Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ JUKATANU 1527--1546.

  Francisco de Montejo (1484?--1550?) przyłączył się do wyprawy swego przyjaciela, Hernana Corteza udającego się na podbój Meksyku (patrz hiszpański pod­bój meksyku 1519-1520). Cortez powierzył mu podbój półwyspu Jukatan. Wyprawa Montejo (1527-1528) wyruszyła ze wscho­du, jednak Hiszpanie wycofali się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA WOJNA DOMOWA 1936--1939

  Istnieniu republiki Hiszpanii usta­nowionej w 1931 (z rządem centrystów) zagrażał stały spór między prawicowymi i lewicowymi ekstremistami politycznymi, podsycany trudnościami gospodarczymi Wielkiego Kryzysu. Gdy wybory w 1936 wygrał lewicowy front ludowy i dalej wpro­wadzał reformy antyklerykalne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ MEKSYKU {1519--1520)

  W 1518 Hernan Cortez (1485--1547) wyruszył z Hispanioli (obecnie Ha­iti, państwa Haiti i Dominikana) do Mek­syku na czele około 600 Hiszpanów i Indian. Po wylądowaniu w 1519 w pobliżu obecnego Yeracruz Cortez spalił okręty, by uniemoż­liwić uczestnikom wyprawy powrót na Ha­iti. Jego ludzie tworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA 1701--1714

  Król Hiszpanii Karol II (1661--1700), Habsburg, wyznaczył na swego na­stępcę Filipa Burbona, wnuka króla Francji Ludwika XIV (1638-1715). Anglia, Holan­dia, Austria i inne państwa obawiając się związku Francji i Hiszpanii, zawiązały so-jusz skierowany przeciw Francji, a arcy-książę Karol Habsburg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ PERU 1531-1533

  Hiszpańska wyprawa pod wodzą Francisca Pizarra (1475-1541), licząca 180 żołnierzy, w czym 67 kawalerzystów i dwa działa wypłynęła w 1531 z Darien (Panama) i zeszła na ląd w Tumbes, na wybrzeżu Peru. Pizarro udał się ze swą małą armią w głąb lądu, ruszył w górę Andów do Cajamarki, przybył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKIEJ ARMADY PORAŻKA 1588

  Pragnąc zemścić się na Anglii za jej interwencję w Holandii, obalić królową Elżbietę I (1533-1603) i jako potomek Lancasterów zasiąść na tronie angielskim, król Hiszpanii Filip II (1527-1598) opracował dokładny plan podboju Anglii. Według planów hisz­pańska armada licząca 500 okrętów miała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ PUERTO RICO 1508-1511

  W 1508 Juan Ponce de Leon (1460?-1521) dowodził hiszpańską wyprawą odkrywczą do Puerto Rico. Początkowo mieszkańcy wyspy, Indianie Arawacy, przy­jęli Hiszpanów życzliwie. Stosunki z In­dianami uległy szybko pogorszeniu, gdy Hiszpanie zmusili ich do pracy w kopal­niach złota. Początkowo dochodziło do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKIE PODBOJE W AFRYCE PÓŁ­NOCNEJ 1505-1511

  Za panowania króla Hiszpanii Ferdynanda II (1452-1516) in­kwizytor Hiszpanii, kardynał Francisco Ji-menez de Cisneros (1437-1517), zorganizo­wał i sfinansował z dochodów archidiecezji wojskową wyprawę hiszpańską przeciw mu­zułmanom w Afryce Północnej. Jako utalen­towany polityk i dowódca, Jimenez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKIE WOJNY DOMOWE W PERU 1537-1548

  W 1537 konkwistador hisz­pański Diego de Almagro (1475P-1538) domagał się podporządkowania mu miasta Cuzco w Peru. Nie zgodził się na to drugi hiszpański konkwistador Francisco Pizarro (1475?-1541), który dotąd rządził tym mias­tem. Doszło do walk. Wojska Almagry zostały pobite, a sam Almagro...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  hiszpańska wojna domowa 1820--1823

  Nieudolne rządy króla Hiszpanii Ferdynanda VII (1784-1833), odmawiają­cego uznania liberalnej konstytucji z 1812, doprowadziły do powszechnych niepokojów, zwłaszcza w armii. Król usiłował odzyskać kolonie hiszpańskie w Ameryce Południo­wej, które niedawno zakończyły udany bunt i w ten sposób pozbawiły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt

Do góry