Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CYRIAK, LARGUS i TOWARZYSZE

  Św. męczennicy. Szczegóły ich życia i śmierci mało znane. G, diakon pap. Marcelego, wg Depositio martyrům (354) miał zginąć przy drodze Ostyjskiej w Rzymie wraz z 5 towarzyszami: Julianetą, Kres-cencjanem, Largusem, Memią i Smaragdem 8 VIII.

  Dane zawarte w Passio Marcelli z V-VI w. (uwolnienie przez C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYR, Cyrrhus

  Gr. Khyrros, łac. Coriza (Kuroz k. Haleb w pn. Syrii), bpstwo z IV w. oraz abpstwo autokefaliczne z VI w. w rzym. prowincji Syria I. W VI w. przejęli je jakobici, w IX-XII w. istniała metropolia jakobicka pod nazwą Khyrros (z tego okresu znane są 2 klasztory jakobickie — Jana i Jakuba).

  W okresie cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPRIAN, Thascius Caecilius Cyprianus Św. bp.

  ur. ok. 200-210 prawdopodobnie w Kartaginie, zm. 14 IX 258 tamże, Teolog, ojciec Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Pochodził z zamożnej rodziny pogańskiej; prawdopodobnie jako retor przyjął ok. 246 chrzest, a 248 lub 249, mimo opozycji niektórych duchownych na czele z Nowatem, został wybrany bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /21 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPR

  Abpstwo maronickie w Libanie, znane w XIII w., a formalnie eryg. 1357 przez pap. Innocentego VI; władzę nad C. (Jordanią i Izraelem) sprawuje delegat apost. Jerozolimy i Palestyny; bpi C. rezydują latem w Kornet Szahwan, a zimą w Antelias.

  Archidiecezja zajmuje 10 600 km2 i liczy 970 000 mieszk., w tym 95 000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNICY

  Szkoła filozoficzna w staroż. Grecji, zał. przez Antystenesa i ugruntowana przez Diogenesa z Synopy w IV w. prz.Chr.; nazwę c. wywodzi się od gimnazjum Kynosarges (na przedmieściach Aten), w którym wykładał Antystenes, lub od tzw. psiego stylu życia zwolenników tej szkoły (gr. kinikos podobny do psa)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /4 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYGANÓW DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła (głównie w krajach eur.) zmierzająca przez głoszenie słowa Bożego i posługę sakramentalną do ukształtowania religijnej wspólnoty chrzęść, wśród koczowniczego ludu Roma (przybyłego w XIV w. z Indii do Europy).

  D.C. bazuje na ich silnie rozwiniętym naturalnym zmyśle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /9 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNIZM

  Postawa pogardliwego i wyzywającego deprecjonowania ideałów, wartości, norm postępowania i autorytetów uznawanych w danej grupie; nazwa pochodzi od -> cyników, którzy w starożytności negowali uznane modele postępowania i konwencje społ., głosząc konieczność życia w duchu naturalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /2 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLADY, Kyklâdes

  Archipelag ponad 200 wysp gr. w pd. części M. Egejskiego, nazwa metropolii prawosł. w XX w.

  Prowincja kośc. ze stolicą w Rodos, o której wspomina Pseu-do-Epifaniusz w VII w., miała 11 sufraganii — Samos, Chios, Kos, Naksos, Tera, Paros, Leros, Andros, Tenos, Melos, Pis-syne; Andros ok. 829 została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNK FLORIAN STANISŁAW

  ur. 3 V 1838 w Krakowie, zm. 10 X 1912 tamże, Malarz artysta i pedagog. Studiował 1852-62 w krak. Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W.K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza; 1862-65 studiował w Monachium oraz odbywał podróże po Francji i Niemczech, nast. zamieszkał w Krakowie; 1873-78 był sekretarzem w Szkole...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYLICJA

  Kraina na pd.-wsch. wybrzeżu Azji Mniejszej pomiędzy górami Taurus i Amaños, od 57 prowincja rzym. (Cylicja I i Cylicja II); obecnie unicki patriarchat ormiański.

  I. KRAINA — Pierwsze wzmianki o C. pochodzą z inskrypcji asyr. i wczesnoegipskich. W epoce Seleucydów C. stanowiła samodzielną prowincję w ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /10 622

  praca w formacie txt

Do góry