Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FALLEN TIMBERS, BITWA POD FALLEN TIM-BERS 1794.

  Generał Anthony Wayne (1745-1796), następca generała Arthura St. Claira (1736?-1818) na stanowisku na­czelnego dowódcy armii USA Terytorium Północno-Zachodniego (patrz st. claira porażka 1791) otrzymał polecenie rozbicia konfederacji plemion indiańskich, która sprawiała mnóstwo kłopotów na tym tere­nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENIAŃSKIE NAJAZDY 1866, 1870

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKO-EGIPSKA WOJNA 1875-1877

  Ismail Pasza (1830-1895), kedyw Egiptu i nominalny wasal sułtana tureckiego, pro­wadził kolonizację wybrzeży Morza Czer­wonego należących do Etiopii (Abisynii). W 1875 egipskie wojska okupowały kilka etiopskich portów i miasto Harar w głębi kraju, które pozostały we władaniu Egiptu aż do 1887, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETHELFRITHA WOJNY 593-616

  Mordercze waśnie między państwami Heptarchii (sie­dem głównych królestw Anglów i Sasów) rozpoczął Ethelfrith (wzmian. 593-616), władca królestwa Anglów, Bernicji. Ożenił się z księżniczką Deiry, innego królestwa Anglów, wypędził jego dziedzica Edwina (585-632) i w ten sposób zespolił oba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ekspedycja brytyjska do etio­PII 1867-1868

  Drobny etiopski (abisyń-ski) wódz plemienny Kassa doszedłszy dro­gą podbojów do potęgi, koronował się w 1855 na cesarza Teodora (Tewodros) II (1818-1868). Panowanie początkowo zapo­wiadało się obiecująco: zreformował system prawny i administracyjny wykorzystując w tym celu rywalizację między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKA WOJNA DOMOWA 1868-1872.

  Po samobójstwie cesarza Etiopii Teodora (Tewodros) II (1818-1868) między regional­nymi wodzami plemiennymi wybuchła woj­na domowa o tron cesarski. Jeden z preten­dentów pośpiesznie się koronował i przekup­stwem usiłował zdobyć poparcie innych. Wódz plemienia Tigre odrzucił tytuł ras (książę)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKO-ERYTREJSKA WOJNA PARTY­ZANCKA 1961-1993

  Erytrea pozostająca pod brytyjskim panowaniem od 1941 do 1952, zyskała później status autonomicznej prowincji w związku federacyjnym z Etio­pią, dzięki czemu ta ostatnia uzyskała dostęp do Morza Czerwonego. Etiopia zaczęła ogra­niczać autonomię Erytrei, narzucając język amharski jako język...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKO-SOMALIJSKA WOJNA PRZYGRA­NICZNA 1963-1978

  W 1960 powstała Re­publika Somalii utworzona z dawnych ko­lonii: Somali Włoskiego i Somali Brytyj-skiego. Narodzinom towarzyszyły roszczenia nowego państwa do terytoriów w Somali Francuskim (Dżibuti), w Kenii oraz do rozległego regionu Haud, którego część znajduje się w etiopskim Ogadenie. Somalij-czycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETHELBALDA WOJNY 733-750.

  W VIII W. dwaj wybitni królowie, Ethelbald (wzmian. 716-757) i Offa (wzmian. 757-796) do­prowadzili do dominacji królestwa Mercji w anglosaskiej Anglii. Ethelbald powiększył terytorium Mercji podbijając i okupując (733) region Somerset w brytyjskiej Dum-nonii, co ograniczyło terytoria Brytów na południu do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „EPOKA WOJEN DOMOWYCH", KOLUMBIJ­SKA 1863-1880

  W 1861 liberał, generał Tomas Cipriano de Mosąuera (1798-1878) ogłosił się tymczasowym prezydentem Ko­lumbii (patrz kolumbijska wojna domowa i86i), rozpoczynając tym samym prawie dwu­dziestoletni okres niełatwych rządów libe­ralnych. W 1863 w Rio Negro zebrało się zgromadzenie konstytucyjne, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt

Do góry