Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JUGURTY WOJNA 112-106 p.n.e.

  Numidia była starożytną krainą sprzymierzoną z Rzymem. W 118 królestwo numidyjskie odziedziczyło dwóch synów króla i jego siostrzeniec, Jugurta (156P-104). Jugurta kazał zgładzić jednego z kuzynów, drugi uciekł do Rzymu szukać pomocy. Jugurta zdobył stolicę kuzyna, po czym doszło do rzezi obrońców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALMARSKA WOJNA 1611-1613

  Król szwedzki Karol IX (1550-1611) dążył do opanowania regionu Finnmark (najbardziej na północ wysunięta część Półwyspu Skan­dynawskiego), cenionego przez duńsko-nor-weskich królów z powodu dużej ilości ryb i zwierząt futerkowych, chciał także ograni­czyć duński handel na wschodnich wy­brzeżach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JULISKA WOJNA SUKCESYJNA 1609-1614

  Po śmierci księcia Julichu Jana Wilhelma (zm. 1609) rozpoczęła się walka o jego ziemię - księstwa Julich, Kliwii, Marku i Berg. Jan Zygmunt (1572-1619) elektor brandendurski i Wolfgang Wilhelm książę Palatynatu Neuburskiego wysuwali swe roszczenia z tytułu pokrewieństwa ze zmar­łym księciem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALMARSKA WOJNA DOMOWA 1520-1523

  W 1520 duńska armia pod dowództwem króla Chrystiana II (1481-1559), który usiłował pozostać nadal królem Szwecji na mocy unii ka-Imarskiej (unia trzech królestw - Danii, Szwecji i Norwegii), najechała Szwecję i opa­nowała ją. Rywal Chrystiana, Stan Sture Młodszy (1493-1520), regent Szwecji, został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUSTYNIANA WOJNA PERSKA PIERWSZA 524-532

  Persowie najeżdżali wschodnie obszary cesarstwa. Około 524 zaczęli wdzie­rać się do Mezopotamii, co zmusiło cesarza Justyniana I do wysłania posiłków w celu odparcia najazdu. W 527 Justynian I powie­rzył swemu najlepszemu wodzowi, Beliza-riuszowi (505P-565), naczelne dowództwo w wojnie z Persami. W 530...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALMARSKA WOJNA ł HANZĄ 1422-1435

  W 1422 Hanza (kupiecka liga miast w pół­nocnych Niemczech i na wybrzeżach Bał­tyku) wypowiedziała wojnę królowi Danii Brykowi VII (1382-1459), władcy państw unii kalmarskiej (unia Danii Szwecji i Nor­wegii). Hanza obawiała się, iż straci moż­liwość handlowania z Norwegią, a także niesłychanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUTLANDZKA BITWA 1916

  Częścią brytyjskiej strate­gii w wojnie z Niemcami (patrz światowa wojna 11914-1918) było utrzymanie szczelnej blokady morskiej; okręty regularnie pat­rolowały Morze Północne, by sparaliżować żeglugę z niemieckich portów. Niemcy wy­próbowały siłę marynarki brytyjskiej, gdy flota pod dowództwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALMARSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1409-1435

  Eryk VII (Eryk Pomorski) (1382-1459), król państw unii kalmarskiej (unia Danii, Szwecji i Norwegii), zakwes­tionował prawo hrabiego Holsztynu do księ­stwa Szlezwiku i w 1409 zajął je. Holsztyn w odpowiedzi na to otworzył port dla Brac­twa Prowiantowego (piraci), które zmusiło Eryka do wycofania się ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA O KADESZ ok. 1294 p.n.e.

  W wojnach z Mitanni, królestwem Hury-tów, i rozrastającym się imperium asyryj­skim Hetyci stracili, oprócz rozległych terytoriów, także i prestiż (patrz asyryjs-

  KO-HURYCKIE WOJNY ok. 1350-1245 p.n.e.; HETY-CKO-HURYCKIE WOJNY ok. 1620-ok. 1325 p.n.e.).

  Władca Hetytów Muwatallis (wzmian. ok. 1306-ok. 1282)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA NAP RZEKĄ KALKĄ 1223

  Gdy Czyngis-chan podbijał Chorezm (patrz

  MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PlERWSZA 1218-

  -1221), inna armia mongolska pod wodzą słynnego Subedeja (zm. ok. 1258) ruszyła na zachód od Morza Kaspijskiego w kierun­ku Morza Azowskiego (patrz mongołów najazd na Ruś pierwszy 1221-1223). Ruscy książęta wraz z wodzami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt

Do góry