Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KETTA POWSTANIE 1549

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOŃSKIEJ KOMPANII NAPADY 1302--1311.

  Cesarz bizantyjski Andronikos II Paleolog (1260-1332), który ze względów finansowych ograniczył liczebność armii cesarskiej, do walki z napadającymi Tur­kami osmańskimi dowodzonymi przez Os-mana I (1258-1326) najął kompanię kata-lońską pod wodzą Rogera de Flora (zm. 1305). W 1304 Katalończycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KHMERÓWI CZAMÓWWOJNA 1050-1051

  W królestwie Czampa (środkowy Wietnam) i w południowej części królestwa Khmerów (Kambodża) panowała długoletnia anarchia; sytuacja wewnętrzna uległa poprawie w 1050, gdy król Czamów Dżaja Parames-warman (zm. 1060) i jego syn Juwaradża Mahasenapati (zm. ok. 1092) zgnietli po­wstanie w Pandurandze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOŃSKIE POWSTANIE 1461-1472

  Przyczyną wybuchu zamieszek w Katalonii, w północno-wschodniej Hiszpanii, były spo­ry dynastyczne. Po śmierci popieranego przez nich pretendenta do tronu Kataloń­czycy proklamowali republikę i rozpoczęli oblężenie Gerony, siedziby króla Neapolu, Ferdynanda I (1423-1494), nominalnego władcy Katalonii. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1144-1150

  Surjawarman II (zm. ok. 1150), król im­perium Khmerów (mniej więcej Kambodża i Laos) wpadł w gniew, gdy Dai Viet - czyli Annam (północna część Wietnamu) - i kró­lestwo Czampa (środkowy Wietnam) zawar­ły pokój i Czampa odmówiło wzięcia udziału w najeździe na Dai Viet (patrz wietnam­czyków i khmerów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOŃSKIE POWSTANIE 1640-1659

  Katalończycy, opowiadający się za auto­nomią, przeciwni byli polityce rządu hra-biego Olivaresa (1587-1645), wszechwład­nego ministra króla Filipa IV (1605--1665), który dążył do centralizacji władzy i zwiększał podatki. W czasie TRZYDZIE­STOLETNIEJ WOJNY obecność kwateru­jących w Katalonii wojsk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1167-1190

  Po objęciu panowania w królestwie Czampa Dżaja Indrawarman IV (zm. po 1177), znę­cony olbrzymimi skarbami, rozpoczął najazd na sąsiednie imperium Khmerów (obecnie Kambodża i Laos). W 1171 Czamowie od chińskiego mandaryna (który dostał się do nich w wyniku katastrofy okrętu) dowie­dzieli się o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOŃSKIE POWSTANIE 1934

  W Kata­lonii narastało oburzenie z powodu prawi­cowego zwrotu w polityce hiszpańskiego rządu centralnego, odrzucenia prawa rol­nego uchwalonego przez katalońską Gene-ralidad (lokalne zgromadzenie przedstawi­cielskie) i zbyt powolnego wprowadzania w życie autonomii Katalonii. 5 października 1934 lewica i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTAGINY l SYRAKUZ WOJNA 481-480 p.n.e

  Kartagina, starożytne miasto-państwo w Afryce Północnej, panująca nad zachodnią Sycylią, niepokoiła się w początkach V w. wzrostem potęgi Syrakuz, greckiego mias-ta-państwa na Sycylii. Kartagina zorganizo­wała ogromną wyprawę, która pod wodzą Hamilkara Barkasa (zm. 480) wylądowała w Panormus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTAGIŃSKA WOJNA DOMOWA 241 -237 p.n.e.

  W pierwszej PUNICKIEJ WOJNIE w 241 Rzymianie rozbili flotę Kartaginy u Wysp Egadzkich i zdobyli całą Sycylię. Oprócz tego Kartagina musiała wypłacić 3200 talentów srebra (czyli ok. 81 300 kg) kontrybucji. Niemal natychmiast po tej klęsce w innych posiadłościach kartagiń-skich rozpoczął się bunt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt

Do góry