Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MACHABEUSZY POWSTANIE 168-143 p.n.e.

  Machabeusze, ród pobożnych Żydów, był znany z przywiązania do swobód religij­nych i politycznych. Gdy Antioch IV Epi-fanes (zm. 163), król Syrii z dynastii Seleu-cydów, zbezcześcił Świątynię w Jerozolimie i usiłował zmusić Żydów do przyjęcia ob­rzędów pogańskich, kapłan żydowski Mata-tiasz (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBEKI WOJNA 1531-1536

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBOMIRSKIEGO ROKOSZ 1665-1667

  Je­rzy Sebastian Lubomirski (1616-1667), ma­gnat, hetman polny koronny (odznaczył się w walkach z najeźdźcami szwedzkimi i sied­miogrodzkimi [1655-1660], a później Rosją [patrz rosyjsko-polska wojna 1658-1667]), wraz z innymi możnowładcami usiłował przeszkodzić w wyborze króla (Lubomirski stanął na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIKA XIV INWAZJA REŃSKA 1688--1689

  Uzależnienie Kolonii od króla Fran­cji Ludwika XIV (1638-1715) gwarantowało dostęp do dolnego Renu i dlatego miało duże znaczenie dla Francji, która już od 1681 sprawowała władzę w Strasburgu i in­nych miastach w tym regionie. Ludwik poczuł się urażony tym, że papież nie za­akceptował wysuniętego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUKKI l FLORENCJI WOJNA 1320-1323

  W kwietniu 1320 ambitny przywódca gibe-linów Castruccio Castracani (1281-1328), władca Lukki, wypowiedział otwartą wojnę gwelfom z Florencji (gibelinowie i gwel-fowie były to rywalizujące ugrupowania polityczne; gibelinowie wspierali cesarza, a gwelfowie papieża). Wojska Lukki spus­toszyły terytoria...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LORDA DUNMORE'A WOJNA 1774

  W 1771 John Murray (1732-1809), czwarty hrabia Dunmore, dotychczasowy gubernator No­wego Jorku, został gubernatorem Wirginii. Ataki Indian (Szaunisów, Ottawa i innych) na białych myśliwych i osadników zmusiły lorda Dunmore'a do rozpoczęcia kampanii w celu pokonania czerwonoskórych. Wojsko wyruszyło w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOVEWELLA „WOJNA" 1725

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGI LOMBARDZKIEJ WOJNY 1167-1183.

  W XI i XII w. cesarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego i papieże prowadzili długo­trwałe walki. Spory dotyczyły spraw ducho­wych i dóbr doczesnych, chodziło zwłaszcza

  0 inwestyturę opatów i biskupów. W latach1154-1190 cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego Fryderyk I Barbarossa (ok.1125-1190)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGI Z CAMBRAI WOJNA 1508-1510

  Po

  opanowaniu przez Wenecję Romanii, części Państwa Kościelnego, rozgniewany papież Juliusz II (1443-1513) w 1508 doprowadził do powstania Ligi Nieprzyjaciół Wenecji - cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maksymiliana I (1459-1519), króla Francji Ludwika XII (1462-1515) i króla Hiszpanii Ferdynanda V...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LELANTTŃSKA WOJNA 670 p.n.e.

  Rywaliza­cja handlowa i walka o kolonie doprowadzi­ła do największego konfliktu zbrojnego w dziejach Grecji od czasu TROJAŃSKIEJ WOJNY. Jej bezpośrednią przyczyną był spór między miastami Chalkis i Eretria w Beocji o Równinę Lelatyńską leżącą mię­dzy nimi. Po stronie Chalkis stanęły Ko-rynt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt

Do góry