Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MOGOŁÓW l SIKHÓW WOJNA 1675-1708

  Sikhowie byli wyznawcami religii łączącej elementy islamu i hinduizmu. Doceniani przez liberalnego cesarza (muzułmanina) Akbara (1542-1605) z dynastii Mogołów sikhowie byli nielubiani przez ortodoksów, zwłaszcza za popieranie liberalnych kan­dydatów w sporach Mogołów o sukcesję. W 1606 z rozkazu cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYJSKO-PERSKA WOJNA 559-550

  Około 600 Persja stała się wasalem Medii. W 559 Cyrus II Wielki (600P-529), syn Persa (Kambyzesa I [wzmian. 600-559]) i Mandany, córki Astyagesa (wzmian. 584-549) króla Medii został władcą Persji. Wypowiedział on posłuszeństwo swemu su-werenowi. Stał się założycielem dynastii Achmenidów i stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA 1846-1847

  Mek­syk nie zaakceptował aneksji Teksasu do­konanej przez USA w 1845. Odmowa przy­czyniła się do znacznego pogorszenia sto­sunków między Meksykiem i Stanami Zjed­noczonymi. Meksyk nie zgodził się również na ustanowienie granicy południowego Tek­sasu na rzece Rio Grandę, czego domagały się Stany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGIDDO, PIERWSZA BITWA POD MEGID-DO ok. 1469 p.n.e

  Ekspansja królestwa Mitanni (patrz hurytów podboje ok. 1700-1500 p.n.e.) przyczyniła się do upadku zwierzchnictwa Egiptu nad Syrią i Pales­tyną. Faraon Totmes III (wzmian. 1500-1447) postanowił przywrócić Egiptowi dawną świetność. W latach siedemdziesią­tych XV w. p.n.e. rozpoczął na Bliskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1871--1877

  W 1871 prezydent Meksyku Benito Juarez (1806-1872) zgłosił swoją kandyda­turę do czwartej kadencji prezydentury. W wyborach kandydowali ponadto Sebas­tian Lerdo de Tejada (1825-1889) i Porfirio Diaz (1830-1915). Po powtórnym wyborze urzędującego prezydenta i mianowaniu Ler-dy na stanowisku prezesa Sądu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEIJI REWOLUCJA 1863-1868

  Od począt-ku XVII w. szogun z rodu Tokugawa (szo-gun stał na czele wojska i rządu; było to stanowisko dziedziczne), sprawował władzę w Japonii. Jego stolicą było Edo (Tokio). Rezydujący w Kioto cesarz był figurantem. Rozwój handlu zagranicznego w połowie XIX w. zmienił układ stosunków między dwoma...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1911

  Francisco I Madero (1873-1913), prawnik po studiach w USA, liberał, wzywał do usunięcia meksykańskiego dyktatora Porfi-rio Diaza (1830-1915), faworyzującego bo­gatych plantatorów i przemysłowców oraz układy oligarchiczne i rywalizował z nim w prezydenckich wyborach w 1910. Diaz kazał aresztować Madero...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKKI l MEDYNY WOJNA 624-630.

  Maho­met (570-632) stworzył religię islamu, wyrze­kając się pogańskich wierzeń swego arabskie­go plemienia Kurajszytów z Mekki. W oba­wie przed zamordowaniem przez wyznawców starego kultu uciekł w 622 (hidżra) do Jater-bu (obecnie Medyna). W marcu 624 Maho­met z 300 zwolennikami napadł na karawanę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1920

  Prezydent Meksyku Yenustiano Carranza (1859-1920) usiłował wyznaczyć swego na­stępcę (patrz meksykańskie powstanie 1914-1915). Wybrał mało znanego dyplomatę nazwiskiem Ignacio Bonillas (wzmian. 1915-1920). Alvaro Obregón (1880-1928), który pomógł Carranzie uzyskać prezyden­turę, a potem był w jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKKI SPUSTOSZENIE 930

  W czasie pier­wszego dziesięciolecia X w. karmaci, człon­kowie heretyckiej sekty muzułmańskiej, zamieszkujący północno-wschodnią Arabię, najeżdżali kilkakrotnie Mezopotamię i nę­kali kalifów Bagdadu. W 930 Abu Tahir al-Dżannabi (zm. 943), syn Abu Sa'ida al-Dżannabi (zm. 913), przywódcy powsta­nia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry