Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HUSYCKA WOJNA DOMOWA 1423-1434

  Husyci, zwolennicy Jana Husa (1369-1415) w Czechach i na Morawach, podzielili się w czasie HUSYCKICH WOJEN na dwa odłamy: na radykalnych taborytów i umiar­kowanych utrakwistów. W 1423 doszło do walk między oboma odłamami, w których taboryci pod wodzą Jana Żiżki wygrali bitwy pod Horicami i Strahovem. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-ANGIELSKA WOJNA PIER­WSZA 1652-1654

  Ogromnym osiągnię­ciem Commonwealthu - rządu angielskiego ustanowionego po egzekucji króla Karola I (1600-1649) - było podwojenie liczby okrę­tów wojennych i uchwalenie Aktu Nawiga­cyjnego z 1651 (patrz angielska wojna domowa druga i648-i65i). Akt Nawigacyj­ny, który miał zapewnić rozwój angielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUNÓW NAJAZDY NA CESARSTWO RZYM­SKIE 375-454

  Hunowie, koczowniczy lud azjatycki, nadciągnęli ze stepów położo­nych na północ od Morza Czarnego; przez 80 lat najeżdżali i plądrowali cesarstwo rzymskie. W 375 walczyli z Gotami, po­konali Ostrogotów (Goci Wschodni) i kie­rując się w stronę Dunaju, wypierali na zachód Wizygotów (Goci Zachodni) z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-PORTUGALSKIE WOJNY W ZACHODNIEJ AFRYCE ok. 1620-1655

  w połowie XV w. na zachodnim wybrzeżu Afryki portugalscy żeglarze budowali forty na wyspie Arguin, w Gwinei, Costa de Minnie (później Złote Wybrzeże), na Wyspie Świętego Tomasza i na wybrzeżach Portugal­skiej Afryki Zachodniej (Angola). Początko­wo Portugalczycy przybywali tu w poszuki­waniu złota i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUNTLY'EGO REBELIA 1562

  Bohater spod Solway Moss (patrz angielsko-szkocka wojna 1542-1549), George Gordon, czwarty hrabia Huntly (1514-1562), uciekł z pola walki pod Pinkie Cleugh i został ujęty przez Anglików. Wróciwszy do Szkocji w 1548, knuł intrygi, w interesie zarówno swoim, jak i Anglii, o co podejrzewał go John Knox...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKA WOJNA DOMOWA 1909--1911.

  Manuel Bonilla (1849-1913), dawny prezydent Hondurasu, stanął na czele po­wstania swoich konserwatywnych zwolen­ników przeciw liberalnemu prezydentowi Miguelowi R. Davili (zm. 1927), który po HONDURASU I NIKARAGUI WOJNIE 1907 doszedł do władzy dzięki dyktator­skiemu prezydentowi Nikaragui, Jose San-tosowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURYTÓW PODBOJE ek. 1700-ok. 1500 p.n.e

  Od początku II tysiąclecia Huryci (lud pochodzenia niesemickiego) wyruszyw­szy najprawdopodobniej z Kaukazu, stop­niowo osiedlali się w północnej Mezopota­mii i na obszarach na wschód od rzeki Tygrys, tworząc małe państewka typu feu­dalnego. Około 1700 p.n.e. po zjednoczeniu tych państewek zrzucili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKA WOJNA PARTYZANCKA 1981-1982

  KARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982-1990; SAL-

  wadorska wojna domowa 1977-). Marksis­towscy partyzanci przeszkoleni przez Ku-bańczyków napadali na obiekty rządowe i prowadzili w miastach działania terrorys­tyczne, jak np. ostrzelanie ambasady Stanów Zjednoczonych w Tegucigalpie, stolicy Hondurasu, porywanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURASKO-NIKARAGUAŃSKA WOJNA 1907

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRABIEGO WOJNA 1533-1536

  Ostre spo­ry religijne w Danii pomiędzy luterańskimi mieszczanami i chłopami a katolicką szlach­tą doprowadziły do sytuacji, w której po śmierci króla Fryderyka I (1471?-1533) zdominowany przez szlachtę rigsraad (rada państwa) postanowił sprawować tymczasowe rządy; zdecydowano nie udzielać poparcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt

Do góry