Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1657-1659

  Zostawszy w wieku 16 lat dowódcą wojs­kowym, Aurangzeb (1618-1707) wygrał pra­wie wszystkie wojny podjęte z polecenia ojca, Szahdźahana (1592-1666) (patrz Au-rangzeba wojny 1636-165?), natomiast jego najstarszemu bratu, Darze Szikohowi (1615-1659), faworytowi Szahdźahana, do­gadzano na dworze starając się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1649-1653

  Szahdźahana (1592-1666), cesarza z dynastii Mogołów w Indiach, niepokoiły zwycięstwa wojowniczych Persów, którzy zdobyli af-gańskie miasto Bamian (1639), mieli rów­nież w planach odzyskanie Kandaharu na południu. Mogołowie doskonale ufortyfiko­wali Kandahar, a gdy atak Persów nie nastąpił, Szahdźahan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1707-1708

  Wprawdzie cesarz Aurangzeb (1618-1707) proponował podział imperium, by uniknąć wojny sukcesyjnej, ale po jego śmierci trzej synowie rozpoczęli walkę o władzę. Książęta Azam (zm. 1707) i Kambachsz (zm. 1708) obaj przebywający w Dekanie w Indiach, wpadli w złość, dowiedziawszy się, że ich starszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNY Z DYNASTIĄ SUR PÓŹ­NIEJSZE 1556-1557, 1575-1576

  Trzeci i największy władca z dynastii Mogołów w Indiach, Akbar (1542-1605), mając 13 lat odziedziczył wszystkie nie rozwiązane prob­lemy swego ojca, Humajuna (1508-1556), przede wszystkim stałą, wyniszczającą ry­walizację z dynastią Sur, a także wrogie stosunki z władcami Radżputów (patrz mo­gołów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1600-1605

  Pod koniec panowania Akbara (1542-1605), cesarza Hindustanu (równina Gangesu w In­diach północnych) z dynastii Mogołów, doszło do nieporozumień między cesarzem a jego najstarszym synem, Selimem, który później panował jako Dźahangir (1569--1627). Selim utrzymywał dwór w Allaha-badzie godny udzielnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1607

  Pa­nowanie Dźahangira (1569-1627), cesarza z dynastii Mogołów w Indiach, zakończyło się wojną domową, w rzeczywistości jed­nak waśnie wewnętrzne o różnym stopniu nasilenia trwały przez cały okres jego rzą­dów, od 1605 do 1627; w tym czasie im­perium stworzone przez Akbara (1542--1605) przestało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W MINISINK 1779

  W czasie AMERYKAŃSKIEJ REWOLU­CJI wszystkie plemiona irokeskie, z wyjąt­kiem plemienia Oneida, stanęły po stronie brytyjskiej i terroryzowały osadników ame­rykańskich na kresach zachodnich. Wielo­ma irokeskimi najazdami dowodził Joseph Brant (1742-1807), przebiegły i bardzo zdolny wódz plemienia Mohikanów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKIE POWSTANIE 1914-1915

  W wyniku udanego zamachu stanu 18 lutego 1913 Yictoriano Huerta (1854-1916) objął urząd prezydenta Meksyku, obalając Fran­cisco I Madero (1873-1913). Przeciw Huer-cie wystąpiły jednak siły zbrojne Emiliano Zapaty (1880-1919) na południu, Yenus-tiano Carranzy (1859-1920) na północnym wschodzie, Francisco...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  mogołów l sikhów wojna 1709-1716

  Bahadur Szah I (1643-1712), cesarz z dynas­tii Mogołów w Indiach, który dążył do przywrócenia władzy Mogołów nad rywala­mi, toczył walkę z Marathami. Początkowo pomagali mu sikhowie pod wodzą Gowinda Rai Singha (1666-1708). Po śmierci Gowin­da Singha w 1708 sikhowie pod przewod­nictwem Bandy Singha...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITRĘGO REBELIA 1874

  W 1868 Bartolome Mitrę (1821-1906) przegrał w wyborach prezydenckich w Argentynie. Wygrał je Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), cieszący się poparciem wojska. Rząd Sar-miento wprowadził reformę szkolnictwa i poprawił stan gospodarczy kraju. Mitrę pozostał wpływowym politykiem w Buenos Aires...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt

Do góry