Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  MONGOLSKIE PODBOJE 1206-1405.

  His­toria Europy i Azji zapisała wiele zwycięstw odniesionych przez pasterskie ludy noma­dów - Hunów, Madziarów, Turków i innych - jednak za najbardziej fascynujące należało­by uznać błyskawiczne zwycięstwa Mon­gołów. Mongołowie i inne ludy, które przy­łączyły się do nich zachęcone mongolskimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1712-1720

  Po śmierci Bahadura Szaha I (1643-1712), cesarza z dynastii Mogołów, rozpoczęła się wojna sukcesyjna, która przyśpieszyła upa­dek imperium Mogołów w Indiach. Bahadur miał czterech synów. Najpotężniejszym z nich był najstarszy, który objął tron jako Dżehandar Szah (zm. 1713); okazał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNY Z DYNASTIĄ SUR WCZESNE 1535-1555.

  W 1532 cesarz z dy­nastii Mogołów w Indiach, Humajun (1508-1556), podjął nieudaną próbę zdoby­cia twierdzy Ciurnar w Biharze; dało to początek długiej walce z gubernatorem Bi­haru, Szer-chanem (1486-1545) z dynastii Sur (afgańskiej), który towarzyszył Baberowi (1483-1530) w pochodzie z Kabulu do Indii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z AFGANISTANEM 1565-1581

  W odróżnieniu od hinduizmu islam nie uznawał tradycji primogenitury, stąd powszechnym zjawiskiem były wojny sukcesyjne. Muzułmanie indyjscy rozwią­zywali ten problem na dwa sposoby; dzielili kraj między następców lub, zwyczajem Tur­ków osmańskich, najsilniejszy zabijał wszys­tkich rywali. Akbar...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKA WOJNA DOMOWA 1260--1264

  Śmierć wielkiego Mongkego-chana (Mangu-chan 1207?-1259) spowodowała ro­zpad imperium mongolskiego. Brat Mong-kego, Kubilaj (1216-1294), przedstawiciel nowoczesnych Mongołów pozostających pod wpływami kultury chińskiej, spotkał się z opozycją starych Mongołów, którym prze­wodził jego młodszy brat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOLÓW WOJNA Z GUDZARATEM PIER­WSZA 1535-1536

  Po śmierci Babera (1483-1530), pierwszego cesarza Indii z dy­nastii Mogołów, na tron wstąpił jego syn, Humajun (1508-1556), którego rządy omal nie zakończyły się utratą przez Mogołów niedawno pozyskanego imperium w Indiach (patrz babera podboje 1524-1529). W 1530 najeźdźcy mogolscy musieli jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE NAJAZDY NA INDIE 1221--1398

  W odróżnieniu od najazdów na Persję, Chiny i Europę do wypraw Mongo­łów do Indii dochodziło dość przypadkowo. Pierwszy najazd nastąpił przy okazji MON-GOLSKO-PERSKIEJ WOJNY. Syn szacha Chorezmu, Dżalal ad-Din (zm. 1231) wy­mknął się mongolskim oddziałom, zmobili­zował Chorasan, uciekł do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1622-1623

  Szach Persji Abbas I Wielki (1557-1628?) pragnął zdobyć opanowaną przez Mogołów twierdzę Kandahar, mającą duże znaczenie strategiczne. Armia perska usiłowała zająć twierdzę w latach 1605-1606, ale cesarz Dźahangir (1569-1627) z dynastii Mogołów wysłał wojska, które zmusiły Persów do odwrotu. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE NAJAZDY NA KOREĘ 1231--1241

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1638

  Do­kładnie sto lat przed PERSKIM NAJAZ­DEM NA INDIE MOGOŁÓW wojska ce­sarza Szahdźahana (1592-1666) z dynastii Mogołów odbiły miasto Kandahar utracone w wojnie MOGOŁÓW Z PERSJĄ 1622--1623. Szahdźahan spodziewał się odzyskać też Samarkandę, stare, rodzinne miasto Timurydów; Kandahar był etapem na tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt

Do góry