Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŁOTEWSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1919-1920

  Po klęsce Niemiec w ŚWIA­TOWEJ WOJNIE I Łotwa proklamowała niepodległość; premierem nowego państwa został Karlis Ulmanis (1877-1940). Na po­czątku stycznia 1919 wojska Rosji Radziec­kiej wkroczyły na terytorium Łotwy i zdoby­ły Rygę, w której ustanowiono władzę rad. Wojska niemiecko-łotewskie, za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAGASKARU WOJNY Z FRANCJĄ 1883--1885, 1895

  W 1882 Francja rozciągnęła protektorat nad północno-zachodnią częścią Madagaskaru. Howa, najliczniejsza grupa tubylców, odmówiła uznania protektoratu. Wcześniej - na mocy traktatu z 1868 - Fran­cja zgodziła się na władanie Howów całą wyspą; w 1882 odrzuciła go jednak, uznając zamiast tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACDONALDÓW REBELIA 1411

  Wzięcie do niewoli w 1406 króla Szkocji Jakuba I (1394-1437) i jego 18-letnie uwięzienie w Anglii, pozwoliło baronom szkockim na uzyskanie znacznej władzy. W północno--zachodniej Szkocji członkowie klanu Mac-donaldów tytułowali się „królami Wysp" i zachowywali się jak autonomiczni władcy. Doszło do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADURAJU BUNT 1334-1335

  Władza suł­tanatu w Delhi okazała się niezbyt trwała; przyczyniała się do tego feudalna struktura rozległych terytoriów i częste powstania wybuchające w małych hinduskich królest­wach. Wydawało się, że ustanowienie rzą­dów prowincjonalnych rozwiązało problem powstań, jednak w 1334 mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACEDOŃSKA WOJNA PIERWSZA 215--205 p.n.e.

  Macedonia była w starożytności państwem wojowniczym. Ambitny król ma­cedoński, Filip V (238-179), dążył do po­większenia swojego państwa. Gdy Rzymia­nie zajęci byli walką z Kartaginą (patrz punicka wojna druga 218-202 p.n.e.), rozpo­czął wojnę z Rzymem na wschodzie. Rzy­mianie nie zawarli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTOWA REWOLUCJA ROSYJSKA 1917

  BOL­SZEWICKA REWOLUCJA rozpoczęła się w Piotrogrodzie (Sankt Petersburg) 8 marca 1917 (23 lutego według kalendarza starego stylu). Rewolucję poprzedziły spontaniczne strajki i rozruchy wśród robotników protestu­jących przeciw niskim zarobkom, brakowi żywności, klęskom ponoszonym na frontach ŚWIATOWEJ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADZIARÓW NAJAZDY NA FRANCJĘ 907--954

  Po najazdach na Niemcy Madziarzy dotarli do Francji (907). Wojownicy ma­dziarscy przeprawili się przez Ren i nękali Alzację oraz wschodnią część Francji, a zwłaszcza Burgundię. W latach 917-919 najeżdżali Burgundię zagrażając samemu sercu królestwa. Król Francji Karol III Prostak starał się o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACEDOŃSKIE POWSTANIE 1902-1903

  Aby wzmocnić swoje roszczenia do Mace­donii, którą pragnęły zająć także Serbia i Grecja, Bułgaria powołała w 1899 komisję macedońską, kierowaną z centrali w Sofii. Celem działania komisji było ustanowienie autonomii Macedonii, pod nadzorem (za przyzwoleniem Turcji) bułgarskiego przed­stawiciela...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUZYTANÓW WOJNA 154-139 p.n.e

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADZIARÓW NAJAZDY NA NIEMCY 894--955.

  W końcu IX w. siedem plemion madziarskich zostało wypartych przez Pie-czyngów ze swych dotychczasowych siedzib w stepach na północnych brzegach Morza Czarnego. Około 894 lub 896 Madziarzy najechali Panonię (obecnie wschodnia Au­stria, zachodnie Węgry i część Jugosławii) opanowując te tereny w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt

Do góry