Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KARLISTÓW WOJNA PIERWSZA 1834--1839

  Po śmierci władcy hiszpańskiego Ferdynanda VII (1784-1833) brat króla don Carlos (1788-1855) i jego konserwatywni zwolennicy (karliści) sprzeciwili się objęciu tronu przez Izabelę II (1830-1904). Trzy­letnia Izabela, córka Ferdynanda i wyzna­czona przez niego następczyni tronu, ogło­szona została...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /4 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKO-TAJLANDZKA WOJNA PRZYGRANICZNA 1977-1980.

  Po opano­waniu w 1975 Kambodży przez Czerwo­nych Khmerów tysiące uchodźców prze­kroczyło granicę z Tajlandią, by uniknąć głodu i śmierci. Oddziały Khmerów zaata­kowały tereny przygraniczne w pobliżu Aranjaprapthet. Tajlandia zamknęła grani­cę, postawiła armię w stan gotowości, a póź­niej za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMATÓW POWSTANIE 899-906

  Karma-ci, duży odłam szyitów, zwolennicy wspól­noty mienia, mieszkający w dolnej Mezo­potamii, powstali przeciw ortodoksyjnym rządom kalifatu. W 899 kalif Al-Mutadid (zm. 902) wysłał wojsko, które jednak nie zdołało zdławić buntu. Karmaci pod wodzą Abu Sa'ida al-Dżannabi (zm. 913) zajęli dużą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIZARDÓW POWSTANIE 1702-1710

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1717) chcąc zmusić Francuzów do wyznawania katolicyzmu, odwołał (1685) edykt nantejski z 1598, gwarantujący protestantom swobody religijne, obywatelskie i prawa polityczne. Reakcja na odwołanie edyktu była począt­kowo żywa, ale spokojna. Dopiero represje sprowokowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA W KARANTIKU PIERW. SZA 1744-1748

  AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA odbiła się echem także w Indiach, gdzie francuska Kompania Wschodnioindyjska walczyła z brytyjską Kompanią Wschodnioindyjska o władzę nad Karnatikiem, na południu Indii. Sprzy­mierzone wojska francuskie i indyjskie do­wodzone przez Josepha Frangois Dupleix'a (1696-1763)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDll WOJNA 1645-1669

  Sułtan turecki Ibrahim I (1615-1648) rozpoczął działania wojenne w celu zdobycia weneckiej kolonii Kandii (Kandią nazywali Wenecjanie Kretę i jej główne miasto Iraklion). Turcy szybko zdobyli przyczółek na wyspie i w 1648 obiegli Iraklion. W tym czasie weneckie okręty zablokowały Dardanele, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPRÓW WOJNA PIERWSZA 1779.

  Burowie (Holendrzy) z Afryki Południowej, hodowcy bydła wędrujący ze swymi stadami do od­ległych regionów położonych 650 km na północ od Kapsztadu, konkurowali o pa­stwiska z posługującym się językiem bantu plemieniem Kosa, również zajmującym się hodowlą bydła; jedni i drudzy chcieli ko­rzystać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /6 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORDAŃSKA WOJNA DOMOWA 1970--1971.

  Po SZEŚCIODNIOWEJ WOJNIE 1967 prawie 400 tysięcy Palestyńczyków opuściło ziemie na zachodnim brzegu Jor­danu, dołączając do 700 tysięcy rodaków, którzy mieszkali w Jordanii. Z terytorium Jordanii, Libanu i Syrii Palestyńczycy pro­wadzili przeciw Izraelowi akcje terrorys­tyczne. Izrael odpowiadał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKA WOJNA DOMOWA 1970--1975.

  Władca Kambodży (Kampuczy), książę Norodom Sihanouk (ur. 1922) tole­rował w kraju wpływy i agitację komunis­tyczną, a ponadto zezwalał Wietnamowi Północnemu na transport zaopatrzenia dla wojsk w Wietnamie Południowym przez port w Souhanoukville oraz szlakiem Ho Szi Mina przez Kambodżę, a także na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAJUSÓW WOJNA 1848-1855

  Gdy India­nie z plemienia Kajusów zabili 14, a upro­wadzili 53 białych żądając za nich okupu (patrz whitmana masakra 1847), osadnicy chwycili za broń i wkroczyli na terytorium Kajusów (południowo-wschodni Waszyng­ton i północno-wschodni Oregon) domaga­jąc się, by wojownicy odpowiedzialni za tę zbrodnię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry