Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CYSTERKI, Zakon Cysterek, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Żeńska gałąź cystersów, obejmująca kongregacje i klasztory inkorporowane do zakonu lub będące pod jurysdykcją bpów diec., mające regułę i duchowość cysterską.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Pierwszy klasztor c. powstał 1120-25 w Tart (na pn.-wsch. od Cîteaux) we Francji przy współudziale opata z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /18 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTATY BIBLIJNE

  Teksty lub zwroty w księgach NT pochodzące ze ST (poza kilkoma wyjątkami), zapowiadane w zasadzie formułą wprowadzającą, np. „aby się wypełniło Pismo", jak powiedział Izajasz „jest napisane", „mówi Pismo święte".

  Badania nad c.b. w NT wykazały, że większość z nich mniej lub bardziej dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Zakon mniszy (proweniencji benedyktyńskiej), zał. w XI w. we Francji, nawiązujący do pierwotnej reguły Benedykta z Nursji (benedyktyńska reguła) i ideału życia eremickiego (eremici).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYLLONAS, Quirillona

  Prawdopodobnie kapłan lub diakon, żył w końcu IV i w pocz. V w., syr. poeta, teolog.

  Przebywał w Edessie, gdzie pisał pieśni o wielkim walorze artyst.; treścią pierwszej z nich (z ok. 396) jest najazd Hunów na Syrię; dalsze 5 opisują nawrócenie Zacheusza, umycie nóg apostołom przez Jezusa, paschalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - IKONOGRAFIA

  C.i M. przedstawiani są jako bpi gr., łac. i słow. (C. niekiedy także jako zakonnik gr.) ; ich atrybutami są księgi i zwój pisma z alfabetem słowiańskim.

  W sztuce włoskiej — C.iM. występują zwykle razem. Na najwcześniejszym zabytku, którym jest fresk z 869 w kościele dolnym bazyliki S. Clemente w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL JEROZOLIMSKI Św. bp.

  ur. ok. 313 w Jerozolimie, zm. 386 (wg współcz. patrologów 387) tamże, Teolog, doktor Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Jako mnich przebywał początkowo w okolicach Cezarei Palest.; ok. 345 przyjął święcenia kapł., 348 lub 349 (wg C. Baroniusa 359) został przez ariańskiego bpa Cezarei Palest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL ze SCYTOPOLIS

  ur. ok. 524 w Scytopolis w Palestynie, zm. po 560, Hagiograf.

  Pochodził z rodziny chrzęść. ; 543 wstąpił do ławry św. Euty-miusza pod Jerozolimą, a 555-556 przeniósł się do klasztoru Mar Saba zw. Wielką Ławrą; gromadził tu materiały źródłowe do życiorysów mnichów palest, i najwybitniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL LUKARIS

  ur. 13 XI 1572 w Kandii (obecnie Iraklion na Krecie), zm. 27 VI 1638 w Stambule, Prawosł. patriarcha ekumeniczny.

  Kształcił się 1584-88 w szkole gr. w Wenecji, 1588-94 studiował teologię w Padwie, 1594 został mnichem i przybrał imię C, a 1595 przyjął święcenia kapł.; od 1596 w Polsce, jako egzarcha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRUS WIELKI, Cyrus II Starszy

  (hebr. koresz, stampers, kurusz pasterz), Król pers. z dynastii Achemenidów, założyciel monarchii pers.; panował 559-529 prz.Chr.Jakkolwiek C. wstąpił na tron 559, wg najstarszych źródeł (w tym także bibl.) pierwszym rokiem jego panowania był 538, kiedy zakończył on jednoczenie wszystkich plemion pers...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL z TUROWA

  Św. Kościoła prawosł., bp, ur. ok. 1130 w Turowie n. Prypecią, zm. ok. 1182, kaznodzieja i pisarz.

  W młodym wieku wstąpił do klasztoru św. Borysa i Gleba, gdzie prowadził życie ascet. i działalność kazn.; wyróżniał się wiedzą hist, i teol. oraz znajomością języka gr. ; prawdopodobnie ok. 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt

Do góry