Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ORMIAŃSKO-AZERSKI KONFLIKT O GÓRNY KARABACH 1988--1994.

  Źródła konfliktu o tę ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu tkwią w XIX w., kiedy do Karabachu, wchodzą­cego w skład imperium rosyjskiego, zaczęli masowo napływać Ormianie (opuszczali oni Persję i Turcję, gdzie byli prześladowani). Migracja ta zmieniła układ narodowościowy na tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMPEl WOJNA 1180-1185

  Yoritomo (1147-1199), syn przywódcy rodu Minamoto, przebywał na wygnaniu w Kanto, we wschodniej Japo­nii, gdy jego ojciec został zamordowany (patrz heiji wojna 1159-1160). Dowiedziaw­szy się, że przywódca rodu Taira, Kiyomori (1118-1181), kazał go stracić, podniósł biały sztandar rodu Minamoto i wyruszył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1914.

  Obie rywalizujące strony z coraz więk­szą zaciekłością naruszały chwiejny pokój ustanowiony na Cyprze w 1964 (patrz gre­ków i turków cypryjskich wojna 1963-1964). W 1973 dokonano zamachu na życie cypryj­skiego prezydenta arcybiskupa Makariosa III (1913-1977) i próbowano uprowadzić członka rządu; w obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1821--1832

  Zachodnia ideologia, ucisk osmań-skich Turków i odkrycie na nowo kultural­nej spuścizny Grecji pobudziły dążenia Gre­ków do odzyskania niezależności od Turcji. Przed 1821 nacjonalistyczne stowarzyszenia greckie, a zwłaszcza Filiki Heteria (Związek Przyjaciół), przyciągały ludzi wykształco­nych;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHASSANIDÓW l LACHMIDÓW WOJNY 500-583

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJAZD NA GRENADĘ 1983

  25 października 1983 o świcie amerykańska piechota morska, komandosi wojsk lądowych i marynarki oraz jednostki 82. Dywizji Spado­chronowej wylądowały na małej wyspie karaib­skiej, Grenadzie, wchodzącej w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Oficjalnym celem niespo­dziewanego ataku, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA WOJNA DOMOWA 1944-1949

  Pod

  koniec ŚWIATOWEJ WOJNY II greccy ko­muniści usiłowali przejąć władzę w Grecji okupowanej wówczas przez wojska brytyjskie, ale po sześciu tygodniach walki zostali poko­nani (3 grudnia 1944-11 stycznia 1945). Brytyjczycy doprowadzili do rozejmu między rywalizującymi ugrupowaniami (umiarkowa­nymi i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W DOLINIE GLENCOE 1692

  Król Anglii, Szkocji i Irlandii Wil­helm III Orański (1650-1702) imał się różnych sposobów, by przełamać opór szkoc­kich jakobitów (patrz jakobitów powstanie 1689-1690); budował twierdze, kupował lojal­ność naczelników klanów, domagał się przy­sięgi na wierność pod karą śmierci. Poprze­dni król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKIE WOJNY CEZARA 58-51 p.n.e.

  Wojny przeciw licznym plemionom zamie­szkującym Galię (w przybliżeniu obszar dzisiejszej Francji) są świadectwem geniuszu wojskowego rzymskiego wodza, Juliusza Cezara (100-44), który zawarł z Pompeju-szem Wielkim (106-48) i Krassusem (115-53) tajne porozumienie, zwane pierw­szym triumwiratem, mające...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /4 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKÓW Z MAURAMI WOJNA PIERWSZA 718-732

  Po podboju państwa Wizygotów w Hiszpanii Maurowie (hiszpańscy muzuł­manie) rozpoczęli najazdy na obszary leżące na północ od Pirenejów; w 718 napadli na Akwitanię i południową Francję, w 719 zdobyli Narbonne. W 721 pod Tuluzą pobi­ły ich wojska Oda (Eudes) (665-735) księcia Akwitanii i wyparły z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt

Do góry