wpro­wadzone po śmierci proroka są fałszywe i niezgodne z zasadami islamu. Ten surowy odłam, zwany czasem islamem purytańskim, po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt

Do góry