Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    JUGURTY WOJNA 112-106 p.n.e.

    Numidia była starożytną krainą sprzymierzoną z Rzymem. W 118 królestwo numidyjskie odziedziczyło dwóch synów króla i jego siostrzeniec, Jugurta (156P-104). Jugurta kazał zgładzić jednego z kuzynów, drugi uciekł do Rzymu szukać pomocy. Jugurta zdobył stolicę kuzyna, po czym doszło do rzezi obrońców...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 250

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KALMARSKA WOJNA 1611-1613

    Król szwedzki Karol IX (1550-1611) dążył do opanowania regionu Finnmark (najbardziej na północ wysunięta część Półwyspu Skan­dynawskiego), cenionego przez duńsko-nor-weskich królów z powodu dużej ilości ryb i zwierząt futerkowych, chciał także ograni­czyć duński handel na wschodnich wy­brzeżach...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 831

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    JULISKA WOJNA SUKCESYJNA 1609-1614

    Po śmierci księcia Julichu Jana Wilhelma (zm. 1609) rozpoczęła się walka o jego ziemię - księstwa Julich, Kliwii, Marku i Berg. Jan Zygmunt (1572-1619) elektor brandendurski i Wolfgang Wilhelm książę Palatynatu Neuburskiego wysuwali swe roszczenia z tytułu pokrewieństwa ze zmar­łym księciem...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 721

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KALMARSKA WOJNA DOMOWA 1520-1523

    W 1520 duńska armia pod dowództwem króla Chrystiana II (1481-1559), który usiłował pozostać nadal królem Szwecji na mocy unii ka-Imarskiej (unia trzech królestw - Danii, Szwecji i Norwegii), najechała Szwecję i opa­nowała ją. Rywal Chrystiana, Stan Sture Młodszy (1493-1520), regent Szwecji, został...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 877

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    JUSTYNIANA WOJNA PERSKA PIERWSZA 524-532

    Persowie najeżdżali wschodnie obszary cesarstwa. Około 524 zaczęli wdzie­rać się do Mezopotamii, co zmusiło cesarza Justyniana I do wysłania posiłków w celu odparcia najazdu. W 527 Justynian I powie­rzył swemu najlepszemu wodzowi, Beliza-riuszowi (505P-565), naczelne dowództwo w wojnie z Persami. W 530...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 022

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KALMARSKA WOJNA ł HANZĄ 1422-1435

    W 1422 Hanza (kupiecka liga miast w pół­nocnych Niemczech i na wybrzeżach Bał­tyku) wypowiedziała wojnę królowi Danii Brykowi VII (1382-1459), władcy państw unii kalmarskiej (unia Danii Szwecji i Nor­wegii). Hanza obawiała się, iż straci moż­liwość handlowania z Norwegią, a także niesłychanie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    JUTLANDZKA BITWA 1916

    Częścią brytyjskiej strate­gii w wojnie z Niemcami (patrz światowa wojna 11914-1918) było utrzymanie szczelnej blokady morskiej; okręty regularnie pat­rolowały Morze Północne, by sparaliżować żeglugę z niemieckich portów. Niemcy wy­próbowały siłę marynarki brytyjskiej, gdy flota pod dowództwem...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 447

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KALMARSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1409-1435

    Eryk VII (Eryk Pomorski) (1382-1459), król państw unii kalmarskiej (unia Danii, Szwecji i Norwegii), zakwes­tionował prawo hrabiego Holsztynu do księ­stwa Szlezwiku i w 1409 zajął je. Holsztyn w odpowiedzi na to otworzył port dla Brac­twa Prowiantowego (piraci), które zmusiło Eryka do wycofania się ze...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 417

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BITWA O KADESZ ok. 1294 p.n.e.

    W wojnach z Mitanni, królestwem Hury-tów, i rozrastającym się imperium asyryj­skim Hetyci stracili, oprócz rozległych terytoriów, także i prestiż (patrz asyryjs-

    KO-HURYCKIE WOJNY ok. 1350-1245 p.n.e.; HETY-CKO-HURYCKIE WOJNY ok. 1620-ok. 1325 p.n.e.).

    Władca Hetytów Muwatallis (wzmian. ok. 1306-ok. 1282)...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 855

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BITWA NAP RZEKĄ KALKĄ 1223

    Gdy Czyngis-chan podbijał Chorezm (patrz

    MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PlERWSZA 1218-

    -1221), inna armia mongolska pod wodzą słynnego Subedeja (zm. ok. 1258) ruszyła na zachód od Morza Kaspijskiego w kierun­ku Morza Azowskiego (patrz mongołów najazd na Ruś pierwszy 1221-1223). Ruscy książęta wraz z wodzami...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 394

    praca w formacie txt

Do góry