Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gromadzenie danych obserwacyjnych

  Gromadzenie, czyli rejestrowanie danych obserwacyjnych jest równoznaczne z dokonywaniem ich zapisu możliwie w krótkim czasie po ich zaobserwowaniu. Słusznie przypomina się, że: „zapamiętane dane w wyniku obserwacji są odwrotnie proporcjonalne do logarytmu minionego czasu” (S. Lamnek, 1993, s. 295), o czym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowywanie i interpretacja danych obserwacyjnych

  Zgromadzony materiał obserwacyjny wymaga następnie starannego uporządkowania po to, by poddać go z kolei wnikliwej interpretacji. Uporządkowanie czy opracowywanie zarejestrowanych uprzednio danych obserwacyjnych jest na ogół równoznaczne z odpowiednim ich ustrukturalizowaniem, tj. zgodnie z przyświecającymi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /11 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna wartość poznawcza obserwacji

  Na ogół nikt specjalnie nie wątpi, że obserwacja nie jest metodą naukową, na której można bezwzględnie polegać. Cechują ją różnorodne ograniczenia pod względem możliwości poznawczych. Ograniczenia takie dotyczą wprawdzie każdej metody naukowej, w przypadku jednak obserwacji są one szczególnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji próbek czasowych

  Zbliżoną do techniki obserwacji skategoryzowanej jest technika obserwacji próbek czasowych. Dotyczy ona — tak samo jak tamta — określonych kategorii interesującego badacza zjawiska, ale różni się od techniki obserwacji kategoryzowanej tym, że odbywa się w ciągu niedługich jednostek (próbek) czasowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotykane błędy w obserwacji

  Błędy, jakie popełniamy w obserwacji, mogą być różnego rodzaju. Są nimi m.in,:

  —    przedwczesna interpretacja obserwowanego zachowania się,

  —    powierzchowność i stronniczość dokonywanych spostrzeżeń,

  —    prowadzenie ich z pozycji zbyt odległego (formalnego) dystansu,

  —    niekompletność i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety poprawnej obserwacji

  Spełnienie podstawowych warunków poprawnej metodologicznie obserwacji pociąga za sobą co najmniej kilka jej cennych zalet, które na ogół nie przysługują innym metodom badań pedagogicznych. Otóż obserwacja jako metoda naukowa:

  — umożliwia bezpośrednie poznanie zachowania się dzieci i młodzieży w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki i sytuacje jako przedmiot obserwacji

  Na przykład na warunki, będące przedmiotem obserwacji w klasie szkolnej, składają się m.in. wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, oświetlenie, temperatura i wszystko to, co wiąże się ze stanem sanitarno-higienicznym klasy, jej wygląd estetyczny, sąsiedztwo z innymi klasami i zewnętrznym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje osób obserwowanych

  Najczęstszym, a niekiedy jedynym, przedmiotem obserwacji są reakcje osób, jakimi zainteresowany jest badacz. Niemniej jednak pomijanie wspomnianych warunków i sytuacji w postrzeganiu i opisie owych reakcji należy uznać za poważne uchybienie metodologiczne. Zapomina się wówczas, że zachowanie się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Nieobserwowalne” aspekty przedmiotu obserwacji

  W przejawach zachowań osób obserwowanych można „dopatrzeć się” również pewnych procesów poznawczych i cech osobowości (por. Z. Skórny, 1965, s. 269-271). Wśród procesów poznawczych wymienia się, takie jak: pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie, mowa, zdolność czytania, pisania, malowania i inne. Do cech...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji skategoryzowanej

  Technika obserwacji skategoryzowanej — poza dokładnie sprecyzowanym celem badawczym (lub kilkoma celami badawczymi) — uwzględnia różne kryteria zachowania się osób obserwowanych. Jest to technika wysoko ceniona w badaniach pedagogicznych. Zapewnia dokładność spostrzeżeń i redukuje do minimum czas...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 114

  praca w formacie txt

Do góry