Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rossen

  Eponimiczne stanowisko kultury późnej ceramiki wstęgowej kłutej, które zawierało ok. 100 grobów, głównie szkieletowych i kilka ciałopalnych.

  Kultura rosseńska wywodzi się z grupy Grossgartach. Rozprzestrzeniła się na teren międzyrzecza Łaby i Soławy, Bawarii, Szwajcarii, a jej wpływy sięgały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzenie

  Konkrecje lub okruchy skał łupliwych, od których zostały celowo przez człowieka odbite odłupki, służące jako narzędzia lub też przerabiane na narzędzia. Niekiedy w podobny sposób jak rdzenie formowano narzędzia; odłupki nie były wówczas celowym produktem, lecz odpadkami w procesie obróbki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendina

  Otoczona rowem osada neolityczna k. Potenzy (pd. Włochy). Datowana na 5 100-4 500 lat B.C., złożona z półziemianek o wymiarach 8-12x4,5-4,0 m; dostarczyła ceramiki typu impresso, przemysłu kamiennego niewiórowego (częściowo z obsydianu z Wysp Liparyjskich). Gospodarka rolniczo-hodowlana z pszenicą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pincevent

  Otwarte stanowisko magdaleńskie na brzegu Sekwany w pn. Francji. W osadach rzecznych odkryto cztery poziomy kulturowe, datowane na okres Dryasu II (ok. 12 tys. lat temu). Najlepiej zbadana dotychczas część stanowiska (sektor 36) stała się podstawą do opracowania modelu obozowiska z jednym lub trzema...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pekarna

  Jaskinia w Morawskim Krasie (Czechy), w której odkryto ślady obozowisk magdaleńskich, datowanych na okres Bóllingu (ok. 13 tys. lat temu). Najciekawsze są ryty na żebrach reniferów i koni, przedstawiające w sposób naturalistyczny konie i bizony, a także fragmenty kości z rytami niedźwiedzi i reniferów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polianica

  Tell eneolityczny k. Targowiszte w środk. części Bułgarii. Najniższa warstwa odpowiada kulturze Marica, następne — kulturze Gumelnita--Karanowo VI. Interesujący jest plan zabudowy ułożonej wzdłuż krzyżujących się ulic i wpisanych w granice czworokątnej fortyfikacji. Ok. 200 m od tellu odkryto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petresti

  Stanowisko eponimiczne kultury ceramiki malowanej z przełomu neolitu i eneolitu, położone w Transylwanii w Rumunii. Dawniej określana jako kultura Ariusd. Jednostka ta charakteryzuje się malowanymi czarną, czerwoną i białą farbą ornamentami w postaci meandrów lub spirali. Wykazuje powiązania z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potocka

  Wysokogórska jaskinia położona w Kara-wankach (Słowenia), na Górze 01śeva (wys. 1 800 m n.p.m.). Odkryto w niej ślady letnich obozowisk łowców oryniackich, z dużą ilością ostrzy kościanych typu Mladeć.

  Do niedawna przypuszczano, że ludność ta polowała na niedźwiedzie jaskiniowe. Stanowisko to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peu Richard

  Osada wyżynna, otoczona koncentrycznymi fosami, położona w dep. Charente Maritime we Francji; stanowisko eponimiczne eneolitycznej grupy kulturowej (przełom IV-III tysiąclecia B.C. i III tysiąclecie B.C.).

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Predmosti

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne k. Prerova na Morawach. Badane jeszcze w końcu XIX w.; dostarczyło wielkiej ilości znalezisk graweckich, m.in. znanych wizerunków postaci ludzkich, figurek zwierzęcych (np. mamutów) i ozdób z kości słoniowej.

  Najbardziej znanym, niestety słabo udokumentowanym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry