Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZARNKOWSKI JAN PAWEŁ OP

  Pochodził z Czarnkowa, zm. po 1650, teolog polemista.

  Do zakonu wstąpił w Poznaniu i po zak. studiach teol. w Krakowie uzyskał 1633 doktorat; był przeorem w Głogowie, Poznaniu, Sieradzu i Kościanie, 1640-42 rektorem studium gen. w Krakowie, a 1642-43 prowincjałem.

  W Annus iubilei (Głogów 1625) bronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAROWNIC PROCESY

  Postępowanie karne prowadzone przez władze państw, i kośc. przeciwko osobom podejrzanym o uprawianie czarów (-»• czary); w XIV-XV w. objęły Europę Zach. i Środk., docierając w XVII w. do Ameryki Pn.; mniej znane w krajach prawosł. i muzułmańskich.

  P.cz. wyrosły na gruncie rozwiniętych w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNKÓW

  Parafia i dekanat w archidiecezji poznańskiej. Wzniesienie przy grodzie istniejącym od ok. X w. podgrodzia dało początek miastu lokowanemu w 2. poł. XIV w.; 1244-1407 Cz. był siedzibą kasztelanii.

  Kościół par. św. Marii Magdaleny istniał prawdopodobnie już w XII w. (pierwsza udokumentowana wzmianka z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI EDWARD SchP

  Imię zak. Edward od św. Jana, ur. 30 VII 1774 na Litwie, zm. 5 III 1831 w Warszawie, pedagog, działacz oświatowy.

  Do pijarów wstąpił 1789 w Szczuczynie Mazowieckim i po ukończeniu kolegium uczył tu fizyki, matematyki i wymowy; 1802 za radą szkolnych władz prus. studiował w Berlinie literaturę niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARTORYSCY

  Książęca rodzina polska pochodzenia litew., zasłużona dla kraju i Kościoła z uwagi na działalność polit.--społ., patriotyczną, kulturalną i religijną.

  Protoplasta rodu Wasyl Konstantynowicz był krewnym króla Władysława Jagiełły; wojewoda sand. Michał Jerzy (1621-1692) dał początek starszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /23 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOCIN

  Parafia w dekanacie skalbmierskim w diecezji kieleckiej, eryg. prawdopodobnie w 2. poł. XIII w. przy kościele Wniebowzięcia NMP, wzmiankowanym 1326.

  Nowy, got. kościół z 4-boczną wieżą, wzniesiony ok. 1360 z fundacji Ottona z Mstyczowa, jest kamienną budowlą jednonawową z węższym prezbiterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI MIKOŁAJ bp.

  ur. 14 XII 1884 w Siemakowicach (k. Stanisławowa), zm. 2 IV 1959 we Lwowie.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Stanisławowie specjalizował się w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, gdzie uzyskał doktorat, i 1909 przyjął w Rzymie święcenia kapł.; po powrocie do kraju był prof, teologii dogm. i ojcem duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOCKI ADAM

  Pseud. Zorian Dołęga-Chodakowski, ur. 4 IV 1784 w Podhajnej (k. Nowogródka), zm. 17 XI 1825 w guberni twerskiej, etnograf, archeolog.

  Z wykształcenia prawnik; 1809 przymusowo wcielony do wojska ros. ; po ucieczce rozwinął działalność wojskową w Księstwie Warsz.; 1812 brał udział w kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKA ZOFIA CR

  ur. 4 XI 1897 w Warszawie, zm. 8 II 1926 w Zakopanem, Poetka.

  Po maturze (1916) w gimnazjum E. Plater w Warszawie i Wyższych Kursach Pedagog, (ze specjalizacją w literaturze pol.) wstąpiła 1920 do zgrom.; 1922 złożyła śluby zak. i uczyła w seminarium nauczycielskim w Warszawie; jej studia filoz. w UW...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNCA

  Parafia w dekanacie włoszczowskim w diecezji kieleckiej. Wieś była w XVI-XVII w. własnością Czarnieckich.

  Kościół par. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana istniał w XIII w.; nowy, murowany, wczesnobarokowy, wzniesiony 1640-59 z fundacji Stefana Czarnieckiego, jest budowlą o 3-przęsłowej nawie z nieco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt

Do góry