Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IRLANDZKIE NAJAZDY NA BRYTANIĘ 395--405

  Okupowana przez Rzymian Brytania narażona była nie tylko na najazdy Sasów, Piktów i innych ludów, ale również na krótko­trwałe wypady z zachodu, z Irlandii. Mieszkań­cy Irlandii (zwani wówczas Szkotami), za panowania Nialla od Dziewięciu Zakładników (zm. 405), króla Irlandii z końca IV w., podejmowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IPSILANTICH POWSTANIA 1821.

  Rodzina Ipsilantich, arystokratycznych fanariotów (Grecy z Konstantynopola), wygnanych do Rosji w wyniku nieporozumień z Porta, odegrała ważną rolę w dwóch wcześniej­szych powstaniach w greckiej wojnie o nie­podległość. Aleksandros Ipsilantis (1792--1828) został generałem armii rosyjskiej, a w 1820...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDZKIE WIELKIE POWSTANIE 1641--1649

  Przyczyną wybuchu powstania były despotyczne rządy angielskie, napływ protes­tantów do Ulsteru i prześladowania katolików. Wybuch powstania umożliwiły zatargi między królem Karolem I (1600-1649) i angielskim parlamentem (patrz angielska wojna domo­wa pierwsza 1642-1646). Katolicy i „starzy" Anglicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD IPSOS 301 p.n.e

  W 306

  Antygon I (ok. 382-301) ogłosił się królem Macedonii; dążąc do zjednoczenia imperium Aleksandra Wielkiego poprowadził 30 ty­sięcy żołnierzy do Azji Mniejszej (patrz diadochów wojny 323-281 p.n.e.). Kassander (358-297), który również proklamował się królem, stawił mu czoło na czele 30...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IROKESKO-FRANCUSKIE WOJNY 1642--1696

  Od czasu gdy francuski podróżnik Samuel de Champlain (1567P-1635) wziął udział w wyprawie Huronów przeciw Iroke-zom (1609) i zastrzelił kilku Indian, Irokezi żywili do Francuzów głęboką nienawiść. Wkrótce po śmierci Champlaina Irokezi zaczęli terroryzować francuskich osadników nad Rzeką Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1965

  Wrogość między Indiami a Pakistanem pogłębiła się po 1958, kiedy generał Mo-hammad Ayub Khan (1907-1974) zdo był władzę w Pakistanie i podpisał z Chinami układ o przyjaźni, który zagroził bezpieczeńs­twu granicy Kaszmiru i Chin. Negocjacje między Indiami i Pakistanem nie przyniosły rezultatów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYKSOSÓW NAJAZD NA EGIPT ek. 1674--1567 p.n.e.

  Starożytny lud semicki zwany przez Egipcjan Hyksosami (od zwrotu he-kau-chasut, tzn. „władca z obcego kraju"), najechał Egipt w okresie kryzysu dynas­tycznego około 1700 p.n.e. i założył równo­legle panujące dynastie egipskie - piętnastą i szesnastą. W 1674 Hyksosowie obiegli i zdobyli Memfis, w Dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDONEZYJSKIE WOJNY 1957-1962

  W 1957, za czasów dyktatorskich rządów Achmada Sukarno (1901-1970), Indonezję nękały lo­kalne bunty wojskowe wzniecane przez ofi­cerów, którzy nie uznawali rządu central­nego i sami próbowali objąć władzę. Po­wstania wybuchły na Sumatrze, Celebes, Borneo i innych wyspach. Wzmocniona armia rządowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOKLASTYCZNA WOJNA PIERWSZA 726-731

  Cesarz bizantyjski Leon III (680P-741) był zwolennikiem Konoklazmu, kierunku zwalczającego kult ikon, uznają­cego go za herezję i bałwochwalstwo. Papież Grzegorz II (669-731) oraz duchowieństwo rzymskie nie akceptowali ikonoklazmu. W 727 wybuchły w Grecji rozruchy skiero­wane przeciw ikonoklastom, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUS, BITWA NAD RZEKĄ1231

  Czyngis-chan (1167P-1227) kierując się za­sadą, że nie należy pozostawiać przy życiu nikogo, kto w przyszłości mógłby stanowić zagrożenie, ruszył z mongolskim wojskiem w góry Hindukusz w pościgu za Dżalal ad-dinem (zm. 1231), synem pokonanego szacha Chorezmu (patrz mongolsko-perska wojna pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt

Do góry