Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ostrze liściowate

  Ostrze kamienne wykonane z odłupka, wióra lub płaskiej bryły kamienia, obrabiane retuszem płaskim, na ogół powierzchniowym. W rezultacie tej obróbki forma ostrza przypominała liść (np. laurowy, wierzbowy). Narzędzia te mogły być zarówno grotami oszczepów, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłupkowa technologia

  Sposoby odbijania odłupków od brył kamiennych (zwanych rdzeniami). Wyróżnia się technologie amorficzne, gdy odłupki odbijano w sposób niesystematyczny od nie przygotowanych rdzeni; technologie mustierskie — kiedy dośrodkowy kierunek odbić na rdzeniach krążkowatych ułatwiał uzyskanie odłupków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczakowe narzędzia

  Prymitywne narzędzia kamienne, uformowane z otoczaków przez odbicie kilku odłupków z jednej lub z obu stron otoczaka. Na przecięciu negatywów tych odbić powstawała ostra krawędź. Jednostronne narzędzia otoczakowe są zwane chopperami, a dwustronne — chopping-toolami. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mureybet

  Tell neolityczny położony nad środkowym Eufratem (Syria). W ponad 12 m nawarstwień stwierdzono obecność czterech głównych faz osadniczych: I — warstwy natufskie (la) i epinatufskie (Ib) z okresu 10,4-10,1 tys. lat temu, II i III — odpowiadające neolitowi preceramicznemu A (10,1-9,6 tys. lat temu) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Musov

  Kompleks stanowisk z okresu rzymskiego znajdujący się w Muśowie na Morawach, Czechy. W jego skład wchodzi rzymska „stacja”, zajmująca wierzchołek wzgórza, otoczona fortyfikacjami (dobrze zachowaną fosą).

  W jej obrębie znaleziono pozostałości rzymskich budowli wzniesionych z kamienia i cegieł oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mustierskie przemysły

  Kompleks jednostek kulturowych środkowego paleolitu (n. pochodzi od stan. Le Moustier w dep. Dordogne, we Francji), charakteryzujący się narzędziami wykonywanymi z odłupków produkowanych techniką mustierską (rdzenia krążkowatego) lub lewaluaską. Występuje na terenie Europy i zach. Azji, choć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabta Playa

  Piaszczysta kotlina położona ok. 100 km na zachód od Abu Simbel w Górnym Egipcie; odkryto na niej znaczne zgrupowanie stanowisk póź-nopaleolitycznych i neolitycznych.

  Stanowiska neolityczne tworzą sekwencję z okresu od 8 200-7 100 lat temu; charakteryzują się stabilnością zasiedlenia i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawis

  Inaczej schronisko podskalne: naturalne zagłębienie, najczęściej w dolnej części ściany skalnej, służące jako miejsce na obozowisko lub osadę prehistoryczną. Ślady takich obozowisk lub osad są zachowane w osadach detrytycznych, które osadzały się pod nawisem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nea Nikomedea

  Osada neolityczna na terenie Macedonii greckiej należąca do kultury Protosesklo. Odkryto szereg domów czworokątnych o ścianach polepianych gliną, a także groby położone pomiędzy domami. Bardzo wczesna data radiowęglowa (8 200 lat temu, co odpowiada ok. 7 000 lat B.C.) sytuuje tę osadę wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Munchshofen

  Eponimiczne stanowisko kultury eneolitycznej, położone na terenie Bawarii k. Strau-bing. Wpływy tej kultury sięgały do Austrii (w okolice Salzburga) i Czech. Ceramika zdobiona ornamentyką ściegu bruzdowego, inkrustowanego białą pastą, nawiązuje do tradycji epirósseńskich, jednocześnie mając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry