Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KASTYLIJSKA WOJNA DOMOWA 1065--1072

  Po śmierci Ferdynanda I (zm. 1065), króla Kastylii i Leonu, jego potomkowie podzielili królestwo. Najstarszy syn, San-cho II (ok. 1038-1072), który został królem Kastylii, dążył do zjednoczenia Hiszpanii pod swoim panowaniem. Po nieudanej woj­nie TRZECH SANCHO prowadzonej prze­ciw kuzynom Sancho II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO NAJAZD NA PÓŁNOC­NĄ HISZPANIĘ 777-801

  Karol Wielki (742-814), gdy uznał, że sytuacja w Saksonii jest opanowana (patrz karola wielkiego wojna z sasami 772-804), a jednocześnie wiedząc o tym, że Hiszpanię arabską roz­rywają wewnętrzne walki, na prośbę arab­skich przeciwników dynastii Omajjadów w 777 na czele licznej armii wyruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPPELSKIE WOJNY 1529, 1531.

  Napięcia między katolikami i protestantami w Szwajca­rii były w XVI w. odbiciem podobnych sporów w Niemczech (patrz chłopska woj­na w niemczech 1524-1525; szmalkadzka wojna 1546-1547). W Zurychu oraz w kantonie zuryskim mieszkali protestanci, pozostający pod silnym wpływem protestanckiego refor­matora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO PODBOJE 771-814

  Zgodnie ze zwyczajem frankońskim po śmierci Pepina Krótkiego (714?-768), pier­wszego króla Franków z dynastii Karolin­gów, królestwo podzielono między dwóch synów, Karola (742-814) i Karlomana II (751-771). Nieskłonni do współpracy bracia (co, jak się wydaje, było powszechne u Fran­ków) władali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARABINOWA WOJNA PLEMIENIA BASUTO 1880-1881.

  Wprawdzie wodzowie Basuto z Sotho w południowej Afryce prosili Bry­tyjczyków o ochronę przed Burami (patrz basuto plemienia wojna isós-ises), nie chcieli jednak rezygnować z własnej władzy plemiennej. Gdy Brytyjczycy zaniepokojeni rozpowszechnianiem się broni palnej na­kazali, by Basuto zdali broń...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1991

  Premier Kambodży Poi Pot (ur. 1925) stał na czele Czerwonych Khmerów (komunistów), którzy poczynając od 1976 zaczęli wprowadzać drastyczne zmiany w kraju (patrz kambodżańska wojna do­mowa 1970-1975); dyktatorski rząd Poi Pota przejął całą ziemię i wszystkie środki pro­dukcji oraz masowo dopuszczał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO WOJNA Z SASAMI 772-804

  Z wielu wojen Karola Wielkiego (742-814) najbardziej długotrwała była woj­na z Sasami, ostatnim pogańskim, niezależ­nym plemieniem w Niemczech. W odróż­nieniu od swoich pobratymców z Brytanii, Sasi - podobnie jak ich słowiańscy i skan­dynawscy sąsiedzi - nie kwapili się do przyjęcia chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD KARKEMISZ 605 p.n.e.

  Babilończycy wraz z Medami doko­nali w 609 podziału północnej części im­perium asyryjskiego między siebie (patrz asyryjskie wojny ok. 746-009 p.n.e.), Syrię i Palestynę opanował natomiast egipski faraon Necho II (wzmian. ok. 609-593) w ostatnich latach istnienia Asyrii sprzy­mierzony z nią. Król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKI PRZEWRÓT 1811-1812

  Król Kambodży Ang Czan II (1791-1835) uznawał zwierzchność zarówno Syjamu, jak i Wietnamu. Płacona obu tym krajom dani­na miała zapewnić Kambodży spokój. Brat Ang Czana, który dążył do przejęcia tronu, starał się pozyskać pomoc Syjamu (1811). Król Syjamu Rama II (1768-1824) wysłał armię, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO ZWYCIĘSTWO NAD DE-ZYDERIUSZEM 773-774

  Za panowania Pe-pina Krótkiego (714?-768) Frankowie z po­wodzeniem bronili Rzymu przed atakami Longobardów (754, 756). Odebrane Lon-gobardom ziemie Pepin przekazał papieżowi jako „darowiznę Pepina" (stały się one podstawą Państwa Kościelnego). Później Dezyderiusz (wzmian. 756-774), książę Tos­kanii i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt

Do góry