Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GURKHÓW WOJNA 1814-1816.

  Znani z wa­leczności Gurkhowie, najważniejsza grupa etniczna w Nepalu, zagarniali wsie i zbierali dochody z obszarów ciągnących się w Indiach od Dardżiling do Simli, co zaniepokoiło brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską. Ko­mpania wystosowała ultimatum do rządu w Katmandu, stolicy Nepalu. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALSKA REWOLUCJA 1954

  W 1950 przy poparciu armii i kilku lewicowych partii politycznych na prezydenta Gwatemali został wybrany liberał, pułkownik Jacobo Arbenz Guzman (1913-1971). Arbenz podpisał póź­niej popieraną przez komunistów uchwałę o reformie rolnej (1952), wywłaszczającą wiel­kich właścicieli ziemskich, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENADY OBLĘŻENIE 1491-1492

  Do 1490 większa część Grenady, królestwa Maurów w południowej Hiszpanii (patrz hiszpańsko--muzułmańska wojna 1481-1492), wpadła w ręce wojsk chrześcijańskiej Kastylii. W stolicy króle­stwa, Grenadzie, mieszkańcy nie zdecydowali się na uznanie zwierzchnictwa króla. W 1490 król Ferdynand V (1452-1516)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKO-PERSKIE WOJNY 500-448 p.n.e.

  W 500 p.n.e., za panowania króla Dariusza I (559P-486), rozległe imperium perskie było największym państwem świata antycznego. Po wybuchu JOŃSKIEGO POWSTANIA wspieranego przez Ateny, Dariusz chciał się zemścić na tym państwie. Pierwszą próbę udaremniło mu jednak zwycięstwo wojska ateńskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLENDOWERA BUNT 1402-1409

  W Cza­sach panowania króla Henryka IV (1367-1413) wybuchły liczne bunty, z któ­rych najbardziej krwawy był bunt Owena Glendowera (1359P-1416?), zdolnego do­wódcy i jednego z najpotężniejszych panów walijskich. Glendower szybko wyparł wojska Henryka z zamków i miast Walii, w czym sprzyjali mu mieszkańcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKO-TURECKA WOJNA 1897

  Prześladowania chrześcijan przez Turków w czasie KRETEŃSKIEGO POWSTANIA 1896 spowodowały wzrost an-tytureckich nastrojów w Grecji. Zmusiło to rząd grecki do zajęcia Krety. W odpowiedzi Porta rozpoczęła wojnę z Grecją. Grecy prze­prowadzili dwie kampanie - jedną na Krecie, drugą w Tesalii. Turcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCKA WOJNA 534-554

  Po śmierci zdobywcy Italii, króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego (454P-526), rządy w Italii sprawowali jego nieudolni następcy. Mając nadzieję na zjed­noczenie zachodniego (Italia) i wschodniego (Bizancjum) cesarstwa rzymskiego, cesarz Justynian I (483-565), którego siedzibą był Konstantynopol (Stambuł)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKO-TURECKA WOJNA 1921-1922.

  Okupacja Turcji przez aliantów i podział dawnego imperium osmańskiego wywołały powszechny opór Turków. Ruchem oporu kierował Mustafa Kemal, znany później jako Kemal Atatiirk (1881-1938), który przebywał w Ankarze, siedzibie tymczasowego rządu tureckiego. Jednym z celów ruchu oporu było wypędzenie armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTÓW l SARMATÓW WOJNA 332-334.

  Sarmaci, lud osiadły w Dacji, zostali zaata­kowani przez plemiona gockie; zwrócili się wówczas o pomoc do rzymskiego cesarza Konstantyna I Wielkiego (280P-337). Naj­starszy syn cesarza poprowadził wojsko przez rzekę Dunaj i dołączył do Sarmatów. W latach 332-333 pobili wspólnie Gotów i ich sojuszników, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

  16 sierpnia 1963 oficjalnie usta­nowiono Republikę Cypru, co miało zapobiec ewentualnemu przyłączeniu wyspy do Grecji lub Turcji. Ludność Cypru stanowią w trzech czwartych Grecy, a w jednej czwartej Turcy i inne narodowości, co powoduje, że kraj jest rozdarty nieustannymi walkami. Prezydent Cypru, Grek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt

Do góry