Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MAHABATA-CHANA BUNT 1626-1627

  Ce­sarz Dźahangir (1569-1627) utrzymał się na mogolskim tronie wyłącznie dzięki po­mocy wodza Mahabat-chana (zm. 1634)

  (patrz SZAHDŹAHANA BUNT 1622-1626). CeS3-

  rzowa Nur Dźahan nie była jednak z tego zadowolona; obawiała się rosnącej potęgi i popularności Mahabata-chana i gniewało ją, że wódz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAHMUDA Z GHAZNI PODBOJE ek. 1000-1030

  Zdobywca • północno-zachod-nich Indii, a po 998 trzeci turecki władca Ghazni (królestwa obejmującego dzisiejszy Afganistan i północno-wschodnią część Ira­nu) Mahmud (971-1030) był pierwszym najeźdźcą Indii, który kierował się zasadami islamu. W czasie siedemnastu najazdów dokonanych w latach ok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJSURU WOJNA PIERWSZA 1767-1769

  Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska założona w 1600 w celu złamania monopolu Holendrów w Indiach, rozwijała się stosun­kowo dobrze do XVIII w. Rozpad imperium Mogołów, z którym utrzymywała dobrą współpracę, oraz konkurencja Francuzów spowodowały, że kompania dla ochrony swego istnienia podbiła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAJSKA DŻUNGLA, WALKI W MALAJ-SKIEJ DŻUNGLI 1948-1960

  W 1948 komunistyczni terrory­ści, wśród których było wielu Chińczyków, zaczęli zakłócać życie w wioskach położo­nych w dżungli nowo ustanowionej Federa­cji Malajów (pod nadzorem wysokiego ko­misarza Wielkiej Brytanii). Prowadzili wal­kę partyzancką polegającą na nagłych napa­dach na placówki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAKKI OBLĘŻENIE 1640-1641

  Od po­czątku XVII w. trwały walki między Por-tugalczykami i Holendrami o supremację w Indiach Wschodnich (patrz portugalSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH wschodnich 1601-1641). W 1511 Portugal-czycy zdobyli Malakkę, strategiczny punkt na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malaj-skiego, i przekształcili go w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAMELUKÓW l TURKÓW WOJNA 1485--1491

  W latach siedemdziesiątych XV w., gdy działania militarne podczas TURK-MEŃSKO-TURECKICH WOJEN 1400--1473 przeniosły się aż nad Eufrat w Syrii, stosunki między imperium Turków osmań­skich a mameluckimi władcami Egiptu i Sy­rii uległy zdecydowanemu pogorszeniu. W czasie TURECKIEJ WOJNY DOMO­WEJ 1481-1482...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LY BONA POWSTANIE 541-547.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACKENZIEGO POWSTANIE 1837

  Dzien­nikarz kanadyjski William Lyon Macken-zie (1795-1861), gorący rzecznik repub­likańskiej formy rządów w Górnej Kana­dzie (Ontario), nawoływał do obalenia kliki sprawującej władzę, Rodzinnej Zgody, zdo­minowanej przez Brytyjczyków. Około 800 zwolenników Mackenziego usiłowało usta­nowić tymczasowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁACIŃSKIEGO l BIZANTYJSKIEGO CESAR­STWA WOJNA PIERWSZA 1204-1222

  Czwarta krucjata (patrz krucjaty) dopro­wadziła do opanowania Konstantynopola, stolicy cesarstwa bizantyjskiego, przez krzy­żowców. Proklamowali oni cesarstwo łaciń­skie, znane również jako Romania; jego cesarzem obwołano Baldwina II (1171--1205). Dużą część ziem, które miały nale­żeć do tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAGASKARSKIE POWSTANIE 1947--1948

  W 1946 Madagaskar został zamor­skim terytorium Francji, co przyczyniło się do powstania na wyspie pierwszej oficjalnie istniejącej partii politycznej, Ruchu Naro­dowego na rzecz Odrodzenia Madagaskaru (MDRM). Celem ruchu było uzyskanie nie­podległości dla Madagaskaru. Po niespełna roku malgascy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt

Do góry