Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FLORENCKA REWOLTA 1343

  Mieszkańcy Flo­rencji byli niezadowoleni z okrutnych rządów wybranego przez nich pana miasta (signore) Gualtieriego z Brienne i z nakładanych przez niego wysokich podatków; do 1343 doszło do zawiązania trzech spisków, których celem było pozbawienie go władzy. Z pomocą Toskanii i Bolonii Gualtieri...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIŃSKIE POWSTANIE 1899-1902

  Filipi­ny pod przywództwem Emilio Aguinaldo (1896-1964) ogłosiły 12 czerwca 1898 niezależ­ność od Hiszpanii. Mimo to Hiszpania na mocy traktatu z Paryża ustąpiła wyspy Stanom Zjednoczonym za kwotę 20 milionów dolarów

  (patrz HlSZPAŃSKO-AMERYKAŃSKA WOJNA 1898).

  Nie uznając traktatu, Aguinaldo ze swymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIPIŃSKIE WOJNY PARTYZANCKIE 1969

  Wrogie nastawienie różnych ugrupowań poli­tycznych i religijnych do rządu centralnego wielokrotnie destabilizowało sytuację na Fili­pinach od 1946, czyli od przyznania Filipinom niepodległości przez Stany Zjednoczone. Po­czątkowo siedliskiem opozycji była środkowa część wyspy Luzon; w 1954 władze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARY WOJNA 1482-1484

  Odmowa Fer­rary przestrzegania praw przyznanych Wenecji na mocy konwencji posłużyła tej ostatniej jako pretekst do ataku na Ferrarę. Wenecję nakłonił do ataku na Ferrarę sprzymierzony z Wenec-janami papież Sykstus IV (1414-1484). Sojusz­nikami Ferrary były w tej wojnie Genua, Siena, Florencja, Mediolan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKO-RZYMSKIE WOJNY PÓŹNIEJSZE ok. 302-264 p.n.e.

  Lokalny spór w Ar-retium (Arezzo) przerodził się w walkę

  0 władzę między elitą miasta a potężnymrodem Cilnii, etruskimi przyjaciółmi Rzy­mu, wywołało to interwencję Rzymu w 302.Dzięki zasadzce etruskiej Rzymianie zostalizwyciężeni, uniknęli następnej, w pobliżuRusallae (Roselle), a szarża ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERRARY WOJNA PRZECIW PAŃSTWU KOŚ­CIELNEMU 1512

  W czasie francuskiego najaz­du na Italię (patrz świętej ligi wojna 1510-1514) ekskomunikowany przez papieża Ju­liusza H (1443-1518) w 1509 książę Ferrary, Alfons I (1486-1534), współdziałając z Fran­cuzami, kazał zaatakować wojska papieskie, hiszpańskie i weneckie znajdujące się pod Rawenną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKO-RZYMSKIE WOJNY WCZESNE ok. 509-308 p.n.e.

  Około 800 p.n.e. mig­rujące ludy z Anatolii (obecnie Turcja) wprowadziły do Italii wysoko rozwiniętą kulturę brązu i żelaza. Ludy te, określane jako Etruskowie, przez Greków zwane były Tyrrhenoi (stąd Morze Tyrreńskie), przez Latynów Tusci (stąd Toskania), a same zwały się Rasennami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FETTERMANA MASAKRA 1866

  Rząd USA, wspierając działania górników napływających na Zachód, zbudował szlak Bozeman, który łączył miasta górnicze ze wschodem kraju. Szlak przebiegał przez tereny łowieckie Siuk-sów. Ich wódz, Czerwona Chmura (1822--1909), ostrzegł, że Indianie nie będą tego tolerowali. Dla ochrony szlaku w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUREKI GÓRNIKÓW POWSTANIE 1854.

  Od­krycie złota w Australii w 1851 stało się przyczyną napływu robotników przemys­łowych i spowodowało wprowadzenie w ży­cie surowych praw godzących w górników; drogie opłaty miesięczne za licencje (bez względu na wynik poszukiwań) i częste kontrole stanowiły formę ekonomicznej i społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA O FALK­LANDY 1982

  Spór o prawa do Falklandów (Islas Malvinas w języku hiszpańskim) na południowym Atlantyku rozpoczął się w XVII w. W 1833 Wielka Brytania zajęła wyspy i wysiedliła mieszkających tam Ar-gentyńczyków. Argentyna, przy poparciu większości krajów latynoamerykańskich, na­dal podtrzymywała swoje roszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /asiek Dodano /01.08.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt

Do góry