Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-ALGIERSKA WOJNA 1775

  Król Hiszpanii Karol III (1716-1788) usil­nie dążył do pokoju z państwami Afryki Póinocno-Zachodniej, ustawicznie narusza­nego przez muzułmanów. W 1767 zawarł pokój z Marokiem, zerwany w 1774 po decyzji sułtana o wydaleniu wszystkich chrześcijan z Maroka i oblężeniu przez niego Melilli. Hiszpanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARWAKOWDE

  Zwolennicy -> lokajaty, materialistycz-nego kierunku w ind. filozofii klasycznej, współcześni Buddzie i Mahawirze, choć za ich twórcę uważano legendarnego Czar-wakę.

  Jako skrajni materialiści i sensualiści, za jedyne prawdziwe źródło wiedzy uważali poznanie zmysłowe, odrzucali natomiast rozumowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARY

  Czarownictwo, czarodziejstwo, czarnoksięstwo (sta-ropol. czarowstwo), gusła, uroki, czynności i praktyki zmierzające do sprowadzenia zła na człowieka lub społeczność ludzką; opierają się na przekonaniu o możliwości podporządkowania sobie przez człowieka pewnych mocy pozaziemskich, np. tajemniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /8 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARTORYSK

  Parafia w dekanacie łuckim w diecezji łuckiej. Pierwsza wzmianka o Cz. pochodzi z pocz. XII w.

  W 1. poł. XVII w. dominikanie-obserwanci zbudowali tu klasztor, uposażony przez Samuela Leszczyńskiego; 1640 Andrzej Leszczyński ufundował kościół, przy którym przed 1726 erygowano parafię; jest to budowla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 28 XII 1861 w Kamienicy (k. Wągrowca), zm. 10 V 1932 w Murzynnie {k. Inowrocławia), Działacz społ. i narodowy.

  W gimnazjum w Wągrowcu, które ukończył 1885, działał w kółkach samokształceniowych; teologię studiował w Gnieźnie i tam 1889 przyjął święcenia kapł.; jako prob, w Kopanicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOGÓRA, Crna Gora

  Republika związkowa wchodząca od 1945 w skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki -»- Jugosławii; zajmuje 17 676 km2 i liczy 0,5 min mieszk.; podstawową grupę ludności stanowią Czarnogórcy (1953 — 86%); większość mieszk. jest wyznania prawosławnego.W I w. prz.Chr. mieszkało tu iliryjskie plemię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNE SIOSTRY

  Nazwa (od koloru szaty zak.) szpitalnych zgrom, proweniencji augustiańskiej, powstałych w XTV-XV w. ; należały do nich różnorodne wspólnoty cellitek ( -» aleksjan-ki), rozwijające się w Niemczech, Austrii i Niderlandach; po przekształceniach (unie, redukcje, kasaty) dokonanych w XX w. (1927-28, 1951) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOWĄSY, Czarnowąs

  Parafia w dekanacie siółko-wickim w diecezji opolskiej, dawny klasztor norbertanek (zw. Bożym Domem).

  Pierwszą wzmianką o Cz. jest notatka z 1228 o przeniesieniu z Rybnika konwentu norbertanek (ufund. ok. 1202-11) i prawdopodobnie wtedy erygowano parafię. Klasztor 1234-1336 był 2-konwentowy; od założenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNKOWSKI ANDRZEJ bp.

  ur. 1507, zm. 9 VII 1562 w Czarnkowie, Dyplomata.

  Studia uniw. odbył w Niemczech, po czym 1531-33 studiował prawo w Bolonii i do 1538 w Padwie, gdzie uzyskał doktorat; 1537-41 w Kurii rzym. reprezentował interesy Kościoła pol.; po powrocie został sekretarzem król., wykorzystując doświadczenia dyplomaty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOWSKI STEFAN

  ur. 1 IX 1879 w Kroczewie (k. Płońska), zm. 29 XII 1937 w Warszawie, Historyk i socjolog kultury i religii.

  Filozofię, socjologię i ekonomię studiował 1898-1901 w Lipsku i Berlinie, po czym studia z socjologii kontynuował w Paryżu pod kierunkiem M. Maussa i H. Huberta (współpracowników E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 901

  praca w formacie txt

Do góry