Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nebra

  Stanowisko otwarte kultury magdaleńskiej na terenie Turyngii; dobrze zachowane ślady struktur mieszkalnych, datowane na okres Dryasu II. Odkryto w nim zabytki sztuki ruchomej, m.in. stylizowane statuetki postaci kobiecych, zawieszki i paciorki. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owczarowo

  Tell eneolityczny położony w okolicy Targowiszte w środk. Bułgarii. Zawierał 13 poziomów osadniczych od kultury Marica aż do kultuiy Gumelni-ta-Karanowo VI. W warstwie 9 odkiyto budowlę uważaną za świątynię, zawierającą miniaturową „scenę kultową” z postaciami ludzkimi i modelami ołtarzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olszanica

  Jedna z większych osad zachodniego kompleksu linearnego (ceramiki wstęgowej rytej), położona na zachód od Krakowa. Odkryto w niej ponad 20 długich domów z towarzyszącymi obiektami; datowana na okres 5 500-5 000 lat B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nemrik

  Wielowarstwowe stanowisko neolitu pre-ceramicznego w górnym dorzeczu środkowego Tygrysu (Irak). Badane przez polską misję archeologiczną (Uniwersytet Warszawski) w latach 80.

  Odkryto 5 poziomów użytkowych z domami okrągłymi, nieco zagłębionymi w poziom gruntu, o ścianach z gliny bitej, później z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omo - Shungura, formacja

  Seria osadów jeziornych i deltaicznych, o dużej miąższości (ok. 1 000 m), przedzielonych wkładkami wulkanicznymi; położona w dolnym biegu rzeki Omo, w rejonach pogranicznych Etiopii i Sudanu.

  Osady te, silnie zaburzone zjawiskami tektonicznymi, datuje się na okres od ok. 3 do 1 min lat temu. Z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Netif Hagdud

  Stanowisko neolitu preceramicz-nego A, położone w do Unie Jordanu ok. 13 km na północ od Jerycha. Odkryto w nim wiele domów kamiennych zbudowanych na planie owalu lub okręgu (o średnicy 4-5 m).

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orce

  Basen sedymentacyjny w Andaluzji (pd. Hiszpania), który dostarczył najwcześniejszych śladów Homo erectus w Europie. W stanowiskach Fuente Nueva 3, Venta Micena i Barranco Leon odkryto niezbyt bogate zespoły narzędzi kamiennych, zalegające w kopalnych osadach jeziornych, wraz z fauną z pogranicza dolnego i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  New Grange

  Kompleks cmentarzysk megalitycznych w pd.-zach. Irlandii, określany też jako „Bend of the Boyne”. Na przestrzeni ok. 4 km występuje tam ok. 30 budowli megalitycznych: dolmeny w formie portalu (portal dolmens), dolmeny z krótkim korytarzykiem, a także groby korytarzowe pod kolistymi nasypami kurhanowymi. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oryniak lewantyński

  Odmiana kultury oryniackiej charakteryzująca się typowymi dla tej kultuiy narzędziami kamiennymi (głównie drapaczami), wykonywanymi jednak nie z wiórów, lecz z odłupków. Odmiana ta występuje w okresie od 30 do 25 tys. lat temu, głównie na Bliskim Wschodzie, szczególnie na wybrzeżu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niaux

  Jaskinia w dep. Ari£ge z licznymi malowidłami i rytami naskalnymi. Grota ta ma ponad 2 km dł. i była w całości wykorzystywana przez ludność magdaleńską jako sanktuarium, ponieważ we wszystkich jej częściach widoczne są wizerunki zwierząt i znaki geometryczne, sięgające aż do trudno dostępnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry